Doç. Dr. Cenk SARI
15 Nisan 2022Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Cenk SARI

Uzmanlık Alanları : Kardiyoloji Uzmanı

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/ Kurum

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

2004

Tıpta Uzmanlık

Kardiyoloji

Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010

Doçentlik

Kardiyoloji

S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği-İzmir

2016

Görevler:

Görev/ Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Kardiyoloji asistanı

S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği-Ankara

Ocak 2005-Temmuz 2010

Kardiyoloji Uzmanı

S.B Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

Eylül 2010-Kasım 2010

Kardiyoloji Uzmanı

S.B Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği-Ankara

Kasım 2010-Aralık 2015

Kardiyoloji Başasistan

S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği-İzmir

Aralık 2015-haziran 2017

Eğitim Görevlisi

S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği-İzmir

Haziran 2017-halen

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanları:

Çölyak Hastalarında Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara-2010.  Prof.Dr.Engin Bozkurt

Yabancı Dil: İngilizce

İlgi Alanları: Girişimsel kardiyoloji, Transkatater aortik kapak implantasyonu, periferik vasküler vekarotis arter girişimleri

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology

      Ödüller :

 • 1-XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi En İyi Bildiri Ödülü; TP-041 Yüksek riskli ciddi aort darlığı hastalarında transkateter aort kapak replasmanı erken dönem sonuçlarımız. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi deneyimi. Engin Bozkurt, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Cenk Sarı, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Hüseyin Ayhan. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40;2;132. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya, Year 2012 Volume 40 Supplementum 2, September.

