Doç. Dr. Bengü GİRENİZ TATAR
06 Nisan 2022

BENGU¨ GI·RENI·Z TATAR.jpg

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Bengü GİRENİZ TATAR

Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

Görev Yeri:

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Yabancı Dil:

İngilizce (UDS: 66.3, YÖKDİL:76.3)

Eğitim ve İş Tecrübesine ait Bilgiler

1998-2004

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005-2006

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, Asistan Doktor

2007-2014

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Asistan Doktor

2014-Halen

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Uzman Doktor

Sertifikalar ve Kurslar

 1. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu(VHÇG) ‘4.Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsi Kursu’, 22 Haziran2012, İzmir.
 1. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri ‘Temel HIV- AİDS Kursu’, 4-8 Kasım2015,Muğla.
 1. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri‘Fibroscan Kursu’, 4-8 Kasım2015, Muğla.
 1. İzmir Üniversitesi Platformu ‘Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi’, 11-13 Mayıs2016, İzmir.
 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ‘80 Saatlik Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Kurs Programı’(Sınav Başarı Notu: 90), Haziran,2017, İzmir.
 1. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri ‘’Enfeksiyon İmmunolojisi Kursu’’, 1-5 Kasım2017, Muğla.
 1. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri ‘Fibroscan Kursu’, 1-5 Kasım2017, Muğla.
 1. SBU İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği ‘İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu’, 20-21 Aralık2018, İzmir.

Proje görevleri

 1. Realm Çalışması: BMS Randomized, Observational Study Of Entecavir Assess Long Term Outcomes Associated with Nucleoside/Nukleotitide Monotherapy for Patients with Chronic HBV Infectıon: The Realm Study,2008.
 1. Abbvie Topaz 1 Çalışması:An Open-Label,Multicenter Study to Evaluate Long-Term Outcomes with ABT-450/Ritonavir/ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267) and ABT-333 with or without Ribavirin (RBV) in Adults with Genotype 1 Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection,2015.
 1. UNFPA(United Nations Population Fund- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu):’’Women and Girls Safe Spaces’’ Mülteciler İçin Birinci Basamak Göçmen Sağlığı Birimi,2016.
 1. Epi-C:Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Hastaneye Başvuran Hepatit –C Hastaları TarafındanBelirtilmiş Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği Çok Merkezli, GözlemselÇalışma,2017.
 1. VHSD-EKMUD/Hep-C: Direkt Etkili Ajanların Kronik Hepatit C Hastalarında Etkililik ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Çalışma: Retrospektif Ulusal Çok Merkezli Veri Tabanı,2017.

Yayınlar

 1. Uluslararası makale
 1. SCI/ SCI-EXPdergilerde yayımlanan makaleler
 1. Sükran Köse, Melda Türken, Gülsün Cavdar,Bengü Tatar, Süheyla Serin Senger.Evaluation of vaccination results in high–risk patients included in hepatitis B vaccination program.Human Vaccines,2010Nov;6(11):903-905.https://doi.org/10.4161/hv.6.11.12918
 1. Oya Halıcıoğlu,Sezin A. Akman,BenguTatar,RuyaAtesli, SukranKose.Hepatitis A seroprevalence in children and adolescents aged 1–18 years among a low socioeconomic population in Izmir, Turkey.Travel Medicine and Infectious Disease,2012Jan;10(1):43-47. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2012.01.001
 1. Şükran Köse, Gürsel Ersan, Bengü Gireniz Tatar, Melda Türken Ulusoy, Gülgün Akkoçlu. The Rate of Spontaneous Hepatitis B Surface Antigen Seroclearance in Inactive Hepatitis B Carriers: A Study from Medium Endemic Area.Turkiye Klinikleri J Med Sci.2012;32(4):1039-1042. doi:10.5336/medsci.2011-26744.
 1. Türken Ulusoy M, Köse Ş, Ece G,Gireniz Tatar B. 2012. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Pozitif Kokların Kinopristin/Dalfopristin Duyarlılığının İncelenmesi Ve Diğer Antibiyotiklerle Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Med Sci2012;32(5):1260–1266.doi: 10.5336/medsci.2011-25966.
 1. Sukran Kose,Bengu Tatar,Sabri Atalay, Mehmet Erden, Erhan Tatar. Latex-related allergy in hemodialysis patients.Renal Failure,2013Jul;35(6):888-890. https://doi.org/10.3109/0886022x.2013.794677
 1. Sükran Köse,Aliye Mandiracioğlu,Bengü Tatar,Selma Gül,Mehmet Erdem.Prevalence of latex allergy among healthcare workers in Izmir (Turkey),CentralEuropean JournalofPublic Health,2014Dec;22(4):262-265.https://doi.org/10.21101/cejph.a3912
 1. Sukran Kose,Bengu Tatar,Selma Gül,Emel Pala.The effect of long-term entecavir therapy on liver histopathology in patients with chronic viral hepatitis B.Acta Clinica Belgica,2016Aug;71(4):244-249. https://doi.org/10.1080/17843286.2015.1118183
 1. Ali Asan, Huriye Demirhan, Hülya Çetin Sorkun, Sevgi Özkan, Mehtap Aydın, Davut Akın,BenguTatar,BinaliÇatak,AlperSener,SukranKose.FactorsaffectingresponsivenesstohepatitisBimmunizationindialysispatients.International Urology and Nephrology,2017Oct;49(10):1845-1850. https://doi.org/10.1007/s11255-017-1616-9
 1. Fatma Demet Arslan, Inanç Karakoyun,Bengu Tatar, Emel Ebru Pala, Mustafa Yıldırım, Celal Ulasoglu, Can Duman, Harun Akar, Şukran Köse, Banu Işbilen Başok. SHFI: A Novel Noninvasive Predictive Model for Significant Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B. Hepatitis Monthly:2018Feb;18(2); e63310.doi:10.5812/hepatmon.63310.
 1. Bengu Tatar,Şükran Köse, Nadide Colak Ergun, Melda Turken, Yusuf Onlen, Yusuf Yılmaz, Sıla Akhan.Response to Direct-Acting Antiviral Agents in Chronic Hepatitis C Patients with End Stage Renal Disease:Clinical Experience.RevistadaAssociação Médica Brasileira(1992).2019Dec;65(12):1470-1475. https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.12.1470

