Doç. Dr. Mehmet Yekta ÖNCEL
26 Kasım 2018

Dr Yekta Yenidogˆan uzmanı.JPG

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Mehmet Yekta ÖNCEL

Uzmanlık Alanları : Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı

Yabancı dili: İngilizce

Öğrenim Durumu:

Yılı

Derecesi

Kurum

Öğrenim Alanı

1998-2004

Lisans

Gaziantep Üniversitesi

Tıp Fakültesi

2004-2009

Tıpta uzmanlık

Başkent Üniversitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2010-2014

Neonatoloji yan dal asistanı

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji

Tıpta Uzmanlık (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Tezi Başlığı ve Danışmanı: "Noonan Sendromlu Hastalarda Hematolojik Bulgular ve Kanama Pıhtılaşma Bozuklukları" Danışman: Doç. Dr. Murat DERBENT

Yandal Uzmanlık (Neonatoloji) Tezi Başlığı ve Danışmanı: "Neonatal Sepsisin Erken Tanısında Pro-Adrenomedullinin C-Reaktif Protein ve İnterlökin-6 ile Karşılaştırılması" Danışman: Prof. Dr. Uğur DİLMEN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2004-2009

Uzm. Dr.

Ankara Çocuk Sağlığı-Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım

2009-2010

Uzm. Dr. (Yandal asistanı)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

2010-2014

Uzm. Dr.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

2014-2017

Doç. Dr.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği Eğitim Görevlisi

2017-

Doç. Dr.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Neonatoloji Bilim DalıBaşkanı

2017-

Yürütülen Yüksek Lisans Tezleri: Bulunmamaktadır

Projelerde Yaptığı Görevler:

Tübitak (114S997) Proje Başlığı:  Anne ve yenidoğanlarının kord kanında kızamık immünglobulin G (IgG) antikor düzeylerinin (seropozitivite) saptanması ve bu bebeklerde seropozitivitenin izlenerek kızamık aşısı uygulama zamanının yeniden düzenlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı

İdari Görevler: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ankara Tabip Odası

Milli Pediatri Derneği

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Ödüller:

1.Öncel MY, Derbent M, Varan B, Yazıcı AC, Devriendt K, Özbek N. Noonan Sendromlu Hastalarda Hematolojik Bulgular ve Kanama Pıhtılaşma Bozuklukları. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, Sözlü Sunum-33, Ekim 2009, Marmaris, Türkiye. (Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü)

2.Yurttutan S, Ozdemir R, Canpolat FE, Oncel MY, Germen Ünverdi H, Uysal B, Erdeve O, Dilmen U. Beneficial Effect of Etanercept in Necrotizing Enterocolitis Model of Neonatal Rats.3rd International Congress of UENPS 2012, Oral presentation-24, November 2012, Porto, Portugal. (Finalist of Academic Olympics)

3. Öncel MY, Sarı FN, Arayıcı S, Güzoğlu N, Erdeve Ö, Uraş N, Oğuz ŞS, Dilmen U.Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde Lactobacillus reuteri kullanımının nekrotizan enterokolit üzerine etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, Kongre Kitabı, Sözlü Sunum-5, Nisan 2013, Antalya, Türkiye. (Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü)

4. Arayıcı S, Kadıoğlu Şimşek G, Say B, Uraş N, Öncel MY, Alyamaç Dizdar E, Karahan S, Canpolat FE, Oğuz ŞS. Sağlıklı Term Yenidoğanların Mide Sıvısında Lamellar Cisim Referans Değerleri. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri-21, Nisan 2015, Adana, Türkiye. (Epidemiyolojik Çalışmalar Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü)

5. Oncel MY, Yurttutan S, Erdeve O, Uras N, Altug N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Oral Paracetamol versus Oral Ibuprofen in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. J Pediatr. 2014. (Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı "Prof. Dr. Müyesser Tunçer Neonatoloji Araştırma Ödülü", 02/06/2015)

6. Oncel MY, Yurttutan S, Erdeve O, Uras N, Altug N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Oral Paracetamol versus Oral Ibuprofen in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. J Pediatr. 2014. (Prof. Dr. Özdemir İlter Anısına “Araştırma Bilim Ödülü”, 52. Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2016, Antalya)

7. Oncel MY, Canpolat FE, Arayici S, Alyamac Dizdar E, Uras N, Oguz SS. Urinary markers of acute kidney injury in newborns with perinatal asphyxia. Ren Fail. 2016. (Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı "2016 yılı Prof. Dr. Müyesser Tunçer İkinci Neonatoloji Araştırma Ödülü", 23/03/2017)

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler:

A1. Derbent M, Öncel Y, Tokel K, Varan B, Haberal A, Yazici AC, Legius E, Özbek N. Clinical and hematologic findings in Noonan syndrome patients with PTPN11 gene mutations. Am J Med Genet A. 2010; 152A(11):2768-2774. doi: 10.1002/ajmg.a.33713. (SCI)

A2.Özbay Hoşnut F, Karadağ Öncel E, Öncel MY, Özcay F. A Turkish case of congenital chloride diarrhea with SLC26A3 gene (c.2025_2026insATC) mutation: Diagnostic pitfalls. Turk J Gastroenterol 2010; 21(4):443-447. doi: 10.4318/tjg. 2010.0134. (SCI-Expanded)

A3. Oncel MY, Kanmaz HG, Calisici E, Yilmaz Y, Canpolat FE, Oguz SS. Spontaneous Intestinal Perforation Radiologically Mimicking Diaphragmatic Hernıa In A Preterm Infant. Medical Journal of IAS. 2011; 19(4):185-186. (Diğer endeksler: Index Medicus)

A4. Oncel MY, Ozdemir R, Erdeve O, Dilmen U. Influence of maternal cigarette smoking during pregnancy on neonatal serum folate levels. Eur J Nutr. 2012; 51(3):385-387. doi: 10.1007/s00394-011-0261-9. (SCI-Expanded)