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • A1. C Sari, H Ayhan, AN Aslan, T Durmaz, T Keleş, S Baştuğ,N Akar Bayram, E Bilen, HA Kasapkara, E Bozkurt. Predictors and incidence of access site complications in transcatheter aortic valve implantation with the use of new delivery systems. Perfusion 2015, 30.8: 666-674.
 • A2.Ayhan H, Kasapkara HA, Durmaz T, Keleş T, Sarı C, Baştuğ S, Erdoğan KE, Akar Bayram N,Bilen E, Akçay M, Bozkurt  E. (2015).EvaluationofCA125andNT-proBNPvalues in patientsundergoing transcatheteraorticvalveimplantation.JournalofGeriatricCardiology(12),100-106.
 • A3.Ayhan H, Kasapkara HA, Aslan AN , Durmaz T,Keleş T, Akçay M, Akar Bayram N, Baştuğ S, Bilen E, Sarı C, Bozkurt E. RelationshipofNeutrophil-to-LymphocyteRatiowithAorticStiffnessinType 1 DiabetesMellitus.Can J Diabetes. 2015 Aug;39(4):317-21.
 • A4.Bozkurt E, Sari C, Keles T, Durmaz T, Aslan A, Bastug S, Akar Bayram N, Akcay M, Ayhan H, Kasapkara H, Bilen E. Transfemoral balloon expandable aortic valve implantation on a patient with chronic lymphocytic leukemia following mitral valve prosthesis. Minerva Cardioangiol. 2014 Dec;62(6):501-4.
 • A5.Sari C, Durmaz T, Aslan AN, Keleş T, Akçay M, Akar Bayram N, Ayhan H, Bilen E, Baştuğ S, Kasapkara HA, Ozen MB, Ciçek OF, Bozkurt E. Successful transcatheter aortic valve implantation in a Hodgkin lymphoma patient with severe aortic stenosis. Int J Hematol. 2014 Apr;99(4):499-502.
 • A6.Ertem AG, Koseoğlu C, Sarı C,Keleş T,Durmaz T,Bozkurt E. Relation between ABO blood groups and coronary lesion complexity in stable coronary artery disease. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14: 560
 • A7.Ayhan H, Kasapkara HA, Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Sarı C, Baştuğ S, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. Impact of transcatheter aortic valve implantation in patients with reduced ejection fraction. Cardiol J. 2015;22(1):108-14.
 • A8.Bilen E, İpek G, Ayhan H, Nacar AB, Kasapkara HA, Sarı C, Basbug S, Kurt M, Bozkurt E. Optimal Timing of Valve Replacement in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis. The Journal of Heart Valve Disease 2014Sep;23:5
 • A9.Sari C, Bilen E, Baştuğ S, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Akçay M, Ayhan H, Kasapkara HA, Bozkurt E. Reply. Echocardiography. 2014 Aug;31(7):912.
 • A10.Durmaz T, Ayhan H, Keles T, Aslan AN, Erdogan KE, Sari C, Bilen E, Akcay M, Bozkurt E. Left main coronary artery obstruction by dislodged native-valve calculus after transcatheter aortic valve replacement. Tex Heart Inst J. 2014 Aug 1;41(4):414-7.
 • A11.Bilen E, Sari C, Durmaz T, Keleş T, Bayram NA, Akçay M, Ayhan H, Bozkurt E. The Importance of Echocardiography in Transcatheter Aortic Valve Implantation. Echocardiography. 2014 Jan;31(1):101-10.
 • A12.Durmaz T,Bayram H, Bayram NA, Sarı C,Keles T,Bastug S, Bozkurt E.Effect of coronary artery bypass surgery on left ventricular function as assessed by strain and strain rate imaging. Perfusion 2014, 29(5)425-433
 • A13.Bozkurt E, Keleş T, Durmaz T, Akçay M, Sari C, Ayhan H, Bayram NA, Aslan AN, Baştuğ S, Bilen E. Early outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with severe aortic stenosis: single center experience. Advances in Interventional Cardiology-Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2014;10(2):84-90.
