Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
17 Ocak 2019

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ

Uzmanlık Alanları : Tıbbi Biyoloji Uzmanı

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Süleyman Demirel Üniversitesi

2002

Doktora

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Süleyman Demirel Üniversitesi

2008

Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi:  2000-2008

Öğretim Görevlisi :    2009-2011

Yardımcı Doçent:       01/08/2011

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       Yüksek Lisans Tezi

YÜKSEK LİSANS

:

Okratoksin A ve Melatoninin, Ratlarda Bazı Serum ve Karaciğer Enzim Düzeylerİne Etkİsİ

DANIŞMAN

:

Prof.Dr. NURTEN ÖZÇELİK

        Doktora Tezi

DOKTORA

:

Osteoartrit Tanısı Konmuş Hasta Bireylerde Smad3 Gen Mutasyonlarının Analizi

DANIŞMAN

:

Prof.Dr. NURTEN ÖZÇELİK

Yayınlar

      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Soyöz M., Özçelik N., Kılınç İ., Altuntaş İ. The effects of ochratoxin A on        lipid peroxidation and antioxidant enzymes: a protective role of melatonin.      Cell Biology and Toxicology. 2004;20:213-219.
 2. Özçelik N, Soyöz M, Kılınç İ. Effects of Ochratoxin A on Oxidative     Damage in Rat Kidney: Protective Role of Melatonin. J Appl Toxicol 2004;      24:211-215.
 3. Aydın G, Özçelik N, Çiçek E, Soyöz M. Histopathologic changes in liver          and renal tissues induced by ochratoxin A and melatonin in rats.       Human&Experimental Toxicology 2003, 22:383-91.
 4. Soyöz M, Özçelik N. TGF-β (Transforming Growth Factor β) ve Sinyal            İletimi. T Klin Tıp Bilimleri 2007: 27 (3); 426-433.
 5. Şahin-Calapoğlu N, Soyöz M, Özçelik N, Calapoğlu M. Genetic study of          demyelinating form of autosomal-recessive charcot-marie-tooth disease in       a Turkish Family. Int J Neurosci. 2009;119(8):1179-1189.
 6. Sahin-Calapoglu N, Tan M, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. Novel GDAP1 Mutation in a Turkish Family with CMT2K (CMT2K with Novel       GDAP1 Mutation). Neuromolecular Med. 2009;11(2):106-13.
 7. Şahin Calapoğlu N, Calapoğlu M, Soyöz M, Tariq M, Ahmad W, Aslan MK: HPGD VE SMAD3 genlerindeki nükleotid değişimlerinin kanser ve dijital çomak parmaklilik ile ilişkisi. Türk Biyokimya Dergisi, 2009; 4:226-233.
 8. Soyöz M, Özçelik N, Şahin-Calapoğlu N, Akkuş S, İlgün E. Osteoartrit tanısı konmuş hasta bireylerde  SMAD3 gen mutasyonlarının analizi. T Klin J Med Sci 2011;31(1):22-9
 9. Calapoğlu M, Sahin-Calapoğlu N, Karaçöp A, Soyöz M, Elyıldırım UY, Avşaroğlu S. Serotonin transporter bi- and triallelic genotypes and their relationship with anxiety and academic performance: a preliminary study. Neuropsychobiology. 2011;63(2):103-11.
 10. Ayna TK, Soyöz M, Kurtulmuş Y, Doğan SM, Özyılmaz B, Tuğmen C, Pirim İ. Comparison Of Complement Dependent Cytotoxic Cross-Match And Flow-Cytometry Cross-Match Results Before Cadaveric Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings. 2013;45, 878–880.
 11. Kurtulmuş Y, Ayna TK, Soyöz M, Özyılmaz B, Tanrısev M, Afacan G, Çolak H, Pirim İ. Comparison Of Antı-HLA Antibodies Of Kidney Transplant Candidates With Chronic Renal Failure  By Two Different Methods : Flow-Pra And Luminex Pra. Transplantation Proceedings. 2013;45, 875–877.
 12. Pirim İ, Soyöz M, Ayna TK, Özkızılcık-Koçyiğit A, Gürbüz B, Tuğmen C Kurtulmuş Y, Özyılmaz B. De Novo Produced Anti-HLA Antibodies Relation To Alloimmunity in Patients with Chronic Renal Failure. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2015; 19(6): 335-338.
 13. Soyöz M, Ayna TK, Özkızılcık-Koçyiğit A, Güleç D, Pirim İ. Single Antigen Flow Beads For Identification Of Human Leukocyte Antigen Antibody Specificities In Hypersensitized Patients With Chronic Renal Failure. Central European Journal of Immunology. 2015; 40(4):

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Soyöz M, Özçelik N. Okratoksin A’nın toksik etkileri ve eliminasyonu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2002, 22:421-427.
 2. Soyöz M, Özçelik N. Zirai mücadelede kullanılan pestisitlerin sitogenetik etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003:10-( 1 ) / 6 - 9.

