Tepecik Hastanesi'ne Donör Teşekkürü
20 Şubat 2018

  • 27972592_1236520939813054_4466082200354920828_n.jpg
  • DSC_5164.JPG

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ekibine ve Organ Nakli Koordinatörüne, 2016 yılında beyin ölümü ve kadavra donör sayısında katkıda bulunarak organ bekleyen hastalara umut olduğundan dolayı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Organ nakli sayılarının artması, bağış sayılarının artmasına bağlı olduğunu, bağış sayılarının artmasının ise konu hakkında yeterli vedoğru bilincin oluşturulması ile mümkün olduğunu belirten Anestezi Yoğun Bakım Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Nimet Şenoğlu “2016 yılında beyin ölümü ve kadavra donör sayısında katkıda bulunduğumuzdan dolayı aldığımız teşekkür belgesi bir ekip başarısının sonucudur. Yoğun Bakım üniteleri bir yandan hasta ve yakınlarına uygun tutum ve yaklaşım ile organ bağışlarının artmasında kritik öneme sahipken diğer taraftan bağışlanan organın daha sonra alıcıdaki fonksiyonlarının başarısında tıbbi yaklaşım ile ayrı bir öneme sahiptir. Ailenin organ bağışını kabul etmesinde sağlık ekibinin bilinçli yaklaşımı da çok önemlidir.Yoğun bakım sürecinde ailelerin doktor hemşire ve diğer sağlık personeli ile olan ilişkileri, bağış sürecinde ise organ nakli koordinatörünün yaklaşımı bağış kararını belirleyen unsurlardır.” dedi. 

Türkiyede organ nakli bekleyen hasta sayısının her yıl katlanarak artmakta olduğunu, organ bağış sayısı artırılmasa organ beklerken ölen hasta sayılarının da gün geçtikçe artacağını ifade eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü İmren Yıldırım ”İzmir bölgesindeki bağış sayıları Türkiyedeki diğer bölgelere göre daha fazladır. Organ bağış oranı Türkiyede %25- 30 iken, İzmir bölgesinde bu oran ise yaklaşık %50 civarındadır. Tepecik Eğitim’de gerçekleşen beyin ölümlerinden sonra bağışlanan organ sayısı oranı % 50 civarındadır.Organ bağışını artırmak için öncelikle hedef insanlara organ bağışıyla ilgili eğitim vermek ve farkındalığı oluşturmak en önemli unsurdur. Bırakacağımız en büyük miras hayattayken yapacağımız organ bağışıdır. Hastanemizde organ bağışlarındaki başarıda emekleri çok olan yönetim ve yoğun bakım çalışanlarına da özellikle teşekkür ediyorum “dedi.

Resmi İstatistiklere göre Türkiye’de 2015 yılında gerçekleşen 1970 beyin ölümü’den 472 donör, 2016’da 1998 beyin ölümünden 563; 2017 yılında 2043 beyin ölümünden 554’ü donör olmuştur.
İzmir’de ise 2015’de 189 beyin ölümünden 97 si donör, 2016’da 216 beyin ölümünden 104’ü donör, 2017 yılında gerçekleşen toplam 228 beyin ölümü vakasında 102 donör olarak sisteme sunulmuştur. İzmir’de gerçekleşen beyin ölümlerinde oran olarak önemli sayıda donör çıkartan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2016 yılında 22 beyin ölümünden 10’u donör , 2017 yılında ise 22 beyin ölümünden 8’i donör olmuştur.