İdari Sorumlu
12 Ağustos 2020Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. İrem Fatma ULUDAĞ

Uzmanlık Alanları: Nöroloji Uzmanı

Yabancı Diller: Çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce 

Öğrenim Durumu: 

*Ortaokul ve Lise mezuniyetinde dönem birincisidir. 

Okul

Kurum

Yıl

İlkokul

İzmir Hakimiyet-i Milliye İlkokulu

1983-1988

Ortaokul ve Lise *

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi

1988-1995

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Tıp Doktoru

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001

Doktora/ S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Nöroloji

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2008

Doçentlik

Nöroloji

2016

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : 

Valproik Asit ve Topiramat Kullanan Hastalarda Leptin, danışman Dr Yaşar Zorlu 

Görevler: 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan doktor

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2002-2008

Uzman Doktor

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2008-2013

Başasistan

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2013-halen

Projelerde Yaptığı Görevler : 

Araştırmacı-“Medimmune N-Momentum Study CD-IA-MEDI-551-1155”. 2014-devam ediyor. 

Araştırmacı-Trial CFTY720D2301, “A 24 month, double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-group study comparing efficacy and safety of FTY720 1.25 mg and 0.5 mg administered orally once daily versus plasebo in patients with relapsing- remitting multiple sclerosis”. 2006-2009, Novartis. 

Araştırmacı-Trial Meln/06/Fro-pp/001 “Two double-blind, cross-over patient preference studies of frovatriptan versus zolmitriptan and rizatriptan for the acute treatment of migraine”. 2006-2009, Menarini. 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 1-Türk Nöroloji Derneği 2-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ödüller : 1-Türk Nöroloji Derneği Dergisi 2011 Araştırma Makalesi İkincilik Ödülü 2-32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü 

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Tiftikcioglu BI, Uludag IF, Zorlu Y, Pirim İ, Sener U, Tokucoglu F, Korucuk M. Human Leucocyte Antigen B50 Is Associated with Conversion to Generalized Myasthenia Gravis in Patients with Pure Ocular Onset. Med Princ Pract. 2017;26(1):71-77. 

A2. Uludag IF, Tiftikcioglu BI, Ertekin C. Spontaneous Swallowing during All-Night Sleep in Patients with Parkinson Disease in Comparison with Healthy Control Subjects. Sleep. 2016 Apr 1;39(4):847-54. 

A3. Sener U, Uludag IF, Kose S, Ozcelik M, Zorlu Y. Is adiponectin a risk factor for transient ischaemic attacks? Endokrynol Pol. 2015;66(3):214-8. 

A4. Ertekin C, Bulbul NG, Uludag IF, Tiftikcioglu BI, Arici S, Gurgor N. Electrophysiological association of spontaneous yawning and swallowing. Exp Brain Res. 2015 Jul;233(7):2073-80. 

A5. Uludag IF, Duksal T, Tiftikcioglu BI, Zorlu Y, Ozkaya F, Kirkali G. IL-1β, IL-6 and IL1Ra levels in temporal lobe epilepsy. Seizure. 2015;26:22-5. 

A6. Guner D, Tiftikcioglu BI, Uludag IF, Oncel D, Zorlu Y. Dural puncture: an overlooked cause of cerebral venous thrombosis. Acta Neurol Belg. 2015;115(1):53-7. 

A7. Ocek L, Guner D, Uludag IF, Tiftikcioglu BI, Zorlu Y. Risk Factors for Hemorrhagic Transformation in Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction. Arch Neuropsychiatr. 2015;52:342-345. 

A8. Uludag IF, Öcek L, Zorlu Y, Uludağ B. Eagle syndrome: case report. Agri. 2013;25(2): 87-9. 

A9. Uludag IF, Bilgin S, Zorlu Y, Tuna G, Kirkali G. Interleukin-6, interleukin-1 beta and interleukin-1 receptor antagonist levels in epileptic seizures. Seizure. 2013;22(6): 457-61. 

A10. Uludag IF, Korucuk M, Sener U, Zorlu Y.Myasthenia gravis as a cause of head drop in Parkinson disease. Neurologist. 2011;17(3):144-6. 

A11. Uludag IF, Kulu U, Sener U, Zorlu Y, Gokcol Erdogan I. Association of Multiple Sclerosis and Celiac Disease: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(1): 240-4. 

A12. Uludag B, Tataroglu C, Bademkiran F, Uludag IF, Ertekin C. Sensory nerve conduction in branches of common interdigital nerves: a new technique for normal controls and patients with morton's neuroma. J Clin Neurophysiol. 2010;27(3):219-23. 