A5. Calisici E, Oncel MY, Yurttutan S, Canpolat FE, Oguz SS. A Neonate with Spontaneous Pneumomediastinum. Medical Journal of IAS. 2012;20(1):29-30. (Diğer endeksler: Index Medicus)

A6. Yurttutan S, Ozdemır R, Erdeve O, Calısıcı E, Oncel MY, Oguz SS, Dilmen U. Intrauterine upper extremity thrombosis successfully treated with recombinant tissue plasminogen activator, enoxaparin and collagenase. Acta Haematol. 2012;127(3):189-192. doi: 10.1159/000335619. (SCI)

A7. Ozdemir R, Canpolat FE, Yurttutan S, Oncel MY, Erdeve O, Dilmen U. Effect of needle length for response to hepatitis B vaccine in macrosomic neonates: A prospective randomized study. Vaccine 2012; 30(21): 3155-3158. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.02.068. (SCI)

A8. Gokce IK, Oncel MY, Ozdemir R, Erdeve O, Oguz SS, Canpolat FE, Uras N, Dilmen U. Trimethoprim-sulfamethoxazole treatment for meningitis owing to multi-drug resistant Elizabethkingia meningoseptica in an extremely low-birthweight, premature infant. Paediatr Int Child Health. 2012; 32(3): 177-179. doi: 10.1179/2046905511Y.0000000008. (SCI-Expanded)

A9. Oncel MY, Mutlu B, Kavurt S, Bas AY, Demirel N, Akyol M, ErdeveO, Dilmen U. Respiratory Syncytial Virus Prophylaxis in Preterm Infants: A Cost-Effectiveness Study from Turkey. Turk J Pediatr. 2012; 54: 344-351. (SCI-Expanded)

A10. Oncel MY, Ozdemir R, Yurttutan S, ErdeveO, Akyol U, Tanas O, Dilmen U. Nasal Congenital Fibrolipomatous Hamartoma in A Premature Infant. Turk J Pediatr.2012; 54: 555-557. (SCI-Expanded)

A11. Oncel MY, Ozdemir R, Kahilogulları G, Yurttutan S, ErdeveO, Dilmen U. The effect of surgery time on prognosis in newborns with meningomyelocele. J Korean Neurosurg Soc. 2012; 51: 359-362. doi: 10.3340/jkns.2012.51.6.359. (SCI-Expanded)

A12.Oncel MY, Yurttutan N, Yurttutan S, Ozdemir R, CanpolatFE, ErdeveO, Oguz SS, Dilmen U. Severe Semilobar Holoprosencephaly And Lissencephaly Associated With Cebocephaly In A Newborn. Genet Couns. 2012; 23:341-346. (SCI-Expanded)

A13.Arayici S, Kadioglu SimsekG, Oncel MY, Erdeve O, Dilmen U. Congenital Mirror Hand Deformity. Genet Couns. 2012; 23:393-396. (SCI-Expanded)

A14. Akar M, Dilli D, Sandal G, Öncel MY, Erdeve O, Dilmen U. Prenatally diagnosed umbilical vein aneurysm with good prognosis. J Clin Ultrasound. 2012; 40(6):368-369. doi: 10.1002/jcu.21938. (SCI)

A15. Yurttutan S, Oncel MY, Yurttutan N, Altug N, ErdeveO, Dilmen U. A preterm infant with prolonged respiratory problems due to Ritscher-Schinzel syndrome. Genet Couns. 2012; 23:383-387. (SCI-Expanded)

A16. Degirmencioglu H, Oncel MY, Yurttutan S, Calisici E, Erdeve O, Zergeroglu S, Dilmen U. A Four-Vessel Umbilical Cord with Omphalomesenteric Duct in Trisomy 18. Genet Couns. 2012; 23:431-433. (SCI-Expanded)

A17. Oncel MY, Dilmen U, Erdeve O, Ozdemir R, Calisici E, Yurttutan S, Canpolat FE, Oguz SS, Uras N. Pro-adrenomedullin as a Prognostic Marker in Neonatal Sepsis.Pediatr Res. 2012; 72(5):507-512. doi: 10.1038/pr.2012.106. (SCI)

A18. Oncel MY, Ozdemir R, Yurttutan S, Canpolat FE, Erdeve O, Oguz SS, Uras N, Dilmen U. Mean Platelet Volume in Neonatal Sepsis. J Clin Lab Anal. 2012; 26:493–496. doi: 10.1002/jcla.21552. (SCI)

A19.Akcay A, Akar M, Oncel MY, Kızılelma A, Erdeve O, Oguz SS, Uras N, Dilmen U. Hypercalcemia Due to Subcutaneous Fat Necrosis in a Newborn After Total Body Cooling. Pediatr Dermatol.2013;30(1):120-123. doi: 10.1111/j. 1525-1470.2011.01716.x. (SCI-Expanded)

A20.Oncel MY, Tekgunduz KS, Ozdemir R, Calisici E, Karahan S, Erdeve O, Oguz SS, Dilmen U. A Comparison of Different Methods of Temperature Measurement by Mothers and Physicians in Healthy Newborns. Indian J Pediatr. 2013; 80(3): 190-194. doi: 10.1007/s12098-012-0790-0. (SCI-Expanded)

A21. Oncel MY, Yurttutan S, Uras N, Altug N, Ozdemir R, Ekmen S, ErdeveO, Dilmen U. An Alternative Drug (Paracetamol) in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Ibuprofen Resistant or Contraindicated Preterm Infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.2013; 98:F94. doi: 10.1136/archdischild-2012-302044. (SCI-Expanded)

A22.Oncel MY, Erdeve O, Ozdemir R, Dilmen U. Does maternal smoking during pregnancy associate recurrent wheezing in infants by altering neonatal serum folate status? Pediatr Pulmonol. 2013; 48:627-628. doi: 10.1002/ppul.22626. (SCI)