 • A14.Durmaz T, Ayhan H, Keleş T, Aslan AN, Kasapkara HA, Sarı C, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. The Effect of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Pulmonary Hypertension. Echocardiography 32 (7), 1057-1063
 • A15.Sarı C, Demirezer Bolat A, Akın FE, Akar Bayram N, Özer Sarı S, Baştuğ S, Bilen E, Ayhan H, Keleş T, Durmaz T, Ersoy O, Bozkurt E. Assessment of left ventricular function by strain–strain rate echocardiography in patients with celiac disease. Turk J Med Sci 2014 Apr; 44(2): 173-177.
 • A16.Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Sarı C, Aslan AN, Kasapkara HA, Bozkurt E. Improvement of Right Ventricular Function with Transcatheter Aortic Valve Implantation. Scand Cardiovasc J. 2014 Jun;48(3):184-188.
 • A17.Kasapkara HA, Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Sarı C, Baştuğ S, Köseoğlu C, Duran Karaduman B, Akçay M, Akar Bayram N, Bilen E, Bozkurt E. Short Term Effect of Transcatheter Aortic Valve Implantation on QT Dispersion. Turk J Med Sci. 2015;45(3):615-8
 • A18.Durmaz T, Bozkurt E, Ayhan H, Akar Bayram N, Bilen E, Akçay M, Sarı C, Keleş T. Simultaneous Stenting Of The İpsilateral External And İnternal Carotid Arteries. Turk J Med Sci 2013 Aug; 43(4): 667-669.
 • A19.Akar Bayram N,ÇiçekÖF, ErtenŞ, Keleş T,Durmaz T, Bilen E,Sarı C,Bozkurt E(2013).AssessmentofleftventricularfunctionsinpatientswithSjögren'ssyndromeusingtissuedopplerechocardiography.InternationalJournalofRheumaticDiseases,16(4),425-429.
 • A20.Ugurlu N, Gerceker S, Yülek F, Ugurlu B, Sari C, Baran P, Çagil N. (2013). The levels of the circulating cellular adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 and endothelin-1 and the flow-mediated vasodilatation values in patients with type 1 diabetes mellitus with early-stage diabetic retinopathy. Internal Medicine, 52(19), 2173-2178.
 • A21.Albayrak N, Bayram NA, Erten S, Sari C, Keles T, Durmaz T, Bastuğ S, Bozkurt E. (2013). The effects of undifferentiated spondyloarthropathy on left ventricular systolic and diastolic function. International journal of rheumatic diseases, 16(2), 162-167.
 • A22.Akçay M, Sari C, Durmaz T, Keles T, Ozen M, Bayram N, Bilen E, Ayhan H, Kasapkara H, Bozkurt E. Transfemoral balloon expandable aortic valve implantation in a patient with myelodysplastic syndrome. Perfusion. 2013 Sep;28(5):409-11.
 • A23.Keleş T, Ayhan H, Durmaz T, Sarı C, Aslan AN, Erdoğan KE, Kasapkara HA, Bilen E, Bayram NA, Akçay M, Bozkurt E. Improvement in renal functions with transcatheter aortic valve implantation. J Geriatr Cardiol. 2013 Dec;10(4):317-22.
 • A24.Sarı C, Bayram NA, Doğan FEA, Baştuğ S, Bolat AD, Sarı SÖ , Ersoy O, Bozkurt E.(2012). The evaluation of endothelial functions in patients with celiac disease. Echocardiography, 29(4), 471-477.
 • A25.Kuloglu O, Bayram NA, Erten Ş, Durmaz T, Keles T, Sari C,Akçay M, Bozkurt E. (2012). Assessment of left ventricular function by tissue Doppler imaging in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology Reports, 4(1), e6.
  • A26.Akar Bayram N, Bozkurt E, Ayhan H, Gürkas E, Orhan G, Ak F, Bilen E, Sari C, Akçay M, Durmaz T, Keles T. Early outcomes of carotid artery stenting. Perfusion; 2012 Mar;27(2):146-9.
 • A27.Ciçek OF, Bayram NA, Ayhan H, Erten S, Aslan AN, Sarı C, Ozen MB, Bılen E, Bastuğ S, Durmaz T, Keleş T, Bozkurt E. Assessment of the relationship between aortic stiffness and left ventricular functions with echocardiography in patients with Sjögren's syndrome. Int J Rheum Dis. 17 (6), 658-663