SCI/ SCI-EXP dışı dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Sukran Kose,Gursel Ersan,Bengu Tatar,Pelin Adar,Buket Erturk Sengel. Evaluation of Percutaneous Liver Biopsy Complications in Patients with Chronic Viral Hepatitis.Eurasian J Med.2015Oct;47(3):161-164. https://doi.org/10.5152/eurasianjmed.2015.107
 1. Sukran Kose, Ilker Odemis¸, Didem Celik,Bengu Gireniz Tatar, Ilkay Akbulut, Dilek Yılmaz Ciftdogan.Hepatitis A, B, C and HIV seroprevalence among Syrian refugee children admitted to outpatient clinics.Le Infezioni in Medicina.2017Dec;25(4):339-343.PMID:29286012
 1. Bengü Tatar, Ayse Acar, Pelin Adar, Sukran Kose. Role of quantitative hepatitis B surface antigen levels in predicting liver biopsy time in treatment-naive chronic hepatitis B patients. Clin Exp Hepatol2020; 6(1): 1–5.
 1. Bengü Tatar,Selma Gül , Şükran Köse , Emel Pala. Long-Term Effects of Tenofovir on Liver Histopathology in Patients with Chronic Viral Hepatitis B Infection.Turkish Journal of Pathology2020; https://doi:10.5146/tjpath.2020.01478.

Olgu sunumları

 1. Köse Şükran,Bengü Tatar,Gürsel Ersan, Selim Topaloğlu.A leptospirosis case presenting with thrombotic thrombocytopenic purpura.Balkan medical journal2013Dec;30(4):436-438. https://doi.org/10.5152/balkanmedj.2013.9078
 1. Gürsel Ersan, Işıl Köse, Fatma Liv,Bengü Gireniz Tatar, Şükran Köse. Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu.Turkiye Parazitoloji Dergisi,2017Jun;41(2):123-125. https://doi.org/10.5152/tpd.2017.4704