A23. Oncel MY, Yurttutan S, Degirmencioglu H, Uras N, Altug N, Erdeve O, Dilmen U. Intravenous Paracetamol Treatment in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Extremely low birthweight infants. Neonatology 2013; 103(3): 166-169. doi: 10.1159/000345337. (SCI-Expanded)

A24. Calisici E, Oncel MY, Degirmencioglu H, Sandal G, Canpolat FE, Erdeve O, Oguz SS, Dilmen U. A Neonate with Subcutaneous Fat Necrosis after Passive Cooling: Does Polycythemia Have an Effect? Case Rep Pediatr. 2013;2013:254089. doi:10.1155/2013/254089. (Diğer endeksler: PubMed)

A25. Oncel MY, Yilmaz Z, Karadag Oncel E, Varan B, Gulleroglu KS, Baskin E, Derbent M. Dilated Cardiomyopathy In A Patient With 22q11.2 Microdeletion Syndrome. Genet Couns. 2013;24(2):235-238. (SCI-Expanded)

A26. Yurttutan S, Oncel MY, Arayici S, Uras N, Altug N, Erdeve O, Dilmen U. A different first choice drug in the medical management of patent ductus arteriosus: Oral paracetamol. J Matern Fetal Neonatal Med.2013; 26(8):825-827. doi: 10.3109/14767058.2012.755162. (SCI-Expanded)

A27. Oncel MY, Arayici S, Celen S, Kadioglu Simsek G, Oskovi A, Uras N, Oguz SS, Erdeve O, Danisman N, Dilmen U. The association of a cervical length of <25 mm in high-risk pregnancies on neonatal morbidity and mortality in preterm infants. Arch Gynecol Obstet. 2013; 287(5):893-899. doi: 10.1007/s00404-012-2678-7. (SCI-Expanded)

A28. Yurttutan S, Ozdemir R, Canpolat FE, Oncel MY, Uysal B, Unverdi HG, Erdeve O, Dilmen U. Protective effects of colchicine in an experimental model of necrotizing enterocolitis in neonatal rats. J Surg Res. 2013; 183(1):156-162. doi: 10.1016/j.jss.2013.01.002. (SCI)

A29. Oncel MY, Erdeve O, Calisici E, Oguz SS, Canpolat FE, Uras N, Dilmen U. The effect of whole-body cooling on hematological and coagulation parameters in asphyxic newborns. Pediatr Hematol Oncol. 2013; 30(3):246-252. doi: 10.3109/08880018.2013.771240. (SCI)

A30. Oncel MY, Alyamaç Dizdar E, Dilmen U. Palivizumab prophylaxis during respiratory syncytial virus outbreak in the neonatal ıntensive care unit: Author’s reply. Turk J Pediatr.2013; 55:239. (SCI-Expanded)

A31. Yurttutan S, Erdeve O, Oncel MY, Ozdemir R, Dilmen U. The relationship between trough drug concentrations and ductal closure in preterm infants treated with three-dose-oral ibuprofen. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26(13):1306-1310. doi: 10.3109/14767058.2013.784739. (SCI-Expanded)

A32. Arayici S, Kadioglu Simsek G, Oncel MY, Yilmaz Y, Canpolat FE, Dilmen U. Povidone-iodine for persistent air leak in an extremely low birth weight infant. J Pediatr Surg. 2013;48(5):21-23. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.03.072. (SCI)

A33. Ozdemir R, Yurttutan S, Sari FN, Oncel MY, Erdeve O, Unverdi HG, Uysal B, Dilmen U. All-Trans-Retinoic Acid Attenuates Intestinal Injury in a Neonatal Rat Model of Necrotizing Enterocolitis. Neonatology 2013;104(1):22-27. doi: 10.1159/000350510. (SCI)

A34.Oncel MY, Arayici S, Kadioglu Simsek G, Calisici E, Erdeve O, Uras N, Oguz SS, Dilmen U. Risk Factors for Hospitalization due to Lower Respiratory Tract Infection in Preterm Infants on Palivizumab Prophylaxis. Iran J Pediatr. 2013; 23(6):693-700. (SCI-Expanded)

A35. Yurttutan S, Değirmencioglu H, Oncel MY, Kara S, Sari F, Dilmen U. Jarcho-Levın Syndrome Presentıng wıth Severe Hydrocephalus: A Report of Three Cases. Genet Couns. 2013;24(4):361-366. (SCI-Expanded)

A36. Degirmencioglu H, Oncel MY, Yurttutan S, Oguz SS, Dilmen U. Intractable Feeding Intolerance and Abdominal Distention in a Preterm Infant: An Unusual Side Effect of Diazoxide. Pediat Therapeut 2013; 3:149. doi:10.4172/2161-0665.1000149. (Diğer endeksler: Crossref)

A37. Kurt F, Bektaş O, Kalkan G, Oncel MY, Yakut HI, Kocabaş CN. Does Age Affect Presenting Symptoms in Children With Carbon Monoxide Poisoning? Pediatr Emerg Care. 2013;29(8):916-21. doi:10.1097/PEC.0b013e31829ec22b (SCI-Expanded)

A38. Oncel MY, Alyamaç Dizdar E, Erdeve O, Oguz S, Dilmen U. Cost-effectiveness of respiratory syncytial virus prophylaxis in premature ınfants less than 32 weeks gestational age in Turkey: Author’s reply. Turk J Pediatr. 2013; 55:568. (SCI-Expanded)

A39.Oncel MY, Erdeve O, Uras N, Dilmen U. Is pro-adrenomedullin more useful marker in hospitalized infants with sepsis? Eur J Pediatr. 2014;173(1):127-128. doi: 10.1007/s00431-013-2143-z. (SCI)

A40. Oncel MY, Calisici E, Ozdemir R, Yurttutan S, Erdeve O, Karahan S, Dilmen U. Is folic acid supplementation really necessary in preterm infants with ≤32 weeks of gestation? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):188-192. doi: 10.1097/MPG.0000000000000181. (SCI)