 • A28.Sarı C, Baştuğ S,Ayhan H,Kasapkara HA,Durmaz T,Keleş T,Akçay M,AslanAN,Akar Bayram N,Bozkurt E.Transfemoralaorticvalveimplantationinsevereaorticstenosispatientswithpriormitralvalveprosthesis.Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2015;11(4):304-11
 • A29.TheEvaluation Akın FE, Sarı C,Özer Sarı S, Bolat Demirezer A, Durmaz T, Keleş T, Ersoy O, Bozkurt E.TheEvaluationofleftventricularfunctionswithTissueDopplerEchocardiographyinAdultswithCeliacDisease.Saudi J Gastroenterol. 2016 Mar-Apr;22(2):116-21
 • A30.Sarı C, Durmaz T, Duran Karaduman B, KeleşT, BayramH, BaştuğS,ÖzenMB, Ayhan H, Kasapkara HA, Bozkurt E.ProstheticValveEndocarditis 7 MonthsAfterTranscatheterAorticValveImplantationDiagnosedwith3DTEE.”.Hellenic J Cardiol. 2016 Mar-Apr;57(2):119-23
 • A31.KasapkaraHA,AyhanH,SarıC, Aslan AN,Baştuğ S,Durmaz T,Keleş T,Bozkurt E.Impact of Transcatheter aortic valve implantation on the left ventricular Mass. Cardiol J. 2015;22(6):645-50
 • A32.Aslan AN, Keleş T, Ayhan H, Kasapkara HA, Akçay M, Durmaz T, Sarı C, Baştuğ S, Çakır B, Bozkurt E.The Relationship between Epicardial Fat Thickness and Endothelial Dysfunction in Type I Diabetes Mellitus.Echocardiography. 2015 Dec;32(12):1745-53
 • A33.Sari C, Ertem AG, Sari S, Efe TH, Keles T, Durmaz T, Ertem S, Bozkurt E. Impaired aortic function in patients with coeliac disease.Kardiol Pol. 2015;73(11):1108-13
 • A34.    Ayhan H,Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Sarı C, Kasapkara HA, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. Transcatheter aortic valve implantation in patients with left atrial appendix thrombus. Russ J Cardiol 2014,1(105):19-22
 • A35.Aslan, A. N., Sari, C., Bastug, S., Sari, S. Ö., Akçay, M., Durmaz, T., & Bozkurt, E. (2016). Severe jaundice due to intrahepatic cholestasis after initiating anticoagulation with rivaroxaban.Blood Coagulation & Fibrinolysis,27(2), 226-227.
 • A36.Aslan AN, Sarı C, Özer Sarı S, Tayfur Yürekli Ö, Baştuğ S, Sivri S, Ersoy O, Bozkurt E. Association between aortic stiffness and left ventricular function in inflammatory bowel disease. Cardiol J. 2016;23(2):202-10.
 • A37.Sarı C., Aslan AN., Baştuğ S., Akçay M., Bayram NA., Bilen E, et al. Immediate recovery of the left atrial and left ventricular diastolic function after transcatheter aortic valve implantation: A transesophageal echocardiography study.Cardiology journal,2016;23(4), 449-455.
 • A38.Ertem AG, Ozcelik F, Kasapkara HA, Koseoglu C, Bastug S, Ayhan H, Sari C, Akar Bayram N, Bilen E, Durmaz T, Keles T, Bozkurt E. Neutrophil Lymphocyte Ratio as a Predictor of Left Ventricular Apical Thrombus in Patients with Myocardial Infarction. Korean Circ J. 2016 Nov;46(6):768-773
 • A39.Baştuğ S, Nabi Aslan A, Sarı C, Ahmet Kasapkara H, Ayhan H, Bozkurt E. Ventricular Embolization of Two Edwards SAPIEN XT Prosthetic Valves During Trans-Subclavian Aortic Valve Implantation.J Heart Valve Dis. 2016 Jan;25(1):93-95.
 • A40.Özen M.B., Ayhan H., Kasapkara, H. A., Keleş T., Durmaz, T., Erdoğan K. E.,Karaduman B , Baştuğ S, Sarı C, Aslan A.N , BOZKURT E. (2017). The effect of transcatheter aortic valve implantation on mean platelet volume. Turkish journal of medical sciences, 47(2), 385-390.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceedings) basılan bildiriler