Ulusal makale

 1. Şükran Köse, Gülfem Ece, Melda Türken, Ayhan Gözaydın,Bengü Tatar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi2012; 17(1): 10-13.
 1. Şükran Köse, Melda Türken,Bengü Gireniz Tatar.Results of Entecavir treatment in patients with chronic hepatitis B.Journal of Microbiology and Infectious Diseases2013;3 (4): 176-180. https://doi.org/10.5799/ahinjs.02.2013.04.0104
 1. Şükran Köse, Aliye Mandiracioğlu,Bengü Gireniz Tatar, Melda Türken, Selim Topaloğlu. Meslek Gruplarına Bağlı Oluşan Alerjik Hastalıkların Değerlendirilmesi.Tepecik Eğit Hast Derg2012; 22(3): 147-150.https://dx.doi.org/10.5222/terh.2012.02700
 1. Şükran Köse,Bengü Tatar, Gülgün Akkoçlu, Gürsel Ersan, Mustafa Gönüllü, Işıl Köse, Ata Nevzat Yalçın.Yoğun Bakım Unitesinde Kafa Travmalı Hastalardan İzole EdilenPseudomonas aeruginosaSuşlarının Antibiyotik DuyarlılıklarıKlimik Dergisi2013;26(3): 113-5.DOI: 10.5152/kd.2013.32
 1. Cem Tuğmen, İsmail Sert,Bengü Gİrenİz Tatar, Eyüp Kebapçı, Mustafa Ölmez, Çiler Zincircioğlu, Gülden Diniz, Şükran Köse, Cezmi Karaca.Kadavra vericili böbrek naklinde donör kaynaklı Pseudomonas enfeksiyonu.Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi2016; 26(1):63-68.https://dx.doi.org/10.5222/terh.2016.063
 1. Şükran KÖSE, Selma GÜL,Bengü Tatar, Muzaffer Temur, Başak Göl.İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran gebe kadınlarda HBV, HCV ve HAV seroprevalansları: 2010-2011.Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi2017;74(1):21-28. https://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2016.39259
 1. İlker ÖDEMİŞ, Şükran KÖSE,Bengü Gireniz Tatar, İlkay Akbulut, Hazal Albayrak.Genç sağlık çalışanlarında hepatit A, B, C ve HIV seroprevelansının değerlendirilmesi; kesitsel çalışma Evaluation of Hepatitis A, B, C and HIV seroprevalence among young healthcare workers: A cross-sectional study.İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi2018;8(1):8-14.https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2018.008
 1. Bengü Tatar, Şükran Köse, Murat Sayan. Outbreak of hepatitis C virus infection in hemodialysis unit.Akademik Gastroenteroloj Dergisi2019;18(3):91-94. https://doi.org/10.17941/agd.662463
 1. Pelin Adar,Şükran Köse,Bengü Tatar. Occult Hepatitis B in Hemodialysis Patients. Viral Hepatitis Journal2019;25(3):88-91.doi: 10.4274/vhd.galenos.2019.2018.0009.

Lisanüstü Tez

 1. Tatar B, Kose S, Pala E, Tatar E.Inflammatory Biomarkers and Liver Histopathology in Non-Uremic and Uremic Chronic Hepatitis C Patients.Acta Medica (Hradec Kralove).2017Oct;60(2):71-75. https://doi.org/10.14712/18059694.2017.96

Sözlü Sunumlar

 1. Köse Ş, Türken M, Çavdar G,Tatar B. Yaşlılarda kronik hepatit C Tedavi sonuçları. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 25-29 Ekim2013, İzmir.
 1. İnanç Karakoyun, Fatma Demet Arslan,Bengü Gireniz Tatar, Emel Pala, Mustafa Yıldırım, Celal Ulaşoğlu, Can Duman, Harun Akar, Şükran Köse, Banu İşbilen Başok. Kronik Hepatit B Hastalarında ELF Testinin Belirgin Fibrosis Ayrımında Tanısal Yeterliliği. De Gruyter- II. Türkiye in vitro Disgnostik Sempozyumu‘’Biyobelirteçler’’, 10-12 Mayıs2017,İzmir.
 1. D. Arslan, I. Karakoyun, B.Tatar, EE.Pala, M.Yıldırım, C.Ulasoglu, C.Duman, H.Akar,S.Kose, B.Isbilen Basok. SHFI: A Novel Noninvasive Predictive Model for Significant Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B.5thEFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine,10-13 October2018,Antalya.
 1. Melda Türken,Bengü Tatar.Üçüncü Basamak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kalça Protezi Uygulanan Hastalarda Dört Yıllık Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları ve Risk Faktörlerinin Analizi. Bezmialem Enfeksiyon Günleri, Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu, 15.12.2018,İstanbul.
 1. Melda Turken,Bengu Gırenız Tatar,Nadide Colak Ergun, Sukran Kose. The Rapid Virological Response in Chronic Hepatitis C Genotype 1 and 4: Evaluation of Pre-treatment Factors in Patient.Internatıonal Forum on Infectious Diseases, 21-24 March,2019, İstanbul.
 1. Bengü Gireniz Tatar, İlkay Akbulut, Şükran Köse.Kan Dolaşımı Enfeksiyon Etkenlerinin Erken Dönem Tanısında Biyobelirteçlerin Rolü.7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre”,3-7 Nisan2019,Antalya.
 1. Bengü Tatar, Nadide Çolak Ergün, Melda Türken, Şükran Köse.Kronik Hepatit C Tedavisinde Direkt Etkili Oral Antiviral Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre”, 3-7 Nisan2019,Antalya.
 1. Bengü Tatar.Hemodiyaliz hastalarında hepatit B aşı yanıtında etkileyici faktörler.4thInternational Health Science and Family Medicine Congress, 07- 09 February2019, Izmir.
 1. İ. Bozacı, A. Mahşer, A. Serel, B. Tatar, G. Bozkaya, E. Tatar. Obesite İlişkili Kronik Böbrek Hastalarında Serum Kallistatin Düzeyinin Damar Sertliği ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi. 21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 1-5 Mayıs2019, Kıbrıs.
 1. Bengü Tatar, Şükran Köse.Nükleoz(t)id Tedavisi Başarısızlığı Olan Kronik Hepatit B Hastalarında Entecavir Tenofovir Kombinasyon Tedavisi.12. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1-5 Mayıs2019,Antalya.
 1. Didem Çelik, Şükran Köse,Bengü Tatar. Kronik Hepatit B Hastalarının Fibrozis Evrelemesinde GPR, King’s ve Fibro Q Skorları, APRI ve FIB-4 Kadar Değerli Mi?.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri. 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.
 1. Recep Balık,Bengü Tatar.Kronik Hepatit B Tedavisinde Kullanılan Nukleoz(t)id Anologlarının Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim 2019, Selçuk, İzmir.
 1. Mahmut Çamlar,Bengü Tatar.Beyin Apseli Olguların Analizi, Tek Merkez 5 Yıllık Deneyim. BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim 2019, Selçuk, İzmir.
 1. Bengü Tatar, Recep Balık, Nadide Ergün, Sarp Singil, Yelda Balık, Şükran Köse.Prokalsitoninin Hastane Kökenli Pnomonide Prognostik Değeri.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim 2019, Selçuk, İzmir.