A41. Yurttutan S, Ozdemir R, Canpolat FE, Oncel MY, Unverdi HG, Uysal B, Erdeve O, Dilmen U. Beneficial effects of Etanercept on experimental necrotizing enterocolitis. Pediatr Surg Int. 2014; 30(1):71-77. doi: 10.1007/s00383-013-3415-4. (SCI-Expanded)

A42. Arayici S, Kadioglu Simsek G, Oncel MY, Eras Z, Canpolat FE, Oguz SS, Uras N, Zergeroglu S, Dilmen U. The Effect of Histological Chorioamnionitis on the Short-Term Outcome of Preterm Infants ≤32 Weeks: A Single-Center Study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27(11):1129-1133. doi: 10.3109/ 14767058.2013.850668. (SCI-Expanded)

A43. Oncel MY, Sari FN, Arayici S, Guzoglu N, Erdeve O, Uras N, Oguz SS, Dilmen U. Lactobacillus Reuteri for the prevention of necrotising enterocolitis in very low birthweight infants: a randomised controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014; 99(2):F110-115. doi: 10.1136/archdischild-2013-304745. (SCI-Expanded)

A44.Oncel MY, Yurttutan S, Erdeve O, Uras N, Altug N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Oral Paracetamol versus Oral Ibuprofen in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. J Pediatr. 2014; 164(3):510-514. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.11.008. (SCI)

A45. Yarci E, Dizdar EA, Oncel MY, Kose A, Derme T, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. Successful management of twin anemia/polycythemia sequence by syngeneic partial exchange transfusion. Fetal Diagn Ther. 2014; 36(3):251-254. doi: 10.1159/000360079. (SCI-Expanded)

A46.Oncel MY, Erdeve O, Dilmen U. Probiotics for necrotising enterocolitis: not always a success story. J Pediatr. 2014;165(2):417. doi: 10.1016/j.jpeds. 2014.04.035. (SCI)

A47. Degirmencioglu H, Oncel MY, Calisici E, Say B, Uras N, Dilmen U. Transient Ileus Associated with the Use of Mydriatics After Screening for Retinopathy of Prematurity in a Very Low Birth Weight Infant. J Pediatr Ophthalmol Strabismus.2014;51:e44-e47. doi:10.3928/01913913-20140701. (SCI-Expanded)

A48. Degirmencioglu H, Oncel MY, Yurttutan S, Ekmen S, Oguz SS, Uras N, Dilmen U. Citrullinemia with an atypical presentation: persistent hiccups: case report. Arch Argent Pediatr. 2014; 112(5):e206-e208. doi: 10.1590/S0325-00752014000500015. (SCI-Expanded)

A49. Arayici S, Sari FN, Yarali N, Oncel MY, Kadioglu Simsek G, Uras N, Dilmen U. Toxoplasmosis-associated hemophagocytic syndrome in a preterm newborn. Turk J Haematol. 2014; 31(3):309-310. doi: 10.4274/tjh.2013.0379.A48. (SCI-Expanded)

A50. Ekmen S, Degirmencioglu H, Uras N, Oncel MY, Sari FN, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. Effect of dopamine infusion on thyroid hormone tests and prolactin levels in very low birth weight infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28(8):924-927. doi: 10.3109/14767058.2014.937696. (SCI-Expanded)

A51. Oncel MY, Erdeve O. Safety of Therapeutics used in Management of Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants. Curr Drug Saf. 2015;10(2):106-112. doi:10.2174/1574886309999141030142847. (Diğer endeksler: PubMed)

A52. Oncel MY, Arayici S, Sari FN, Kadioglu Simsek G, Yurttutan S, Erdeve O, Saygan S, Uras N, Oguz SS, Dilmen U. Comparison of Lactobacillus reuteri and Nystatin Prophylaxis on Candida Colonization and Infection in Very Low Birth Weight Infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(15):1790-1794. doi: 10.3109/14767058.2014.968842. (SCI-Expanded)

A53. Oncel MY, Arayici S, Uras N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Author's Reply: role of probiotics in prevention of Candida colonization and invasive candidiasis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(5):820. doi: 10.3109/14767058.2015.1020128. (SCI-Expanded)

A54. Calisici E, Eras Z, Oncel MY, Oguz SS, Gokce IK, Dilmen U. Neurodevelopmental Outcomes of Premature Infants with Severe Intraventriculer Hemorrhagea. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28(17):2115-2120. doi: 10.3109/14767058.2014.979783. (SCI-Expanded)

A55. Sahin S, Oncel MY, Alkan M, Bidev D, Oguz SS, Fitoz S, Dilmen U. Visceral Fat Necrosis in a Newborn after Whole Body Hypothermia. J Pediatr. 2015; 166(6):1545-1545.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.066. (SCI)

A56. Yurttutan S, Oncel MY, Yurttutan N, Degirmencioglu H, Uras N, Dilmen U. A novel association between cerebral sinovenous thrombosis and nonketotic hyperglycinemia in a neonate. Korean J Pediatr. 2015; 58(6):230-233. doi: 10.3345/kjp.2015.58.6.230. (Diğer endeksler: PubMed)

A57. Terrin G, Conte F, Oncel MY, Scipione A, McNamara PJ, Simons S, Sinha R, Erdeve O, Tekgunduz KS, Dogan M, Kessel I, Hammerman C, Nadir E, Yurttutan S, Jasani B, Alan S, Manguso F, De Curtis M. Paracetamol for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2016; 101(2):F127-36. doi: 10.1136/archdischild-2014-307312. (SCI-Expanded)

A58. Oncel MY, Yurttutan S, Alyamac Dizdar E, Gokce IK, Gonul II, Topal T, Canpolat FE, Dilmen U. Beneficial Effect of Etanercept on Hyperoxic Lung Injury Model in Neonatal Rats. J Invest Surg. 2016; 29(1):1-5. doi: 10.3109/08941939.2015.1034898 (SCI-Expanded)