  • B1.Sarı C, Akar Bayram N, Bilen E, Baştuğ S, Özer Sarı S, Ayhan H, Ersoy O, Bozkurt E. PP-005 Assessment of left ventricular function by strain-strain rate echocardiography in patients with celiac disease. 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean 24-27 March 2011 Antalya, Turkey. International Journal of Cardiology 2011;147(2);104-105.
  • B2.Sarı C, Baştuğ S, Bilen E, Erol B, Özen B, Ayhan H, Bozkurt E. Circumflex artery anomaly orgining from right pulmonary artery leading to myocard ischemia association with sinus valsalva aneurysm and Cx-Bronchial aryery fistula. 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean, 24-27 March 2011 Antalya, Turkey. The Heart Surgery Forum 2011;11(1);58.
  • B3.Durmaz T, Sarı C, Keleş T, Baştuğ S, Akçay M, Bilen E, Akar Bayram N, Ayhan H, Aslan AN, Çiçek ÖF, Özen MB, Kasapkara HA, Bozkurt E. OP 066 Assessment of Left Atrial Appendage Function before and after Transcatheter Aortic Valve Implantation: Transesophageal Echocardiography Study. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);29.
  • B4.Sarı C, Keleş T, Durmaz T, Aslan AN, Baştuğ S, Ayhan H, Akçay M, Bilen E, Akar Bayram N, Çiçek ÖF, Özen MB, Kasapkara HA, Bozkurt E. OP 076 Access Site Complications of Transcatheter Aortic Valve Implantation: Ataturk Hospital Experience. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);32-33.
  • B5.Durmaz T, Ayhan H, Keleş T, Aslan AN, Kasapkara HA, Sarı C, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. PP 374 The Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Pulmonary Hypertension. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);229-230.
  • B6.Sarı C, Baştuğ S, Ayhan H, Kasapkara HA, Durmaz T, Keleş T, Akçay M, Akar Bayram N, Bilen E, Aslan AN, Duran Karaduman B, Özen MB, Bozkurt E. OP-21 Transfemoral Ballon Expanding Aortic Valve Implantation in Patients with Previous Mitral Valve Prosthesis. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);7.
  • B7.Sarı C, Baştuğ S, Aslan AN, Ayhan H, Kasapkara HA, Akar Bayram N,
   Keleş T, Durmaz T, Akçay M, Bilen E, Bozkurt E. PP-40 An Unusual Complication after Permanent Pacemaker Implantation: Methemoglobinemia. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);68-69.
  • B8.Sarı C, Ayhan H, Baştuğ S, Kasapkara HA, Keleş T, Durmaz T, Akçay M, Bayram N, Bilen E, Duran B, Özen MB, Aslan AN, Sivri S, Bozkurt E. PP-254 Transcatheter aortic valve implantation in the presence of hematological malignancies. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);134.
  • B9.Ayhan H, Keleş T, Akar Bayram N, Bilen E, Durmaz T, Akçay M, Sarı C, Bozkurt E. OP-276 Is There Association Between Acute Coronary Syndromes and Levels of Prostate Spesific Antigen. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. International Journal of Cardiology 2012;155(1);71-72.
  • B10.Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Kasapkara HA, Sarı C, Bilen E, Akar Bayram N, Baştuğ S, Akçay M, Bozkurt E. OP 077 The Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Right Ventricular Function. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);33.
  • B11.Kasapkara HA, Ayhan H, Aslan AN, Baştuğ S, Sarı C, Bilen E, Akar Bayram N, Keleş T, Durmaz T, Bozkurt E. OP-18 Peripheral Vascular Complication During Transfemoral Aortic Valve Implantation: Management and the Role of Safety Guide-wire. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);6.
  • B12.Ayhan H, Aslan AN, Süygün H, Durmaz T, Keleş T, Kasapkara HA, Sarı C, Baştuğ S, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. OP-89 Acute myocardial infarction emerging after Bonzai use. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);29.
  • B13.Ayhan H, Kasapkara HA, Aslan AN, Durmaz T, Keleş T, Akçay M, Akar Bayram N, Baştuğ S, Bilen E, Sarı C, Bozkurt E. PP-96 Relationship of Neutrophil to Lymphocyte Ratio with Aortic Stiffness in Type I Diabetes Mellitus. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);86.
  • B14.Ayhan H, Kasapkara HA, Durmaz T, Keleş T, Sarı C, Baştuğ S, Erdoğan KE, Akar Bayram N, Bilen E, Akçay M, Bozkurt E. PP-248 Evaluation of CA125 and NT-proBNP Values in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation.30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);131.
