Prof. Dr. Volkan Sarper ERİKÇİ
17 Mart 2021

DR VOLKANDSC3397JPG.JPG

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Volkan Sarper ERİKÇİ

Uzmanlık Alanları: Çocuk Cerrahisi Uzmanı


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

1991

Doktora/S. Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık

Çocuk Cerrahisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

1997

Doçentlik

Çocuk Cerrahisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı (Özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tezsiz

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpda Uzmanlık Tezi Başlığı(özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

Miyelodisplazide ürodinamik incelemelerin yeri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İzmir, 1997 İzmir

Tez Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İbrahim Ulman


Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Tarih

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

14.10.1991-11.04.1997

Uzman

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

11.04.1997-26.09.1997

Uzman

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

26.09.1997-07.09.2007

Uzman

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

07.09.2007-01.01.2013

Doçent

(Uzman Doktor)

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

17.10.2014-31.06.2016

Doçent

(Uzman Doktor)

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

01.07.2016-08.08.2016

Doçent

(Eğitim Görevlisi)

Doçent (Öğretim Üyesi)

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği


Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik SUAM

08.08.2016-18.07.201818.07.2018-HALEN


ÖZGEÇMİŞ

3.1.1966 tarihinde Ankara`da doğdum. İlköğrenimimi Kırklareli, orta ve lise eğitimimi Erzincan ve İstanbul`da tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başladım. Eğitim dönemimde yurt dışı staj çalışmamı 1-31 Temmuz 1990 tarihleri arasında (Department of Nephrology, University Hospital Utrecht-Hollanda) tamamladım. 1991 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru ünvanını aldım.

Eylül 1991 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimime başladım. 11.4.1997 tarihinde yapılan uzmanlık sınavında başarılı olarak Çocuk Cerrahisi Uzmanı ünvanını aldım. Nisan 1997-Eylül 1997 tarihleri arasında aynı klinikte başasistan olarak çalışmalarıma devam ettim.

26 Eylül 1997-07.09.2007 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde uzman olarak çalıştım.

17.10.2014’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan doçentlik sınavında başarılı olarak Çocuk Cerrahisi Bilim Alanında Üniversite Doçenti ünvanı aldım.

07.09.2007-31.06.2016 tarihleri arasında İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştım. Halen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştım. 18.07.2018 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik SUAM Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım.

Evliyim, iki kız babasıyım. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca biliyorum.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: -

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

As. Dr. Gizem Özdemir: Kist hidatik olgularında demografik özelliklerin araştırılması

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Spina Bifida Derneği

Yürütülen Bilimsel Dergi Hakemlikleri:

International Journal of Rare Diseases & Orphan Drugs

Journal of Taibah University Medical Sciences

Journal of Surgery & Transplantation Science

International Journal of Otorhinolaryngology

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Urology Surgery: Clinics in Surgery

Annals of Clinical Case Reports

EC Pediatrics