Eğitim Sorumlusu
11 Ocak 2023Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Prof. Dr. Yücel KARAMAN

Uzmanlık Alanları : Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

 EĞİTİM BİLGİLERİ

 

GÖREVÜNVANI

 

GÖREV YERİ

 

YIL

Lisans

 

EgeÜniversitesi Tıp Fakültesi

 

1984-1990

Uzmanlık Öğrencisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

1994-2000

Uzm. Dr.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

 

2000-2010

 

Uzm. Dr.

Klinik Şef Yardımcısı

Klinik Eğitim Sorumlusu

 

2010-2015

Doç. Dr.

Klinik İdari Sorumlusu

Klinik Eğitim Sorumlusu

 

2015-2021

Prof. Dr.

Klinik Eğitim Sorumlusu

2021

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER      

1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

2. European Society of Anaesthesiology and Intensive Care

3. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 

4 Klinik Toksikoloji Derneği

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 1. İntörn Hekimlik Komisyonu Başkanı

2. Eğitim Komisyonu Üyesi

3. Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Yürütme Kurulu Üyesi

4. Müfredat-Uçep Uyumluluk Değerlendirme Komisyonu Üyesi

5. Müfredat Komisyonu Üyesi


Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

1. Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Bilimsel Kurulu Üyesi

 2. Ege Akdeniz Şubesi Başkan Yardımcısı (2017-2019)

 3. Endüstri İlişkileri ve İnovasyon Çalışma Grubu Üyesi (2018-2021)

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1. Klinik Şef Muavini, Eğitim ve İdari Sorumlusu (2010-Halen)

2. Tıpta Uzmanlık ve Eğitim Komitesi (TUEK) Üyesi (2018-2021)

3. Organ Nakli Komisyonu Üyesi

4. İnvaziv Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyesi 

5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi

6. Mavi Kod Komisyonu Üyesi

 

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale (SCI, SCI-E)                                          : 20
 2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri              : 25
 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale                                                                            : 24
 4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiri                : 51
 5. Uluslararası ve Ulusal Kitaplarda Yayın Kurulu Üyeliği ve Bölüm Yazarlığı                     : 11         
 6. Düzenleme Komitesi Üyeliği, Oturum Başkanlığı, Eğitici ve Panelistlik                           : 32
 7. Bilimsel Dergilerde Editör Yardımcılığı ve Hakemlik                                                                 : 4
 8. Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri                                                                                                        : 10
 9. İ.Valilik ve Başhekimlik Tarafından Verilen Takdir ve Teşekkür Belgeleri                        : 7
 10. Tıpta Uzmanlık Tez Jürisi Üyelikleri                                                                                                 : 33
 11. Tıpta Uzmanlık Sınav Jürisi Üyelikleri                                                                                            : 64
 12. Kursiyer Olarak Katılımlı Bilimsel Toplantılar                                                                             : 15
 13. Uluslararası Bilimsel Kongre Katılımları                                                                                       : 13
 14. Ulusal Bilimsel Kongre Katılımları                                                                                                   : 28
 15. Uluslararası ve Ulusal Sempozyum Katılımları                                                                         : 21
 16. Atıflar                                                                                                                                                           : 282