  • B15.Keles T, Durmaz T, Ayhan H, Aslan AN, Sarı C, Kasapkara HA, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. PP 380 The Improvement in Renal Functions with Transcatheter Aortic Valve Implantation. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);232-233.
  • B16.Keleş T, Ayhan H, Akar Bayram N, Durmaz T, Köseoglu C, Çolak B, Sarı C, Kasapkara HA, Bilen E, Bastug S, Akçay M, Bozkurt E. PP 382 P Wave Dispersion, as A Predictor for Atrial Fibrillation Development, Before and After Transcatheter Aortic Valve Implantation. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);233.
  • B17.Aslan AN, Keleş T, Ayhan H, Kasapkara HA, Sarı C, Baştuğ S, Akçay M, Bilen E, Akar Bayram N, Süygün H, Bozkurt E. PP-123 The Relationship Between Epicardial Adipose Tissue Thickness And Endothelial Dysfunction In Patients With Type 1 Diabetes Mellitus. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);95.
  • B18.Özen MB, Ayhan H, Keleş T, Durmaz T, Karaduman Duran B, Kasapkara HA, Baştuğ S, Sarı C, Akar Bayram N, Bilen E, Akçay M, Bozkurt E. PP-266 Transcatheter implantation of an aortic valve on mean platelet volume. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);137.
  • B19.Çiçek ÖF, Akar Bayram N, Erten Ş, Aslan AN, Ayhan H, Sarı C, Özen MB, Bilen E, Bastug S, Durmaz T, Keles T, Bozkurt E. PP 220 Assessment of the Relationship between Aortic Stiffness and Left Ventricular Functions with Echocardiography in Patients with Sjogren's Syndrome. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);171.
  • B20.Akar Bayram N, Ayhan H, Durmaz T, Keles T, Köseoglu C, Duran Karaduman B, Sarı C, Kasapkara HA, Bastug S, Bilen E, Akçay M, Bozkurt E. PP 394 QT Dispersion in the Severe Aortic Stenosis, before and after Transaortic Valve Implantation. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Turkey. Journal of the American College of Cardiology, 2013 Oct;62(18-Supplement C);238.
  • B21.Kasapkara HA, Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Baştuğ S, Sarı C, Bilen E, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. PP-251 Peripheral Vascular Complications During Transfemoral Aortic Valve Implantation: Management and the Role of Safety Guide-wire. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);132-133.
  • B22.Kasapkara HA, Ayhan H, Baştuğ S, Sarı C, Özen MB, Bilen E, Akar Bayram N,
   Keleş T, Durmaz T, Engin Bozkurt. OP-30 Left Ventricular Mass Regression After Transcatheter Aortic Valve Implantation. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);11.
  • B23.Ertem AG, Köseoğlu C, Sarı C, Baştuğ S, Bilen E, Özçelik F, Ayhan H, Akar Bayram N, Keleş T, Durmaz T, Kasapkara HA, Bozkurt E. PP-239 Neutrophil/Lymphocyte ratio predicts thrombus formation on the apex of the left ventricle. 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 23-26 October 2014, Antalya, Turkey. The Anatolian Journal of Cardiology, 2014 Oct;14(1);128.
  • B24.Bilen E, Akçay M, Akar Bayram N, Durmaz T, Keleş T, Koçak Ü, KurtM,TanboğaHİ, Sarı C, Baştuğ S, Bozkurt E (2011).Relationbetweenaorticdimensions,aorticelasticityandleftventricularfillinganddiastolicparametersinpatientswithisolatedbicuspidaorticvalvewithoutsignificantvalvedysfunction. 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean,2(147)(Poster)
  • B25.Polat S.B, Ugurlu N, Sarı C, Cuhaci N, Ersoy R, Cakir B . Markers of endothelial dysfunction in type 1 diabetics with or without microalbuminuria. 16th European Congress of Endocrinology Poland, Wrocław 03 May 2014 - 07 May 2014 European Society of Endocrinology, Endocrine Abstracts (2014) 35 P436  Doi:10.1530/endoabs.35.P436
  • B26.Yürekli Ö, Sarı C, Büyükaşık Ş, Sivri S, Aslan AN, Bolat AD, Akın E, Ersoy O Evaluation of electrocardiographic abnormalities and heart rate variability in inflammatory bowel disease patients with holter ECG. 22nd UEG Week ,Vienna, Austria,2(1Suppl),132-605., Doi: 10.1177/2050640614548980(Poster)
  • B27.Bilen E,Akar Bayram N,Akçay M,Keleş T,Durmaz T,Koçak Ü,Kurt M,Sarı C,Baştuğ S,Bozkurt E(2011).Assessmentofp-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve without significant valve dysfunction. 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean,147(2),129(Poster)