Uluslararası posterler

 1. Köse Ş, Akman Aşık S, Halıcıoğlu S,Tatar Gireniz B. Rubella Seroprevalence in women withinm reproductive period. 12. ESCV, 27–30 September2009, İstanbul, Türkiye.
 1. Köse Ş, Gözaydın A,Gireniz Tatar B. Hepatitis B and hepatitis C seroprevalence in illegal İmmigrants. 12. ESCV, 27–30 September2009, İstanbul, Türkiye.
 1. Köse Ş,Tatar B,Gül S. Prevalence of latex allergy in health workers in Izmir Tepecik Education and Research Hospital. European Academy of Allergy and Clinical Immunology 11–15 Haziran2011, İstanbul, Türkiye.
 1. Köse Ş, Gül S,Tatar B, Senger SS. Prevelance of hepatitis B, C and Rubella, Toxoplasma Seroprevalance in Pregnant Women. The Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL),6-10 June2013,Suntec, Singapore.
 1. Köse Ş, Atalay S,Tatar B, Gül S, Pala E. Third-year Entecavir Treatment in Naive Chronic Hepatitis B Patients: Viral Supression and Histological Improvement. The Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL),6-10 June2013, Suntec, Singapore.
 1. Köse Ş, Ersan G,Tatar B, Ulu Y, Adar P. Evaluation of Catheter Related Booodstream Infections In Elderly Patients Undergoing Hemodialysis. 24thECCMID Congress, 10-13 May2014, Barcelona, Spain.
 1. Kose S,Tatar B, Gul S, Pala E.The Response Rates of Current Chronic Viral Hepatitis B Treatments. 15thİnternational Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease The Global Viral Hepatitis Summit, 26-28 June2015, Berlin, Germany.
 1. Köse Ş, Özkan A, Albayrak H, Deştioğlu D,Tatar B.Seroprevalance of hepatitis B, C, HIV Among Talasemia Patients in Tepecik Education and Research Hospital. 12. AATM Congress, 9. BBTST Congress, 2-6 April2016, Antalya, Turkey.
 1. Sukran Kose,Bengu Tatar, Gülgün Akkoçlu, İbrahim Çukurova, Ilker Ödemiş, Ayşin Kılınç Toker.Relationship Between Nasal Polipozis and Serum Level of Vitamin D. WISC 2016, 6-9 December2016, Jerusalem, Israel.
 1. B.Tatar, N.Çolak, A.Özkan, M.Türken. New Direct Acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis C.27thAsian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2018), 14-18 March,2018,New Delhi, India.
 1. Köse S., Kis T, Serin BG,Tatar B.The Prevalence of Autoantibodies in Patients with Chronic Hepatitis B and C Immunology/Autoimmunity. Eacci European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 26-30 May2018,Germany.
 1. Bengü Tatar, Ayşe Özkan Acar, Şükran Köse.Correlition of Quantitative HBsAg and HBV DNA Levels with Liver Biopsy in Chronic Hepatitis B. APASL Single Topic Conference, 27-29 September2018,İstanbul.
 1. Bengü Tatar, Melda Türken, Nadide Çolak Ergün, Eren Arkalı, Şükran Köse.Bone Toxicity: Receiving Tenofovir Disoproxil in Chronic Hepatitis B. APASL Single Topic Conference, 27-29 September2018, İstanbul.
 1. Bengü Tatar, Hividar Altan, Nadide Çolak Ergün, Şükran Köse.Chronic hepatitis D:Virological Response Rates with Pegylated-IFN. APASL Single Topic Conference, 27-29 September2018, İstanbul.
 1. Bengu Tatar,Melda Türken, Nadide Çolak Ergün, Şükran Köse.Direkt Etkili Oral Antivirallerin Tedavi Deneyimli Kronik Hepatit C Hastalarında Etkinliği ve Güvenirliği.XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019, Antalya.
 1. Bengu Tatar, İlkay Akbulut, Nevriye Sezgin, Şükran Köse.Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin Dağılımı ve Direnç Analizi: Beş Yıllık Analiz.XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019, Antalya.
 1. Bengu Tatar,İlkay Akbulut, Nevriye Sezgin, Şükran Köse.Son 5 Yılda Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler: Tür Dağılımı ve Karbapenem Direnci.XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019,Antalya.
 1. Bengu Tatar,Şükran Köse.Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyon Hızlarının Değerlendirilmesi.XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019,Antalya.
 1. Şükran Köse, Ayşin Kılınç Toker,Bengü Gireniz Tatar, Kamil Mert.Kliniğimizde Tetanoz Tanısı ile Takip Edilen Olgular.XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019,Antalya.
 1. İlkay Akbulut,Bengü Gireniz Tatar, Nadide Ergün, Şükran Köse. Bir Bakteriyel Menenjit Etyolojisi; Epidural Anestezi.XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-16 Mart2019, Antalya.
 1. Bengü Tatar, Ayşin Kılınç Toker, Şükran Köse, Nevriye Sezgin.Abdominal Histerektomi Sonrası Gelişen Primer İnsizyonel Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Etken Dağılımının Değerlendirilmesi.7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre”, 3-7 Nisan2019,Antalya.
 1. Erhan Tatar,Ilter Bozaci,Ahmet Aykas,Bengu Tatar,Giray Bozkaya.The Relationship Among Serum Kallistatin, Cardiovascular Markers and Mortality in Geriatric Patients with Acute Kidney Injury,Nephrol Dial Transplant,Volume 34, Issue Supplement 1,56thERA-EDTACongress- June 13-16,2019, Hungary.
 1. Bengü Tatar, Recep Balık, Nevriye Sezgin, Pelin Adar, Yelda Balık, Şükran Köse.Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları,BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri. 16-20 Ekim2019, Selçuk, İzmir.
 1. Bengü Tatar, Nadide Çolak Ergün, Melda Türken, Şükran Köse.Direkt Etkili Antivirallerin Kompanse Sirozlu Hastalarda Etkinliği,BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri. 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.
 1. Bengü Tatar, Cengiz Ceylan, Ayşe Özkan Acar, Hazal Albayrak, Şükran Köse.İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırm Hastanesi’nde Talasemi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevelansı.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.
 1. Bengü Tatar, Nadide Ergün, Pelin Adar, Sarp Singil, Şükran Köse.Genotip 1 Dışı Kronik Hepatit C Enfeksiyonununun Sıklığı ve Yönetimi,BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.
 1. Bengü Tatar,Nadide Ergün, Şükran Köse.Vaka Serisi: Çoklu Genotipe Sahip HCV Hastalarda Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.
 1. Gürsel Ersan,Bengü Tatar, Eren Arkalı, Elif Ertürk, Şükran Köse. HIV (+) Olguda Serebral Toksoplasmoz ve HSV-2 Ensefaliti.BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.