A59. Oncel MY, Celen S, Demirel G, Canpolat FE, Calisici E, Ozdemir R, Oguz SS, Saygan S, Danisman N, Dilmen U. Effect of cervical bacterial colonization on neonatal outcome in high-risk pregnancies: Results from a tertiary maternity center in Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015; 42(4):485-489. doi: 10.12891/ceog1876.2015. (SCI-Expanded)

A60. Rahman SU, Canpolat FE, Oncel MY, Evli A, Dilmen U, Parappil H, Anabrees J, Hassan K, Khashaba M, Noor IA, Lum LC, Siham A, Akar M, Tuzun H, Rahmani A, Rahman M, Haboub L, Rijims M, Jaafar R, Key LY, Tagin M. Multicenter randomized controlled trial of therapeutic hypothermia plus magnesium sulfate versus therapeutic hypothermia plus placebo in the management of term and near-term infants with hypoxic ischemic encephalopathy (The Mag Cool study): A pilot study. J Clin Neonatol 2015; 4:158-163. doi: 10.4103/2249-4847.159863. (Diğer endeksler: Index Copernicus, Pubmed)

A61.Oncel MY, Arayici S, Uras N, Alyamac Dizdar E, Sari FN, Karahan S, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. Nasal continuous positive airway pressure versus nasal intermittent positive pressure ventilation within the minimally invasive surfactant therapy approach in preterm infants: A randomized controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2016; 101(4):F323-8. doi: 10.1136/archdischild-2015-308204. (SCI-Expanded)

A62. Okur N, Buyuktiryaki M, Uras N, Oncel MY, Ertekin O, Canpolat FE, Oguz SS. Platelet mass index in very preterm infants: can it be used as a parameter for neonatal morbidities? J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(19):3218-22. doi: 10.3109/14767058.2015.1121475. (SCI-Expanded)

A63. Say B, Kanmaz Kutman HG, Oguz SS, Oncel MY, Arayici S, Canpolat FE, Uras N, Karahan S. Binasal Prong versus Nasal Mask for Applying CPAP to Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Neonatology. 2016; 109(4):258-264. doi: 10.1159/000443263. (SCI)

A64.Oncel MY, Erdeve O. Oral medications regarding their safety and efficacy in the management of patent ductus arteriosus. World J Clin Pediatr. 2016; 5(1):75-81. doi: 10.5409/wjcp.v5.i1.75. (Diğer endeksler: PubMed)

A65. Oncel MY, Canpolat FE, Arayici S, Alyamac Dizdar E, Uras N, Oguz SS. Urinary markers of acute kidney injury in newborns with perinatal asphyxia. Ren Fail. 2016; 38(6):882-8. doi:10.3109/0886022X.2016.1165070. (SCI-Expanded)

A66. Akar M, Eras Z, Oncel MY, Arayici S, Guzoglu N, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS. Impact of oral probiotics on neurodevelopmental outcomes in preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(4):411-415. doi:10.1080/14767058.2016.1174683. (SCI-Expanded)

A67. Oncel MY, Eras Z, Uras N, Canpolat FE, Erdeve O, Oguz SS. Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infants Treated with Oral Paracetamol Versus Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus. Am J Perinatol. 2017 Apr 10. doi: 10.1055/s-0037-1601564. [Epub ahead of print] (SCI-Expanded)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. Baskın E, Akova Y, Metindogan S, Gungor S, Öncel Y, Sakalli H, Melek E, Bayrakci US, Cengiz N. "Etiologic and Clinical Features of Uveitis in Children." (Poster presentation, 293), 14th European Paediatric Rheumatology Congress, 2007, Istanbul, Turkey.

B2. Yurttutan S, Ozdemir R, Canpolat FE, Oncel MY, Unverdi HG, Uysal B, Erdeve O, Dilmen U. "Protective Effects of Colchicine in an Experimental Model of Necrotizing Enterocolitis in Neonatal Rat", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A53-A54 (Oral presentation, 186) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0186, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B3. Oncel MY, Calisici E, Ozdemir R, Yurttutan S, Erdeve O, Karahan S, Dilmen U. "Is Folic Acid Supplementation Really Necessary in Preterm Infants with ≤32 Weeks of Gestation?", Proc. Arch Dis Child 2012;97 (Suppl 2):A102 (Oral presentation, 347) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0347, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B4. Oncel MY, Tekgunduz KS, Ozdemir R, Calisici E, Karahan S, Erdeve O, Oguz SS, Dilmen U. "A Comparison of Different Methods of Temperature Measurement by Mothers and Physicians in Healthy Newborns", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A223 (Poster presentation, 777) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0777, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B5. Oncel MY, Yurttutan S, Uras N, Altug N, Ozdemir R, Ekmen S, Erdeve O, Dilmen U. "An Alternative Drug (Paracetamol) in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Ibuprofen Resistant or Contraindicated Preterm Infants", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A321-A322 (Poster presentation, 1121) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1121, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B6. Oncel MY, Celen S, Demirel G, Canpolat FE, Calisici E, Ozdemir R, Oguz SS, Saygan S, Danisman N, Dilmen U. "Effect of Cervical Colonization on Neonatal Outcome in High Risk Pregnancies: Results From a Tertiary Maternity Center in Turkey", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A332-A333 (Poster presentation, 1160) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1160, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B7. Oncel MY, Ozdemir R, Yurttutan S, Canpolat FE, Erdeve O, Oguz SS, Uras N,  Dilmen U. "Mean Platelet Volume in Neonatal Sepsis", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A338 (Poster presentation, 1179) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1179, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B8. Oncel MY, Dilmen U, Erdeve O, Ozdemir R, Calisici E, Yurttutan S, Canpolat FE, Oguz SS, Uras N. "Pro-Adrenomedullin as a Prognostic Marker in Neonatal Sepsis", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A339 (Poster presentation, 1184) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1184, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B9. Oncel MY, Ozdemir R, Kahilogullari G, Yurttutan S, Erdeve O, Dilmen U. "The Effect of Surgery time on Prognosis in Newborns with Meningomyelocele", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A424-A425 (Poster presentation, 1497) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1497, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B10. Ozdemir R, Canpolat FE, Yurttutan S, Oncel MY, Erdeve O, Dilmen U. "Effect of Needle Length for Response to Hepatitis B Vaccine in Macrosomicneonates: A Prospective Randomized Study", Proc. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A515-A516 (Poster presentation, 1822) doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1822, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 5–9 October 2012. Istanbul, Turkey.