   C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

   C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

   C2.1. KlinikKardiyoloji,Bölümadı:(PulmonerEmboli)(2011),Bozkurt E, AkarBayramN,Sarı C,MedikalNetwork,Editör:ÇetinErol,ÖmerKozan,VedatSansoy,ISBN:9789755670621,Türkçe(BilimselKitap),(KontrolNo:1367938)

   D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • D1.Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Kasapkara HA, Aslan AN, Sarı C, Baştuğ S, Bozkurt E. Akut Miyokard Enfarktüsü İle Başvuran Bir Prinzmetal’s Anjina Olgu Sunumu. Göztepe Tıp Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, 2014.
 • D2.Sarı C, Köseoğlu C, Ayhan H. Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Dicle Tıp Dergisi 2014 Oct; 41 (3): 614-622.
 • D3.Sarı C, Ayhan H, Erol B, Bozkurt E. Circumflex artery originating from right pulmonary artery leading to myocardial ischemia association with ventricular septal aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Jun;41(4):367.
 • D4.Sarı C, Aslan AN, Keleş T, Bozkurt E. (2012). [Significant reduction in mitral regurgitation after transcatheter aortic valve implantation in a patient with severe degenerative aortic valve disease, moderate to severe mitral regurgitation, and normal ejection fraction]. Turk Kardiyol Dern Ars. 40(6), 527-531
 • D5.Bilen E, Kurt M, Tanboğa IH, Koçak U, Sarı C, Ayhan H, Keleş T, Bozkurt E. Assessment of P-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve and its relationship with aortic elasticity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jan;40(1):16-21.
 • D6.  Bayram NA, Bastuğ S, Sarı C, Durmaz T, Keles T, Hıdıroğlu M, Erdoğan KE, Bozkurt E. Dev sinus valsalva anevrizma rüptürü olgusu. Türk Girişimsel Kard. Der. 2011;15:35-37
 • D7.   Sarı C, Durmaz T.Geniş QRS kompleksli taşikardilere güncel ve pratik yaklaşım. Sağlığın Başkenti.2011;21
 • D8.  Bayram NA, Sarı C, Çiçek Ö.F, Durmaz T, Keleş T,Bozkurt E. Apikal hipertrofik kardiyomiyopati, olgu sunumu. Türk Girişimsel Kard.Der. 2011;15:90-92
 • D9.Durmaz T, Keleş T, Bayram NA, Hıdıroğlu M,  Sarı C , Erdoğan  KE (2011). Aortic Valve Fibroelastoma: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 31(2), 479-481.
 • D10.  Bayram NA, Sarı C, Ayhan H, Bozkurt E. Bicuspid aortic valve endocarditis associated with aortic root abscess and aorta-left atrium fistulization. Turk Kardiyol Dern Ars 2010 Sep;38(6):445.
 • D11.  Bayram NA, Sarı C, Durmaz T, Keleş T,Baştuğ S, Bozkurt E. Testiküler kanser tedavisi için kombine kemoterapi alan genç bir erkekte gelişen akut miyokard infarktüsü:Olgu sunumu. MN kardiyoloji 2009;16(2)118-122
 • D12.  Sarı C, Ayhan H, Baştuğ S, Kasapkara HA, Karaduman BD, Aslan AN, Özen MB, Bilen E, Bayram NA, Keleş T, Durmaz T, Bozkurt E. Transcatheter Aortic valve implantation in the presence of hematological malignancies. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Sep;43(6):529-35.
 • D13.  Sarı C, Aslan AN, Baştuğ S, Bayram NA. An unusual complication after permanent pacemaker implantation: Methemoglobinemia.Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Jul;43(5):468-71.
 • D14.  Sarı C, Çiçek ÖF, Baştuğ S, Bayram H, Ertem AG, Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Kasapkara HA, Aslan AN, Bozkurt E. Koroner anjiyografi sırasındaki nitrogliserin uygulamalarının lezyonları değerlendirmedeki önemi. Sakarya Med J. 2015; 5(3): 168-171
 • D15.  Ayhan H, Kasapkara HA, Sarı C, Duran M, Baştuğ S, Aslan AN, Durmaz T, Keleş T, Bozkurt E. Should we use bridging therapy during switching patients from warfarin to novel oral anticoagulants. Erciyes Med J 2016; 38(1): 41-2
 • D16.        Baştuğ S, Sarı C, Aslan AN, Akar Bayram N, Ayhan H, Kasapkara HA,Bilen E,Keleş T, Durmaz T, Bozkurt E.Evaluation of autoimmune thyroid disease in patients with mitral valve prolapse Erciyes Med J 2015;37(3),
 • D17.        Sarı C, Bayram H, Baştuğ S. Kleft mitral kapağa bağlı gelişen ciddi mitral yetersizliği. Koşuyolu Heart Journal. 2015;18(3):156-157
 • D18.Kasapkara, H. A., Aslan, A. N., Ayhan, H., Sarı, C., Baştuğ, S., Sivri, S., & Bozkurt, E. (2016). An Entrapped Subclavian Stent and its Successful Management. Erciyes Med J 2016; 38(4): 155-6
 • D19.Baştuğ, S., Aslan, A. N., Sarı, C., & Bozkurt, E. (2016). Congenital absence of left pulmonary artery with collateralization from all major coronary arteries.Turk Kardiyol Dern Ars,44(3), 240-243.
 • D20.Baştuğ, S., Aslan, A. N., Sarı, C., Süygün, H., & Bozkurt, E. (2016). First trans-subclavian transcatheter aortic valve replacement using Lotus valve system.Turk Kardiyol Dern Ars,44(6), 507-510.
 • D21.Bayram H , Baştuğ S ,Ertem AG ,Ayhan H , Sarı C , Kasapkara HA , Bayram NA , Keleş T ,Durmaz T , Bozkurt E. Off-Pump ve On-Pump Koroner Arter Bypas Tekniklerinin QT Dispersiyonu Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması.Sakarya Med Journal DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.3745
 • D22.Baştuğ S , Aslan AN, Güney MC ,Sarı C , Ertem AG. Sağ Koroner Arterden Çıkan Sirkümfleks Artere Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim. Sakarya Med Journal DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.83788