Ulusal Posterler

 1. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, Gireniz Tatar B, Sezgin N, Doğru C, Yılmaz N. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Enfeksiyonu. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10–13 Nisan2008, Antalya.
 1. Köse Ş, Çavdar G,Tatar Gireniz B, Akkoçlu G, Türken M. Kronik Hepatit B Hastalarında Bulaş Yollarının Dağılımı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan2010, Antalya.
 1. Halıcıoğlu O, Akman Aşık S,Tatar Gireniz B, Ateşli R, Köse Ş. Hastaneye Başvuran 2–28 yaş Çocuklarda Hepatit A Seroprevalansı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan2010, Antalya.
 1. Köse Ş, Çavdar G,Tatar Gireniz B, Akkoçlu G. Kliniğimizde izlenen Akut Viral Hepatit A Hastalarının İrdelenmesi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan2010, Antalya.
 1. Köse Ş, Yavaş S, Çavdar G, Tatar B, Adar P, Ulu Y. HIV Pozitif Hastalarda Total Ig E ile Viral Yük Arasındaki İlişki. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kogresi, 3–7 Kasım2010, Antalya.
 1. Köse Ş, Gül S, Tatar B , Akkoçlu G, Atalay S, Taner CE. Gebelerde viral hepatit seroprevalans çalışması. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart2011, Antalya.
 1. Köse Ş, Türken M,Tatar B, Akkoçlu G, Ersan G, Yalçin Ad, Topaloğlu S. Meslek gruplarına bağlı allerjik hastalıklar. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri Temel İmmünoloji Sempozyumu, 6–9 Ekim2011, İzmir.
 1. Köse Ş, GirenizTatar B, Topaloğlu S, Akkoçlu G. Kronik hepatit C ile enfekte hastalarda hepatit B ve hepatit A serolojisi. XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 12–15 Nisan2012, Antalya.
 1. Köse Ş, Senger SS,Gireniz Tatar B, Ersan G, Erden M. Kronik viral hepatit B hastalarında lamivudin direncinin Inno–lipa HBV DR probe yöntemi ile değerlendirilmesi. XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 12–15 Nisan2012, Antalya.
 1. Köse Ş,Tatar B, Akkoçlu G, Ersan G, Gönüllü M, Köse I, Yalçın A N. Yoğun bakım ünitelerinde yatan kafa travmalı hastalardan izole edilen Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 4. Türkiye EKMUD Kongresi, Mayıs2012,İstanbul.
 1. Köse Ş, Atalay S, Gül S,Tatar B, Göl B. İzmir İlindeki Gebelerde Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Rubella ve Toksoplazma Seroprevalans Çalışması. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart2013, Antalya.
 1. Köse Ş, Şamlıoğlu P, Atalay S,Tatar B. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Kandidalar ve Antifungal Duyarlılıkları. EKMUD Bilimsel Platformu 20-24 Mart2013, Antalya.
 1. Köse Ş, Ersan G,Tatar B. Yaşlı Hepatit C’liHastalarda Hepatit B Ve Hepatit A Seroprevalansı. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 25-29 Ekim2013, Özdere, İzmir.
 1. Köse Ş,Akkoçlu G, Ulu Y , Adar P,Tatar B. Kandidemi Tanılı 65 Yaş Üstü Olguların Antifungal Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim2013, Özdere, İzmir.
 1. Köse Ş, Ersan G,Tatar B, Ulu Y, Adar P. 65 Yaş Üstü Diyaliz Hastalarında Kateter Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 25-29 Ekim2013, Özdere, İzmir.
 1. Köse Ş, Atalay A, Serin BG,Tatar BG, Yılmazer TT. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştirma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran ve Kliniğimizde Yatan Hastalardaki Hepatit A Seroprevalansı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart2014, Antalya.
