Anestezi Yoğun Bakım
08 Mart 2021

 • ekip 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • ekip 3.jpg
 • ANESTEZİ VİZİT.jpg

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete başladığı 1971 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği kurulmuştur. 2008 yılında Prof Dr Mustafa Gönüllü'nün eğitim sorumluluğunda Anestezi Kliniği'ne bağlı olarak 20 yatakla hizmet veren Yoğun Bakım Ünitesi kurulana kadar yoğun bakım hizmetleri açık yoğun bakım şeklinde veya rotasyonlar ile yürütülmüştür. 2008 tarihinden sonra ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, üçüncü düzey ve mesaisinin en az % 80'ini yoğun bakımda geçiren anestezist yoğun bakım hekimleri ile yürütülmüştür. Artan talep ile 2011 yılında yatak sayısı 27'ye çıkmıştır. 2013 yılında Mustafa Gönüllü'nün emekliliği sonrasında Anestezi Yoğun Bakım Klinik sorumluluğu Doç Dr Işıl Köse ve sonrasında Doç Dr Nimet Şenoğlu tarafından yürütülmüştür. 

2012 yılında Yoğun Bakım yeni ihdas edilen tıpta uzmanlık alanlarından kabul edilmiş ve sonrasında Türkiye'de pek çok klinikte yoğun bakım yan dal eğitimi verilmeye başlanmıştır. Anestezi Yoğun Bakım Kliniğimiz 2014'de Suat Seren EAH Yoğun Bakım Kliniği ile ortak protokol oluşturmuş ve 2015 yılı itibariyle yoğun bakım yan dal eğitimi vermeye başlamıştır. Bu programdan uzmanlığını almış bilgi ve beceride tam donanımlı olarak 5 yoğun bakım yan dal uzmanını Türk Yoğun Bakım camiasına kazandırmıştır. 2016 yılından bu yana ise Doç Dr Nimet Şenoğlu'nun Eğitim koordinatörlüğünde Tepecik EAH Yoğun Bakım Yan Dal eğitimi başlamış ve halen 8 yan dal araştırma görevlisinin, anestezi asistanlarının eğitim aldığı ve hizmet veren bir klinikdir. Kliniğimizde Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı ve Anestezi Doçenti Dr Nimet Şenoğlu dışında, 1 anestezi Doçenti, 3 anestezi uzmanı ve 2 yoğun bakım yan dal uzmanı gerek hizmet gerekse eğitim süreçlerinde aktif olarak rol almaktadır. Yılda 2 kere sertifikalı yoğun bakım hemşireliği kursu düzenlediğimiz kliniğimizde; 1 yoğun bakım sorumlu hemşiresi, 1 eğitim hemşiresi, 2 yara bakım hemşiresi olmak üzere 54 eğitimli hemşire, 2 adet yoğun bakım deneyimli veri giriş personeli, ek olarak 7 klinik destek elemanı, 8 temizlik görevlisi ile 7/24 hizmet verilmektedir. 

Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olarak; her türlü medikal ve cerrahi hastanın takip edildiği kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği, USG ve Ekokardiyografi, kardiyak debi ölçümü ve tüm invaziv/noninvaziv monitörizasyon yöntemleri, ECMO tedavisi, intermittan ve sürekli hemodiyaliz tedavileri, post kardiyak arrest hastalarda hedeflenmiş sıcaklık yönetimi gibi üst düzey teçhizat ve donanım ile tedavi  imkanı  mevcuttur. Sağlık Bakanlığı ölçütlerine uygun, gelişmiş modern cihaz ve eğitimli hemşire kadrosuyla donatılmış 26 yataklı 3. düzey yoğun bakım ünitesi geçmiş yıllarda yılda ortalama 800 hastaya hizmet vermiştir. 

Eylül ayında Bornova Onkoloji ek binanın açılmasıyla kliniğimiz kapsamında ve Doç Dr Işıl Köse sorumluluğunda 7 adet 3. düzey ve 5 adet 2. düzey yoğun bakım yatağı da hizmete girmiş bulunmaktadır. 

Anestezi Yoğun Bakımda halen çalışan uzman hekimler:

 • Doç Dr Nimet Şenoğlu (Anesteziyoloji Doçenti, YB Yan Dal Eğitim Sorumlusu)
 • Doç Dr Işıl Köse (Anestezi ve Reanimasyon Doçenti)
 • Uzm Dr Çiler Zincircioğlu (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)
 • Uzm Dr Uğur Uzun (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)
 • Uzm Dr Aykut Sarıtaş (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)
 • Uzm Dr İsa Sahar (Genel cerrahi Uzm, YB Yan Dal Uzmanı)
 • Uzm Dr Kazım Rollas (Göğüs Hst Uzm, YB Yan Dal Uzm)

  Yoğun Bakım Araştırma Görevlileri 

 • Uzm Dr Burcu Sayan (Dahiliye Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Hamza Gültekin (Nöroloji Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Yelda Balık (Anestezi Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Murat Güneş (Anestezi Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Adem Şahin (Genel Cerrahi  Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Şengül  Topcu (Dahiliye Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Mehmet Yavuz (Dahiliye Uzm, YB Yan Dal Asistanı)
 • Uzm Dr Aysen Evkan Öztürk (Göğüs Hst Uzm, YB Yan Dal Asistanı)