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • E1.Sarı C, Durmaz T, Keleş T, Erdoğan M, Akçay M, Bilen E, Akar Bayram N, Algın O, Aslan AN, Çiçek Ö, Ayhan H, Bozkurt E. P-324 Sol atriyal appendikste trombüsü olan hastalarda perkütan aort kapak replasmanı. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;304
 • E2.Sarı C, Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Akçay M, Bilen E, Akar Bayram N, Erdoğan M, Ayhan H, Bozkurt E. P-327 Mitral kapak replasmanı yapılmış kronik lenfositik lösemili bir hastada transfemoral yolla aort kapak replasmanı. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012. Antalya, Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;306.
 • E3.Sarı C, Durmaz T, Keleş T, Aslan AN, Bilen E, Akçay M, Akar Bayram N, Erdoğan M, Özen MB, Algın O, Ayhan H, Bozkurt E. P-334 Karaciğer sirozu olan bir hastada transfemoral yolla aort kapak replasmanı. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;310.
 • E4.Durmaz T, Ayhan H, Keleş T, Aslan AN, Bilen E, Kasapkara HA, Sarı C, Akar Bayram N, Akçay M, Bozkurt E. OS-01 Left main coronary artery obstruction caused by calcification on aortic valve after a successful transfemoral aortic valve implantation. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşiv Dergisi October, 2013, Volume 41, Supplementum 2.
 • E5.Sarı C, Aslan AN, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Baştuğ S, Bilen E, AyhanH, Akçay M, Çiçek ÖF, Özen MB, Duran Karaduman B, Bozkurt E. PO 094 Transcatheter aortic valve implantation saves the patients’s life for two times. 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 26-29 October 2013, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşiv Dergisi October, 2013, Volume 41, , Supplementum 2.
 • E6.Bozkurt E, Keleş E, Durmaz T, Sarı C, Akçay M, Akar Bayram N, Bilen E, Ayhan H.TP-041 Yüksek riskli ciddi aort darlığı hastalarında transkateter aort kapak replasmanı erken dönem sonuçlarımız. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi deneyimi. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;132.
 • E7.Bozkurt E, Ayhan H, Gurkaş E, Orhan G, Ak F, Akar Bayram N, Bilen E, Sarı C, Akcay M, Durmaz T, Keleş T. S-102 Karotis arter stentlemesinin erken donem sonucları. XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi;2011 Oct;39(Supplementum 1);101.
 • E8.Akçay M, Yeter E, Ayhan H, Sarı C, Koçak Ü, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Bilen E, Bozkurt E. P-057 Konjestif kalp yetersizliği hastalarında anemi ile demir düzenleyici hormon ‘prohepsidin’ arasındaki ilişki. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;166.
 • E9.Akçay M, Durmaz T, Keleş T, Özen MB, Sarı C, Akar Bayram N, Bilen E, Ayhan H, Çiçek ÖF, Bozkurt E. P-332 Miyelodisplastik sendromlu bir hastada transfemoral yolla aort kapak replasmanı. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;309.
 • E10.Akçay M, Yeter E, Ayhan H, Sarı C, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Bilen E, Bozkurt E. P-358 Romatizmal kapak hastalarında hs-CRP ile demir düzenleyici hormon ‘prohepsidin’ arasındaki ilişki. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40;2;323.
 • E11.Sarı C,Akar Bayram N,Akın Doğan FE,Baştuğ S,Demirezer Bolat A,Özer Sarı S,Bozkurt E,Ersoy O(2010).ÇölyakHastalarındaEndotelFonksiyonlarınınDeğerlendirilmesi.XXVI.UlusalKardiyolojiKongresi
 • E12.Yeter E,Durmaz T,Özdemir L, Keleş T,Yüksel İÖ, Sarı C,Bozkurt E(2006).Nondipperprehipertansifhastalardasolventrikülfonksiyonlarıetkileniyormu?.XXII.UlusalKardiyolojiKongresi,34(1),
 • E13.Çiçek ÖF, Sarı C, Erdoğan M, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Bozkurt E(2012).Koroneranjiyografisırasındaintrakoronernitrogliserininlezyonlarıdeğerlendirmedekirolü.XXVIII.UlusalKardiyolojiKongresi,40(2),