B11.Yurttutan S, Ozdemir R, Canpolat FE, Oncel MY, Germen Ünverdi H, Uysal B, Erdeve O, Dilmen U. Beneficial Effect of Etanercept in Necrotizing Enterocolitis Model of Neonatal Rats.Proc. Acta Med Port 2012; 25(S2): 132-133 (Oral presentation, 24), 3rd International Congress of UENPS 2012, 14-17 November 2012. Porto, Portugal.

B12. Oncel MY, Ozdemir R, Erdeve O, Dilmen U. Influence of Maternal Cigarette Smoking During Pregnancy on Neonatal Serum Folate Levels. Proc. Acta Med Port 2012; 25(S2): 194-195 (Poster presentation, 148), 3rd International Congress of UENPS 2012, 14-17 November 2012. Porto, Portugal.

B13. Yurttutan S, Oncel MY, Ozdemir R, Uysal B, Gonul II, Canpolat FE, Dilmen U. Efficacy of Anakinra Prophlaxis in the Experimental Bronchopulmonary Dysplasia Model of Newborn Rats. (Oral presentation, 05)24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, 12-15 June 2013. Rotterdam, Netherlands.

B14.Oncel MY, Yurttutan S, Degirmencioglu H, Uras N, Altug N, Erdeve O, Dilmen U. Intravenous Paracetamol Treatment in the Management of Patent Ductus Arteriosus in Extremely low birthweight infants. (Poster presentation, 23)24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, 12-15 June 2013. Rotterdam, Netherlands.

B15. Guzoglu N, Oncel MY, Oguz SS, Eras Z, Dilmen U. Does Utilization of Nystatin Prophylaxis Cause Increased Frequency of Infections By Resistant Candida Subspecies in Very Low Birth Weight Infants? (Poster presentation, 26)24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, 12-15 June 2013. Rotterdam, Netherlands.

B16.Oncel MY, Arayici S, Celen S, Kadioglu Simsek G, Oskovi A, Uras N, Oguz SS, Erdeve O, Danisman N, Dilmen U. The Association of a Cervical Length of <25 mm in High-Risk Pregnancies on Neonatal Morbidity-Mortality in Preterm Infants. (Poster presentation, 52)24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, 12-15 June 2013. Rotterdam, Netherlands.

B17.Oncel MY, Erdeve O, Calisici E, Oguz SS, Canpolat FE, Uras N, Dilmen U. The Effect of Whole-Body Cooling on Hematological and Coagulation Parameters in Asphyxic Newborns. (Poster presentation, 124)24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, 12-15 June 2013. Rotterdam, Netherlands.

B18.Oncel MY, Arayici S, Sari FN, Uras N, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. Comparison of Effectiveness of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Rescue Surfactant Treatment in Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. (Oral presentation, 10) 29th International Workshop on Surfactant Replacement, 30-31 May 2014, Valencia, Spain. Neonatology 2014;105:360-361.

B19. Say B, Oncel MY, Oguz SS, Arayici S, Kanmaz Kutman G, Uras N,  Canpolat FE, Dilmen U. Continuous Positive Airway Pressure Via Binasal Prong Vs Nasal Mask: A Randomized Controlled Trial. (Poster presentation, 19) 29th International Workshop on Surfactant Replacement, 30-31 May 2014, Valencia, Spain.

B20. Calisici E, Eras Z, Oncel MY, Degirmencioglu H, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. "Does General Anaesthesia Exposure Effect Adverse Neurodevelopmental Outcomes In Very Preterm Infants?" Proc. Arch Dis Child 2014;99 (Suppl 2): A171 (Poster presentation, 165) doi:10.1136/archdischild-2014-307384.461. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS 17-21 October 2014, Barcelona, Spain.

B21. Arayici S, Kadioglu Simsek G, Canpolat FE, Oncel MY, Uras N, Oguz S, Dilmen U. "Can Base Excess Be Used For Early Diagnosis Of Neonatal Sepsis In Preterm Newborns?" Proc. Arch Dis Child 2014;99 (Suppl 2): A418-A419 (Poster presentation, 519) doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1163. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS 17-21 October 2014, Barcelona, Spain.

B22. Calisici E, Yarci E, Degirmencioglu H, Oncel MY, Oguz SS, Uras N, Dilmen U. "The Effects Of Early Oral Vitamin A Treatment On The Prevention Of Bronchopulmonary Displasia in the Low Birth Weight Infants" Proc. Arch Dis Child 2014;99 (Suppl 2): A494 (Poster presentation, 731) doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1371. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS 17-21 October 2014, Barcelona, Spain.

B23. Calisici E, Eras Z, Gokce IK, Oncel MY, Oguz SS, Dilmen U. "Neurodevelopmental Outcomes of Premature Infants with Severe Intraventriculer Hemorrhagea" Proc. Arch Dis Child 2014;99 (Suppl 2): A519-A520 (Poster presentation, 812) doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1446. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS 17-21 October 2014, Barcelona, Spain.

B24. Ekmen S, Degirmencioglu H, Uras N, Oncel MY, Sari FN, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. "Effect Of Dopamine Infusion On Thyroid Hormone Tests And Prolactin Levels In Very Low Bırth Weight Infants" (Poster presentation, P109), 4th International Congress of UENPS 2014, 11-14 December 2014. Athens, Greece.

B25. Oncel MY, Yurttutan S, Alyamac Dizdar E, Gokce IK, Gonul II, Topal T, Canpolat FE, Dilmen U. "Beneficial Effect of Etanercept on Hyperoxic Lung Injury Model in Neonatal Rats" Proc. J Pediatr Neonat Individual Med. 2015;4(1):e040103. doi:10.7363/040103 (Poster presentation, ABS 155), 4th International Congress of UENPS 2014, 11-14 December 2014. Athens, Greece.