 1. Ş. Köse, Y. Ulu, S.S.Senger,B. Tatar, Pelin Adar. İnaktif hepatit B virus taşıyıcıları ve HBeAg negatifKronik hepatit B li hastalarda serum sitokeratin 18, ve kantitatif HBsAG düzeyinin Araştırılması. 10. Hepatoloji Kongresi, 27-30 Mayıs2015, İstanbul.
 1. Ş. Köse, G. Ersan,B. Gireniz Tatar, A. Özkan, H. Albayrak.Mikropları Tanıyalım Sağlığımızı Koruyalım Projesi.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. İbrahim Toker, Şükran Köse, Turgay Yılmaz Kılıç, Orkun Ünek, Murat Yeşilaras,Bengü Gireniz Tatar,Ayşin Kılınç Toker, Serkan Hacar.Acil Serviste İdrar Yolu Enfeksiyonları: Hangi Antibiyotik En Uygun?BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015,Muğla.
 1. Şükran Köse,Bengü Gireniz Tatar,Didem Çelik, İlker Ödemiş, Ufuk Sönmez.Solid Organ Tümörü Olan Hastalarda İnaktif HBsAg Taşıyıcılığı.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015,Muğla.
 1. Şükran Köse,Bengü Gireniz Tatar, Didem Çelik, Ayşe Özkan, Hazal Albayrak.İnaktif HBsAg Taşıyıcılarının Takibinde Gelişen Hepatik Alevlenmelerde Alfa Fetoprotein Düzeyi.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Çağlar Türk, Dilek Arslan, Mahmut Çamlar, Serkan Bilal, Füsun Özer,Bengü Tatar, Şükran Köse.Çocukluk Çağı Beyin Abselerinin Ayırıcı Tanısı ve Olgu Sunumu.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Gürsel Ersan, Işıl Köse, Fatma Liv,Bengü Gireniz Tatar, Şükran Köse.Eritrosit Exchange Uygulanan Serebral Malarya OlgusuBUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Mahmut Çamlar, Çağlar Türk,Bengü Tatar,Şükran Köse, Füsun Özer.HIV Pozitif Hastalarda Intrakraniyal Lezyonlarin Ayırıcı Tanısı ve Olgu Sunumu.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Şükran Köse, İlkay Akbulut,Bengü Tatar, Hazal Albayrak.Common Variable İmmun Yetmezlikli Yedi Olgu Sunumu,BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Şükran Köse, Bengü Gireniz Tatar, Cihangir Türemiş, Semih Gülle, Didem Çelik, Ufuk Sönmez, Hasan Çağrı Yıldırım Olgu Sunumu: Weil HastalığıBUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım 2015, Muğla.
 1. Köse Şükran,Tatar Bengü Gireniz,Akbulut İlkay, Albayrak Hazal, Ödemiş İlkerSığınmacı Gebelerdeki Hepatit B, Hepatit C VE HIV Seroprevalansı 13.Ulusal Viral Hepatit Kongresi 17-20 Mart2016,Antalya.
 1. Köse Şükran,Gireniz Tatar Bengü, Ödemiş İlker, Çelik Didem, Akbulut İlkaySığınmacı çocuklarda Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevelansı 13.Ulusal Viral Hepatit Kongresi 17-20 Mart2016,Antalya.
 1. Köse Ş,Tatar B,Akbulut İ, Ödemiş İ, Özkan A. TEAH’ndeki diabetik ayak enfeksiyonlarından, toplum kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları ve YBÜ’den izole edilen pseudomonas, acinetobacter ve enterobacter spp. suşlarının antibiyotik dirençlerinin karşılaştırılması. KLİMİK, 9-12 Mart2016, Belek, Antalya.
 1. Köse Ş,Tatar B, Akbulut İ, Ödemiş İ,Akkoçlu G. Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde izlenen hastaların idrar kültürlerinde üreyen gram negatif etkenlerin aminoglikozid direncinin araştırılması. KLİMİK, 9-12 Mart2016, Belek, Antalya.
 1. Köse Ş,Tatar B, Maraş G, Akkoçlu G, Anıl AB, Çiftdoğan D. Izmir tepecik eğitim ve araştırma hastanesinde Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çok ilşaca dirençli bakteri sürveyansı. İnfeksiyon DünyasıÇalıştayı, 24-27 Mart2016,Ankara.
 1. Köse Ş,Gireniz Tatar B, Sayan M.Acute hepatitis C outbreak in a hemodialysis clinic. 15. Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 27 Nisan-1 Mayıs2016, Antalya.