 3. Öztürk Tonguç M, Küçükeşmen Ç, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Kırzıoğlu FY. Papillon-Lefevre sendromlu bir olgunun 5 yıllık klinik ve mutasyonel analizi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 19(1):93-98, 2010.

 

Ulusal & Uluslararası Projeler

 1. Okratoksin A (OA) ve melatonin, ratlarda bazı serum ve karaciğer enzim düzeylerine etkisi. Proje Yöneticisi; Prof.Dr.Nurten ÖZÇELİK, Proje Yürütücüsü; Arş.Gör.Mustafa SOYÖZ (SDU-BAP)
 1. Osteoartrit Tanısı Konmuş Hasta Bireylerde Smad3 Gen Mutasyonlarının Analizi. Proje Yöneticisi; Prof.Dr.Nurten ÖZÇELİK, Proje Yürütücüsü; Arş.Gör.Mustafa SOYÖZ
 1. Isparta yöresindeki kalıtsal hastalıkların araştırılması. Proje Yöneticisi; Prof.Dr.Nurten ÖZÇELİK
 1. Isparta yöresindeki SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahiliye ve Pediatri polikliniklerine başvuran tromboembolitik hastaların Faktör V (Leiden) mutasyonu açısından değerlendirilmesi. Proje Yöneticisi; Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
 2. Otozomal Resesif Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Görülen Bir Türk Ailede GDAP1, MTMR2,SBF2, KIAA1985, NDRG1, EGR2 ve Periaxin Genlerine Linkaj Analizi ile Bağlantının Araştırılması (Proje No:1397-M-06)
 3. İKÇÜ Tıp Fakültesi Temel Bilimler Öğrenci Eğitimi Uygulama Laboratuvarları Altyapı Projesi (Proje No: İKÇÜ-BAP 2012-TSBP-01)
 4. Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, Yusuf Kurtulmuş, Berk Özyılmaz, İbrahim Pirim. Donör Lenfosit ve Endotel Öncül Hücrelerine Karşı Gelişen Antikorların Eş Zamanlı Olarak Akım Sitometri Çaprazlama Testi İle Tespiti. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No:2013-1-TCSP-13
 5. Tülay Kılıçaslan Ayna, Mustafa Soyöz, Yusuf Kurtulmuş, Berk Özyılmaz, İbrahim Pirim. Böbrek Bekleme Listesindeki Hipersentize Hastalarda Anti-Hla Antikorlarının Tek İnsan Lökosit Antijen Kaplı Akım Sitometri Boncukları İle Saptanması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje  No:2013-1-TCSP-11
 6. İbrahim Pirim, Mustafa Soyöz, Şemsettin Karaca, Tülay Kılıçaslan Ayna, Yusuf Kurtulmuş, Berk Özyılmaz, Burcu Çerçi Gürbüz, Aslı Ö.Koçyiğit. Aktif Dönemdeki HLA-B51 Pozitif Behçet Hastalarında Sitokinlerin Araştırılması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.

 

İdari Görevler

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Öğrenci Temsilcisi

:

2005-2007

Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğrenci Konseyi Başkan Danışmanı

:

2005-2006

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı

:

2006-2007

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y. O.

Anestezi Programı AKTS Koordinatörü

:

2009-2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y. O.

AKTS Koordinatörü

:

2010-2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y. O.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

:

2010-2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y. O.

YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ

:

2010-2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y. O.

MÜDÜR YARDIMCISI

:

2010-2011

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

:

2011-2012

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik ANABİLİM DALI BAŞKANI

:

2012-2013

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dönem 1 Koordinatörü

:

2012-

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi

:

2011-

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bologna Koordinatörü

:

2011-

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlu Yardımcısı.

:

2012-

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

:

2012-

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y. O.MÜDÜRÜ

:

2012-