Çocuk Yoğun Bakım
22 Temmuz 2019Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’nde Çocuk Yoğun Bakım Kliniği kurulma çalışmaları, 04/10/2004-04/04/2005 tarihleri arasında dönemin koordinatör şefi Doç. Dr. Işın Yaprak öncülüğünde Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’na Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu’nun başkanlığında eğitime gönderilmesi ile başlamıştır. Bunun ardından Doç. Dr. Nejat Aksu ve Doç. Dr. Mehmet Helvacı’nın büyük destekleri ile Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl tarafından 2005-2007 yılları arasında servis içi organizasyonlarla Çocuk Yoğun Bakım hastaları izlenmeye başlanmıştır. 2007 yılında Doç. Dr. Nejat Aksu’nun şefliği, Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın sorumlu uzmanlığı altında 3. Düzey yoğun bakım hizmeti verilen, modern donanıma, eğitimli hekim, hemşire ve personele sahip 10 yataklı (9 koğuş yatağı, 1 izole oda) Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz kurulmuştur. Kliniğin kuruluşundan önce Sorumlu Hem. Derya Gülşen, Hem. Nazife Bayramoğlu, Hem Jülide Öztürk 2 ay süreyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda eğitim almış ve kliniğin kurulmasında aktif görev almışlardır. Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz kurulduğundan bu yana 1 ay-18 yaş arası hem dahili hem cerrahi açıdan yoğun bakım ihtiyacı olan çocuklara hizmet vermektedir. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Kliniği ülkemizde çocuk travma hastalarına da hizmet veren ilk ünitelerden biridir. Ülkemizde Çocuk Yoğun Bakım’ın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası üzerine bir yan dal olarak kabul edilmesiyle bu konuda 2004 yılından beri bilimsel ve aktif çalışmalarını sürdürerek bu konuda Türkiye’deki öncülerden olan Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl 25/01/2011 tarihinde Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı ünvanını almıştır. Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl’ın yan dal ünvanı ile beraber 14/03/2012 tarihinde Doçentlik ünvanını almasının ardından dönemin Başhekim vekili Doç. Dr. Nejat Aksu’nun gayretleri ile 2012 yılında hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Kliniği olmuştur. İlk Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimi öğrencisi Uzm. Dr. Fulya Kamit Can 19/03/2013 tarihinde klinikte eğitimine başlamıştır. 09/11/2013 tarihinde yapılan YDUS sınavı ile Uzm. Dr. Neslihan Zengin ikinci yan dal öğrenci olarak klinikte eğitim almaya hak kazanmıştır. Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Sorumlu Hemşireliği 01/07/2010 tarihinden beri Hem. Mücella Özkaya Arı tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca 19 hemşire, 6 personel klinikte görev yapmaktadır.

Tüm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri en az 4 ay (2 aylık dönemler halinde), Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde eğitim görmektedirler.

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, Yan Dal Eğitim Kliniği olmanın yanında Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Kursu eğitim merkezidir. Bu kapsamda 8 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı klinikte eğitim almıştır. 

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nin kendi içinde yan dal asistanlarına, asistan doktorlara ve hemşirelere yönelik üç ayrı çocuk yoğun bakım eğitim programı mevcuttur. Klinikten yoğun bakım, çocuk yoğun bakım ve acil, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili kongrelere, kurslara ve sempozyumlara gerek doktor gerekse yardımcı sağlık personeli düzeyinde düzenli katılım mevcuttur. Klinikte asistan tez çalışmaları, bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bu bilimsel çalışmalar yurt içi / yurt dışı kongre bildirileri, makaleler olarak yayınlanmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu ve Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl aşağıda belirtilen kurslarda eğitmen olarak görev yapmaktadır.

1.         Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİYAD) kursu eğitmeni

2.         Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kursu eğitmeni

3.         Pediatric Advanced Life Sport (PALS) Kursu eğitmeni

4.         SB. Acil Bakım Hemşireliği Kursu eğitmeni

5.         The Pediatric Emergency Medicine Course (APLS) kurs eğitmeni

6.         Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Kursu eğitmeni

7.         Sağlık Bakanlığı Çocuk Acil Kursu eğitmeni

8.         Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk yoğun bakım kursu eğitmeni

9.         Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Mekanik ventilasyon kursu eğitmeni

10.       Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Acil-yoğun bakım hemşireliği kursu eğitmeni

Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde yapılmakta olan uygulamalar:

 1. Beklenen mortalite ve organ yetmezlikleri skorları hesaplamaları (PİM2, PRİSM, PELOD)
 2. İleri yaşam desteği uygulamaları (kardiyopulmoner resusitasyon, hızlı ardışık entübasyon, kardiyoversiyon, defibrilasyon)
 3. İnvaziv monitörizasyon (santral venöz basınç, arteriyel kan basıncı, intrakraniyal basınç, intraabdominal basınç, özofagial probla core vücut sıcaklığı izlemleri..vb)
 4. Noninvaziv monitörizasyon (kalp tepe atımı, solunum sayısı, kan basıncı, SpO2, vücut sıcaklığı)
 5. Kan gazı takibi
 6. EndTidal CO2 izlemi
 7. İdrar ve kan ozmolaritesi ölçümleri
 8. Sedasyon-analjezi değerlendirmesi ve ilaç uygulamaları
 9. Modern mekanik ventilatörlerle invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
 10. Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
 11. İntraosseöz girişim
 12. Santral venöz kateterizasyon
 13. Arter kateteri takılması
 14. Sürekli renal replasman tedavileri
 15. Plazma değişimi
 16. Ektstra korporeal membran oksijenizasyonu (ECMO)
 17. Yoğun bakım hemşirelik bakım ve uygulamaları
 18. Evde noninvaziv mekanik ventilasyonda olan hasta hazırlığı ve eğitimi
 19. Evde Trakeostomili olan hasta hazırlığı ve eğitimi
 20. Ev tipi mekanik ventilasyonda olan hasta hazırlığı ve eğitimi

Kliniğimizle ilgili veriler:

Kliniğe yatan yıllık ortalama hasta sayısı

280

Ortalama beklenen mortalite (%)

40

Ortalama gözlenen mortalite (%)

13