 1. Köse Ş,Gireniz Tatar B, Gül S, Pala E.The Effect of Long term Entecavir Therapy on Liver Histopathology in Patients with Chronic Viral Hepatitis B. 15. Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 27 Nisan-1 Mayıs2016, Antalya.
 1. Köse Ş, Kış T,Gireniz Tatar B. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. 4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 5-7 Mayıs2016, İstanbul.
 1. Köse Ş, Akbulut İ,Gireniz Tatar B, Ödemiş İ. Diyabetik Ayak Enfeksiyonları;Demografik Özellikler, Bakteriyoloji, Antibiyotik Etkinliği ve Cerrrahi Yaklaşım. 4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonlari Simpozyumu, 5-7 Mayıs2016, İstanbul.
 1. Köse Ş, Akbulut İ,Gireniz Tatar B, Ödemiş İ, Somay R. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Hastalarda Osteomiyelit Tanı Kriterlerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonlari Simpozyumu, 5-7 Mayıs2016, İstanbul.
 1. Şukran Kose, Ibrahim Cukurova, Ilker Burak Arslan, Ilker Odemiş, Ayşin Kılınc Toker,Bengu Gireniz Tatar.Nazal Polipozis ve Vitamin D Duzeyi Arasındaki İlişki.23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunolojiKongresi, 08-12 Ekim2016, Bodrum.
 1. Şükran Köse,Bengü Tatar, Didem Çelik, Özlem Öztürk, Gökhan Akbulut. Hastanemizde aktif sürveyans yapılan beş operasyonun antibiyotik uygunluğunun değerlendirilmesi. Antimikrobiyal yönetim simpozyumu, 6-8 Ekim2016, Istanbul.
 1. Şükran Köse, Didem Çelik,Bengü Tatar, Ayşe Özkan,Özlem Öztürk, Cengiz Aydın. Hastane enfeksiyonlarının ve dirençliKlebsiella Pneumonianınantibiyotik duyarlılığınındeğerlendirilmesi. Antimikrobiyal yönetim simpozyumu, 6-8 ekim2016, Istanbul.
 1. Ş Köse, I Ödemiş, I Akbulut, A Özkan,B G Tatar. Kranium Dekstrüksiyonu ile Seyreden Streptokokal Deri Enfeksiyonu Olgusu. 18. KLIMIK, 22-26 Mart2017,Antalya.
 1. Tatar BG, Çelik D, Türken M, Güler Ş,Köse Ş.Hemodiyaliz Hastalarında Kateter Enfeksiyonu Etkenlerinin Değerlendirilmesi,BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Tatar BG,Çelİk D, Altan H,Köse Ş.Kronik Hepatit B Tedavisinde Entekavire Bağlı Yan Etki Gelişen Olgu Sunumu.BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Köse Ş, Albayrak H,Tatar BG, Türken M, Acar AÖ.Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Direkt Etkili Antiviral Tedavilerin Viral Negatifliğe Ulaşma Sürelerinin Değerlendirilmesi.BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Köse Ş,Ödemİş İ, Çolak N,Tatar BG, Akbulut İ.Kronik HBV Tedavi Sonlandırılmasında Kantitatif Hbsag’nin Önemi.BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Köse Ş,Tatar BG, Acar AÖ, Çolak N, Albayrak H.İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İzlenen Kronik İnaktif Hepatit B Tanılı Hastalarda Spontan Hbsag klirensi ve Anti-Hbs Oluşumu Seroprevelansı.BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Dereli MŞ,Köse Ş, Somay R, Kiş T, Ceylan M,Tatar B.Yaygın İlaç Dirençli Akciğer Tüberkülozu Olgusu,BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Tatar Bengü, Albayrak Hazal, Ergün Nadide, Acar Ayşe Ö, Türken Melda, Akkoçlu Gülgün, Köse Şükran. Kronik Böbrek Yetmezlikli İki Genotip 3 Kronik Hepatit C Hastada Tedavi Deneyimi . 14. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Nisan2018,Belek, Antalya.
 1. Bengü Tatar,Ayşin Kılınç Toker, Şükran Köse. Ekstrahepatik Tutulumla Seyreden Kronik Hepatit B Enfeksiyonu.12. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1-5 Mayıs2019,Antalya.
 1. Ayşin Kılınç Toker,Bengü Tatar,Şükran Köse. Kronik Hepatit B TedavindeDirenç ve Yan EtkiYönetimi.12. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1-5 Mayıs2019, Antalya.