B26. Degirmencioglu H, Say B, Oncel MY, Ozen Tunay Z, Oguz SS, Saygan S, Canpolat FE, Uras N, Yakut HI, Dilmen U. "Epidemiology and Susceptibility Patterns of Hospital Acquired Conjunctivitis in Preterm Infants" (Poster presentation, ABS 192), 4th International Congress of UENPS 2014, 11-14 December 2014. Athens, Greece.

B27. Arayici S, Kadioglu Simsek G, Alyamac Dizdar E, Say B, Oncel MY, Sari FN, Uras N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Nasal CPAP versus Bi-level CPAP for Early Rescue Treatment of Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants: Preliminary Report (Poster presentation, 3) 30th International Workshop on Surfactant Replacement, 5-6 June 2015, Stockholm, Sweden.

B28.Yurttutan S, Ozdemir R, Oncel MY, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U. The Effect of Clarithromycin Prophylaxis on Development of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants (Poster presentation, 14) 30th International Workshop on Surfactant Replacement, 5-6 June 2015, Stockholm, Sweden.

B29. Arayici S, Kadioglu Simsek G, Say B, Uras N, Oncel MY, Alyamac Dizdar E, Buyukkagnici U, Karahan S, Canpolat FE, Oguz SS. "Reference Ranges of Lamellar Body Counts on Gastrıc Aspırate in Healthy Term Newborns" Proc. J Pediatr Neonat Individual Med. 2015;4(2):e040213. doi: 10.7363/040213.(Poster presentation, ABS 41), 1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), 16-20 September 2015, Budapest, Hungary.

B30. Sahin S, Oncel MY, Alkan M, Bidev D, Oguz SS, Fitoz S, Dilmen U. Visceral Fat Necrosis in a Newborn after Whole Body Hypothermia (Poster presentation, 666) 1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), 16-20 September 2015, Budapest, Hungary.

B31. Okur N, Buyuktiryaki M, Uras N, Oncel MY, Canpolat FE. Platelet mass index in very preterm infants: Can we used as a marker for morbidities? (Poster presentation, 675) 1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), 16-20 September 2015, Budapest, Hungary.

B32. Oncel MY, Canpolat FE, Arayici S, Alyamac Dizdar E, Yarci E, Kadioglu Simsek G, Uras N, Oguz SS, Dilmen U. Urine Acute Kidney Injury Bıomarkers in Post Neonatal Asphyxia (Poster presentation, 723) 1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), 16-20 September 2015, Budapest, Hungary.

B33.Büyüktiryaki M, Oncel MY, Okur N, Derme T, Uras N, Canpolat FE, Oguz SS, Dilmen U.A Case Report of Necrotizing Enterocolitis After Octreotide Treatment in A Preterm Newborn with Idiopathic Congenital Chylothorax (Poster presentation, 735) 1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS), 16-20 September 2015, Budapest, Hungary.

B34. Okur N, Buyuktiryaki M, Yarci E, Uras N, Oncel MY, Sari FN, Dizdar EA, Oguz SS. Heart rate variability analysis for pain assessment in preterm infants treated with different surfactant administration techniques (Poster presentation, 19) Sharing Progress in Neonatology (SPIN2016) including 31th International Workshop on Surfactant Replacement, 3-4 June 2016, Naples, Italy.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1.Öncel MY. (Kitap yazarı) "Bebeğimizi Büyütüyoruz" Editör, Dilmen U., O2 Medya Bilişim Teknolojileri Yayıncılık Org, 2014.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Oncel MY, Erdeve O. Chapter 3: "Impact of Cigarette Smoking During Pregnancy on Conception and Fetal Health through Serum Folate Levels", Handbook of Fertility; Nutrition, Diet, Lifestyle And Reproductive Health (ISBN: 978-0-12-800872-0), Editor: Ronald Ross Watson, page 27-33, Elsevier, 2015.

C2.2. Öncel MY, Dizdar EA, Oğuz SS. "Prematürelerde RSV İnfeksiyonu", "Hayata Prematüre Başlayanlar" kitabı. Editör, Okumuş N. sayfa 54-56, Aysun Yayıncılık, 2012.

C2.3. Öncel MY, Dizdar EA. "Reaktif Hava Yolu Hastalıkları", "Hayata Prematüre Başlayanlar" kitabı. Editör, Okumuş N. sayfa 56-58, Aysun Yayıncılık, 2012.

C2.4. Öncel MY. Bölüm 230: "Perinatal ve Neonatal Enfeksiyonların Tedavisi", Rudolph Pediatri 22. Baskı, Genel Çeviri Editörü, Yurdakök M. Bölüm Çeviri Editörü, Kara A. sayfa 902-912, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013.

C2.5. Öncel MY, Uraş N. "Enteral Beslenmede Vitamin ve Eser Element Desteği" (Bölüm 13), "Prematüre Bebeğin Enteral Beslenmesi" Editörler, Bülbül A, Uslu HS, Nuhoğlu A. sayfa 131-137, İstanbul Tıp Kitabevi, 2013.

C2.6. Okur N, Öncel MY. "Termal Homeostaz Devamlılığı" (Bölüm I: Hazırlama ve Destek), "Yenidoğanda Girişimler Atlası" Çeviri Editörü, Zenciroğlu A. sayfa 23-26, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2016.

C2.7. Arayıcı S, Öncel MY. "Aseptik Hazırlık" (Bölüm I: Hazırlama ve Destek), "Yenidoğanda Girişimler Atlası" Çeviri Editörü, Zenciroğlu A. sayfa 33-38, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2016.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler:

D1. Bayrakcı US, Öncel MY, Melek E, Agras PI, Sakallı H, Ozcay F, Baskın E. Kronik Karaciğer Yetmezliğinde Hemodiyalizle İlişkili Porto-Sistemik Şant Ensefalopatisi. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2008; 19(1): 35-38.