A13. Uludag IF, Kulu U, Sener U, Kose S, Zorlu Y. The effect of carbamazepine treatment on serum leptin levels. Epilepsy Res. 2009;86(1):48-53.

A14. Bekdik P, Sener U, Asan IF, Ozcelik M, Zorlu Y. Epileptic nystagmus. Epileptic Disord. 2006 Dec;8(4):305-8. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında 

(proceedings) basılan bildiriler : 

B1. Sarıteke A, Uludag IF, Ozyılmaz B, Zorlu Y. Association between Interleukin 1 Beta (IL-1B) gene variation and temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. 31st International Epilepsy Congress, İstanbul. September 05-09, 2015. 

B2. Ilgezdi I, Uludag IF, Zorlu Y. Demographic and clinical profile of epilepsy in Turkish population. 31st International Epilepsy Congress, İstanbul. September 05-09, 2015. 

B3. Uludag IF, Ilzegdi I, Sener U, Zorlu Y. Clinical profile of patients with malformations of cortical development. 31st International Epilepsy Congress, İstanbul. September 05-09, 2015. 

B4. Uludag IF, Duksal T, Zorlu Y, Ozkaya F, Kirkali G. IL-1β, IL-6 and IL1Ra Levels In Temporal Lobe Epilepsy. AAN, Philadelphia, PA. April 26-May 3, 2014. 

B5. Uludag IF, Ocek L, Zorlu Y, Tokucoglu F. The Sensitivity Of The Long Term EEG And Sleep EEG In The Diagnosis Of Epilepsy (P46). XXI World Congress Of Neurology, Vienna, Austria. September 21-26, 2013. J Neurol Sci. 2013;333(s1):e17-18. 

B6. Uludag IF, Kulu U, Sener U, Zorlu Y, Kose K. The Effect of Carbamazepine Therapy on Serum Leptin Levels (P503). 28th International Epilepsy Congress, Budapest, June 28th- July 2nd 2009. Epilepsia. 2009;50(s10):109. 

B7. Asan IF, Sener U, Bekdik P, Zorlu Y. Relationship Between Acetylcholine Receptor Antibody and HLA Genotypes in Patients with Myasthenia Gravis (P2330). 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK. September 2-5, 2006. Eur J Neurol. 2006;13(s29):254. 

C. Kitaplar 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler : C1.1. Uludag IF, Uludag B. Epilepsi ve Kognitif Bozukluk. Klinik Nöropsikoloji ve 

Nöropsikiyatrik Hastalıklar. Editör Emre Kumral. Güneş Kitabevleri, 2014, Ankara. 

C1.2. Uludag IF, Zorlu Y. Multipl Skleroz ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği. Olgularla Multipl Skleroz: Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi. Editörler Rana Karabudak, Aksel Siva, Ayşe Altıntaş, Demet Yandım Kuşçu. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2011, Ankara. 

C2. Kitap çevirileri 

C2.1. Neurologic Examination 1e by Robert J Schwartzman, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2006. Çeviri editörü Yaşar Zorlu. Sigma Publishing, 2008, İstanbul. 

C3. Kitap bölümü çevirileri 

C3.1. Zorlu Y, Uludağ İF. Sistemik Hastalıkların Nörolojik Yönleri. Atlas of Clinical Neurology 3rd Edition, eds. Perkin GD, Miller DC, Lane RJM, Patel MC, Hochberg FH, 2011 Elsevier. Çeviri editörleri Şerefnur Öztürk, Oğuzhan Kurşun. Büyük Harf Tıp Yayınları, 2011, Ankara. 

C3.2. Araç N, Aşan İF. Nörolojik Nedenlere Bağlı Mesane, Barsak ve Cinsel İşlev Bozuklukları. Neurology in Clinical Practice fifth edition, eds. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, 2008 Elsevier. Çeviri editörleri Ersin Tan, Sevim Erdem-Özdamar. Veri Medical Yayımcılık, 2008, İstanbul. 

C3.3. Araç N, Aşan İF. Üronöroloji. Neurology in Clinical Practice fifth edition, eds. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, 2008 Elsevier. Çeviri editörleri Ersin Tan, Sevim Erdem-Özdamar. Veri Medical Yayımcılık, 2008, İstanbul. 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

D1. Uludağ İF, Selbest Demirtaş B, Kaya A, Tiftikçioğlu Bİ, Zorlu Y. Multipl Skleroz’da Erken Klinik Prognostik Belirteçler. Türk Nöroloji Dergisi 2015;21:22-6. 

D2. Uludağ İF, Zorlu Y. Oksipital Lob Nöbetleri. Turkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi Epilepsi Özel Sayısı. 2012;5(1):77-83.

