Koroner Yoğun Bakım
10 Ocak 2019

  • koroner ekip.jpg
  • IMG_5540.JPG
  • IMG_2667.JPG
  • DSC_1215.JPG
  • 1.jpg

1982-1987 yılları arasında 8 yataklı kardiyoloji servisi olarak kurulan Kardiyoloji Kliniği’nde 1987 tarihinde Dr. Tuncel Ersöz ile koroner yoğun bakım hizmeti verilmeye başlanmıştır. 1993 yılında Pace Maker takılması, 1996 yılında ekokardiyografi ve efor testi  ile hizmet yelpazesi genişlemiş, 29.Haziran.2009’da koroner anjiyografiye başlanmıştır. Klinikte12 yataklı  Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, 19 yataklı kardiyoloji servisi, bir tanesi Bornova ek binada olmak üzere 4 kardiyoloji polikliniği, 2 EKG odası, 1 efor testi, 1 tanesi TEE (transözafagial ekokardiyografi) olmak üzere 4 ekokardiyografi cihazı, 10 tansiyon ve 10 ritim holter cihazI, 1 koroner anjiografi cihazı ile İzmir ve çevre iller olmak üzere büyük bir bölgeye yoğun ve kapsamlı kardiyoloji hizmeti verilmektedir.

SUNULAN HİZMETLER

1.Poliklinik Hizmeti

2. Yataklı Tedavi hizmeti (Koroner Yoğun Bakım)

3. Renkli Doppler Ekokardiyografi: Transtorasik ve kontrast eko

4. Trasözafagial Ekokardiyografi

5. Stres Ekokardiyografi

6. Egzersiz Elektrokardiyografisi (Efor Testi)

7. Holter EKG ve Holter Tansiyon

8. Acil geçici kalp pili takılması

9. Kalıcı kalp pili takılması

10. Teşhis amaçlı kateterizasyon ve anjiyografi

11. Tedavi amaçlı balon ve stent uygulamaları

12. Kalp yetmezliğinin ileri dönem  tedavileri (CRT-P ve CRT-D gibi resenkronizasyon pillerinin implantasyonu)

13. Aritmi tedavisi (ICD-şoklamalı kalp pili- implantasyonu, EPS ve ablasyon tedavileri)

14.Dirençli hipertansiyon tedavisi (renal arter ablasyonu), renal ater stenozlarının perkütan yolla(balon ve stent uygulanması) tedavisi

15. Koroner arter hastalığı teşhisi ve tedavisinin yönlendirilmesi için gelişmiş yöntemler: IVUS:intravasküler ultrason, FFR:koroner arterlerdeki akım hızının ölçümü

16. ASD, VSD, PDA, Aort koarktasyonu gibi konjenital kalp hastalıklarının perkütan yolla kapatılması ya da tamiri

17. kalp kapak hastalıklarının perkütan yolla düzeltilmesi: mitral balon valvüloplasti

18. Periferik arter hastalıklarının tedavisi: Üst ve alt extremite arterleri ile karotis arterlerinin perkütan yolla tedavisi( balon, stent uygulamaları)

19. TAVİ : Perkütan aort kapak değişimi

20. LAA Kapama: Ritim bozukluğu hastalarında kalbin beyne pıhtı atmasını önlemek için sol kulakçık apendix kısmının şemsiye yöntemi ile kapatılması.