Konuşmalar- eğitimler

 1. Karaciğer fonksiyon testi yüksekliği ile seyreden Tüberküloz olgusu,BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım2015, Muğla.
 1. Seyahat enfeksiyonlarından korunma, 21 Nisan2016, KLİMİK, İzmir.
 1. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Aile Hekimleri Eğitim, 11 Nisan-5 Mayıs2016, İl Sağlık Müdürlüğü-İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir.
 1. İl sağlık müdürlüğü Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Kontrol Tedbirlerine Yönelik Eğitim Programı: Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon, vasküler giriş yeri enfeksiyonları, 7-10-21 Şubat2017, İzmir.
 1. Hastane Enfeksiyonları Olgu Sunumu,BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla.
 1. Bilimsel Paylaşım Günü, EKMUD İzmir Günleri, 12 Nisan2018, İzmir.
 1. Antibiyotik Yan Etkileri (Oturum Başkanı), Antibiyotik Farkındalık Sempozyumu, 13 Kasım 2018, İzmir.
 1. Özel Konakta Bakteriyel Enfeksiyonlar: Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Septik Artrit,BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16-20 Ekim2019,Selçuk, İzmir.

Hakemlik

 1. Anicteric leptospirosis: a frequently forgotten diseas(manuscript ID:ErciMedJ-2018-0004.R1)Erciyes Medical Journal, 2018.
 1. Discontinuation of Antiviral Prophylaxis Increased the Risk of Hepatitis B Virus Reactivation in Glomerulonephritis Patients under Immunotherapy: a Real-Life Observation (manuscript ID:UROL-D-17-0145), International Urology and Nephrology,2018.
 1. Assessment of histopathological alterations after treatment in patients with chronic hepatitis B infection (Manuscript ID:TurJGast-2018-0013), Turkish Journal of Gastroenterology,2018.
 1. Risk factors associated with the lack of the vaccine Hepatitis B virus response in chronic hemodialysis patients: experience in Kinshasa hemodialysis centersmanuscript ID:BNEP-D-18-00042 BMC Nephrology,2018.
 1. IgG4-related kidney disease (IgG4-RKD) with membranous nephropathy as its initial manifestation: report of one case and literature review (manuscript ID:BNEP-D-18-00587) BMC Nephrology,2018.
 1. Vaccınation of Haemodıalysıs Patıents by Nephrology Practıtıoners in Nıgeria: Awareness and Practıce (manuscript ID:JEPGH-D-19-00044)Journal of Epidemiology and Global Health,2019.