D3. Uludağ İF, Gedizlioğlu M, Zorlu Y. Nörolojik Hastalıklarda Cerrahi Öncesi Değerlendirme, Bölüm 1. TJN. 2011;17(3):125-30. 

D4. Uludağ İF, Gedizlioğlu M, Zorlu Y. Nörolojik Hastalıklarda Cerrahi Öncesi Değerlendirme, Bölüm 2. TJN. 2011;17(4):173-80. 

D5. Öcek L, Uludağ İF, Zorlu Y. Parsiyel Epilepsi Hastalarında Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon ile Belirlenen Semiyolojik Lateralize Edici Bulgular ve İktal EEG Özelliklerinin Karşılaştırılması. Epilepsi 2011;17(3):85-9. 

D6. Uludag IF, Sener U, Zorlu Y, Koseoglu MH, Kantaroglu Aydin T. Serum Leptin Levels in Epileptic Patients Treated with Topiramate and Valproic Acid. Turk Norol Derg. 2011;17:17-31. 

D7. Yıldırım M, Şahin F, Şener U, Zorlu Y, Uludağ İF. Akut İskemik İnmede Karotis İntima- Media Kalınlığının İnfarkt Büyüklüğü ile İlişkisi. TJN. 2010;16(3):127-32. 

D8. Uludağ İF, Yıldırım N, Şener U, Zorlu Y. Herpes Zoster Otikusa Bağlı Çoklu Alt Kraniyal Sinir Tutulumu. TJN. 2009;15(4):204-8. 

D9. Aşan İF, Bekdik P, Şener U, Çoker I, Zorlu Y. Miyastenia Gravis Hastalarinda HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi. TJN. 2007;13(2):76-80. 

D10. Aşan İF, Türe S, Gökçay A, Karasoy H. Tuberoskleroz Kompleksi Ve Otizm. J. Neurol. Sci. Turk. 2006;23(4)9:312-7. 

D11. Aşan İF, Şener U, Özçelik M, Zorlu Y. Genç Erişkinlerde İskemik İnme: İskemik İnme Alt Tipleri ve Risk Faktörü Varlığının Yaş Ve Cinsiyet İle İlişkisi. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi. 2005;11(3):107-13. 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

E1. Sözel bildiriler 

E1.1. Demirtaş BS, Uludağ İFZorlu Y, Uludağ B, Şener U, Tokuçoğlu F. Yetişkinlerde Epilepsi Tanısında Uyanıklık ve Uyku EEG Duyarlılıklarının Karşılaştırılması. 52. Ulusal Nöroloji kongresi, 25 Kasım- 1 Aralık 2016, Antalya. 

E1.2. Uludağ İF, Tiftikçioğlu Bİ, Ertekin C. Parkinson Hastalarında Spontan Yutmanın Tüm Gece Uyku Kayıtlaması Yapılarak İncelenmesi. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Bodrum, Muğla. 27 Nisan-1 Mayıs 2016. (sözel bildiri birincilik ödülü almıştır) 

E1.3. Bülbül NG, Uludağ İF, Tiftikçioğlu Bİ, Arıcı Ş, Gürgör N, Ertekin C. Spontan Esneme ve Spontan Yutma İlişkileri: Poligrafi ve Tüm Gece Uyku Çalışması (S-14). 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya. 8-12 Nisan 2015. 

E1.4. Uludağ İF. Epilepside Cerrahiye Hazırlık ve Anestezi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2015. 

E1.5. Uludağ İF, Duksal T, Zorlu Y, Özkaya F, Kırkalı G. Epilepsi Hastalarında Serum IL-6, IL-1β ve IL-1Ra Düzeyleri (S41). 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 15-21 Kasım, 2013. 

E1.6. Tiftikçioğlu Bİ, Uludağ İF, Zorlu Y, Tokuçoğlu F, Şener U, Yıldırım N, Pirim İ. Multipl Skleroz Tanılı Hastalarda Eşlik Eden Otoimmün Hastalık Birlikteliği İle HLA İlişkisi (S-114). 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 15-21 Kasım, 2013. 

E1.7. Uludağ İF, Bilgin Ş, Zorlu Y, Tuna G, Kırkalı G. Epileptik Nöbetlerin Serum IL-6, IL-1β ve IL-1Ra Düzeylerine Etkisi (S25). 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 25 Kasım-1 Aralık, 2011. 

E1.8. Uludağ İF. Kronik Nörolojik Hastalıklarda Non-nöroşirürjikal Cerrahiye Hazırlık: Serebrovasküler Hastalıklar, Epilepsi, Parkinson Hastalığı, Alzheimer Hastalığı. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 4-9 Aralık 2010. 