D2. Öncel MY, Unal S, Yılmaz A, Yıldız J, Yakut Akbas A. Epidermolizis Bülloza Tanısı Alan Yenidoğan Olgu Serisi. Türkiye Çocuk Hast Derg 2011; 5(1): 5-10.

D3. Derbent M, Öncel MY, Konuksever D, Niron EA. Çocuklarda Kafa Travmasının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Yeri. Türkiye Çocuk Hast Derg 2011; 5(2): 75-80.

D4. Ünal S, Bilgin L, Öncel MY, Gunduz M, Ekici F, Cetin II. Önceden Sağlıklı Olan Yenidoğanlarda Gelişen Metabolik Asidoz Nedenleri ve Prognoz. TürkiyeÇocuk Hast Derg 2011; 5(3): 162-168.

D5. Yurttutan S, Özdemir R, Sandal G, Öncel MY, Oğuz ŞS, Erdeve Ö, Dilmen U. Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Demografik Özellikleri ve Kısa Dönem İzlem Sonuçları. Türkiye Çocuk Hast Derg 2011; 5(4): 208-213.

D6. Türker E, Derbent M, Öncel Y, Yazıcı AC, Seyra Erbek H. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Ambroksol Tedavisinin Yeri. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012; 21(2): 69-75.

D7. Derbent M, Öncel Y, Gürsu A, Varan B. SOS1 Geni Mutasyonunun Neden Olduğu Noonan Sendromu Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012; 21(2): 121-125.

D8. Çalışıcı E, Oğuz SS, Öncel MY, Erdeve Ö, Dilmen U. Adli karar yetkililerinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta izlemindeki rolü: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55(1): 35-36.

D9.Öncel MY, Akar M, Erdeve O, Dilmen U. Perinatal Asfikside Hipotermi Tedavisi ve Pasif Soğutma Uygulamaları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55(2): 96-99.

D10. Yurttutan S, Öncel MY, Özdemir R, Canpolat FE, Erdeve Ö, Dilmen U. Methemoglobinemi tedavisinde metilen mavisi kullanılan bir yenidoğanda ciddi hemolize bağlı sarılık: olgu sunumu.Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2012;33(9): 1391-1392.

D11. Özdemir R, Yurttutan S, Alyamaç Dizdar E, Öncel MY, Erdeve Ö, Altuğ N, Kızıltepe U, Dilmen U. Patent duktus arteriozusun cerrahi ligasyonunda gecikiyor muyuz?Türkiye Çocuk Hast Derg2012; 4(6): 241-244.

D12. Öncel MY, Erdeve Ö. Yenidoğanlarda İleri Mekanik Ventilasyon Uygulaması. Klinik Tıp Pediatri 2012; 3(4): 48-53.

D13. Özdemir R, Altuğ N, Alyamaç Dizdar E, Yurttutan S, Öncel MY, Erdeve Ö, Dilmen U. Prematüre Bir Yenidoğanda Kardiyoversiyon ile Tedavi Edilen Atriyal Flatter Olgusu. Türkiye Çocuk Hast Derg2013; 1:47-49.

D14. Öncel MY, Çelikel E, Kurt F, Yakut Hİ. Prematüre Bir Bebekte Amyoplazia Konjenita. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2013; 10(37): 1550-1553.

D15. Öncel MY, Dilmen U. Probiyotiklerin Sütçocuğu Döneminde Kullanımı. Klinik Tıp Pediatri 2013; 2(5):1-7.

D16. Öncel MY, Alyamaç Dizdar E, Dilmen U. Santral Sinir Sisteminin Konjenital Anomalileri. Clinic Pediatri 2013; 3(8):55-63.

D17.Öncel MY, Çalışıcı E, Tatar Aksoy H, Özdemir R, Oğuz SS, Erdeve Ö, Uraş N, Dilmen D. Anensefalik yenidoğanların organ naklindeki yeri: Bir olgu nedeniyle. Türk Ped Arş 2013; 48(2):165-8. doi:10.4274/tpa.507

D18. Öncel MY, Metin A, Özcan C, Çay Ü, Çelikel E, Yakut Hİ, Ünal S.Stafilokoksik Omfalit ile Prezente Olan Konjenital Nötropeni Olgusu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2013; 10(38): 1596-1598.

D19. Arayıcı S, Öncel MY, Sarı FN, Alyamaç Dizdar E, Uraş N, Aycan Z, Dilmen U. Bilateral adrenal kanamaya bağlı adrenal yetmezlik gelişen yenidoğan olgusu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57:102-104.

D20. Gökçe İK, Güzoğlu N, Öncel MY, Çalışıcı E, Canpolat FE, Dilmen U. Yenidoğan Döneminde Anemi ile Semptom Veren Minör Kan Grubu (Anti-c ve Anti-E) Uygunsuzluğuna Bağlı Hemolitik Hastalık. Türkiye Çocuk Hast Derg2014; 1:32-34.

D21. Oğuz ŞS, Öncel MY, Akar M, Uras N, Canpolat FE, Dilmen U. Yenidoğanda Hipoksik İskemik Ensefalopati Tedavisinde Hipotermi Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(2):50-54.

D22. Değirmencioglu H, Öncel MY, Çalışıcı E, Yılmaz Y, Oguz ŞS, Dilmen U. Balık Yağı İçeren Çok Bileşenli ile Standart Lipid Emülsiyonlarının Parenteral Nutrisyon ilişkili Kolestazı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni2015;46: 22-27.

D23. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Engintürk Acar D, Öncel MY, Oğuz ŞS. Bir İnfantta Adenoviral Konjonktivit Nedeniyle Oluşan Pseudomembranların Temizlenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2017; 14(2):87-88.

Tanımlanan Yayınlara Yapılan Atıflar:

Google Scholar   Atıf sayısı: 701

                           H endeksi: 14

Web of Science   Atıf sayısı: 353

                            H endeksi: 10