E1.9. Uludağ İF, Şener U, Zorlu Y. Eş zamanlı monoauriküler, oküler ve servikal vestibule- myojenik uyarılmış potansiyeller (S-67). 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 10-15 Kasım, 2009. TJN. 2009;15(2):59.

E1.10. Aşan İF, Kulu U, Şener U, Köse Ş, Zanapalıoğlu Ü, Zorlu Y. Karbamazepin Tedavisinin Serum Leptin Düzeyine Etkisi (S-51). 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 11-16 Kasım, 2008. TJN. 2008;14(5):34. 

E1.11. Şener U, Aşan İF, Köse Ş, Özçelik MM, Zanapalıoğlu Ü, Zorlu Y. Geçici İskemik Ataklarda Serum Adiponektin Düzeyi (S-9). 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 11-16 Kasım, 2008. TJN. 2008;14(5):9. 

E1.12. Aşan İF, Zorlu Y, Köseoğlu MH, Şener U. Valproik Asit ve Topiramat Kullanan Hastalarda Leptin (S-35). 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 10-15 Kasım, 2007. TJN. 2007;13(5):22. 

E1.13. Aşan İF, Şener U, Bekdik P, Uslu A, Zorlu Y. Myastenia Gravis Hastalarında HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi (S-87). 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 5-10 Aralık, 2005. 

E1.14. Aşan İF, Zanapalıoğlu Ü, Güven F, Zorlu Y. Olgu Sunumu: Subakut Spongioform Ensefalopati. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 22-26 Ekim, 2003. 

E2. Poster Bildiriler 

E2.1. Tel M, Tokuçoğlu F, Uludağ İFŞener U, Zorlu Y. Multiple Kraniyel Sinir Tutulumu Olan Nörosarkoidoz Olgusu. 52. Ulusal Nöroloji kongresi, 25 Kasım- 1 Aralık 2016, Antalya. 

E2.2. Selbest Demirtaş B, Uludağ İF, Zorlu Y. Bilateral Pedinkulopontin Çekirdek İnfarktına Bağlı Yürüme Güçlüğü (BP-83). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014. 

E2.3. Uludağ İF, Kaya A, Selbest Demirtaş B, Tiftikçioğlu Bİ, Zorlu Y. Multipl Sklerozda Erken Klinik Prognostik Belirteçler (TP-135). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014. 

E2.4. Uludağ İF, Güner D, Zorlu Y, Şener U. Lamotrijine Bağlı Deri Döküntüsünün İnsan Lökosit Antijenleri İle İlişkisi (TP-51). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014. 

E2.5. Selbest Demirtaş B, Uludağ İF, Zorlu Y. Epilepsi Hastalarında Zonisamidin Etkileri ve Yan Etkileri (TP-54). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014. 

E2.6. Uludağ İF, Korucuk M, Güner D, Zorlu Y, Şener U, Tokuçoğlu F. Gebelikte Antiepileptik İlaç Kullanımının Etkileri (TP-156). 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 15-21 Kasım, 2013. 

E2.7. Uludağ İF, Güner D, Öcek L, Zorlu Y, Tiftikçioğlu Bİ. Epilepsi Hastalarında Lamotrijinin Etkinliği Ve Yan Etkileri (BP-46). 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 15-21 Kasım, 2013. 

E2.8. Tiftikçioğlu Bİ, Uludağ İF, Santorelli F, Storti E, İlgezdi İ, Bülbül İ, Güleç F, Aydın H, Zorlu Y. SPG3A’da Yeni Bir Mutasyon: Olgu Sunumu (TP-59). 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 15-21 Kasım, 2013. 

E2.9. Uludağ İF, Öcek L, Zorlu Y. Epilepsi Tanısında Uzun Süreli EEG Ve Uyku EEG’nin Duyarlılıkları (P-064). 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya. 3-7 Nisan, 2013. 

E2.10. Uludağ İF, Duksal T, Öcek L, Zorlu Y. ESES: İki Olgu Sunumu (P0-82). 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya. 3-7 Nisan, 2013. 

E2.11. Öcek L, Uludağ İF, Zorlu Y. Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG Bulgularının İktal Klinik Özellikler ve EEG Özellikleri ile İlişkisi (P-20). 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Muğla, 27 Nisan-1 Mayıs 2011. 

E2.12. Uludağ İF, Öcek L, Sarıteke A, Zorlu Y. Atipik Prezentasyonlu Nöromiyelitis Optika Olgusu (EP-3). 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 25 Kasım-1 Aralık, 2011. 

E2.13. Uludağ İF, Öcek L, Zorlu Y, Uludağ B. Eagle Sendromu: Olgu Sunumu (EP-106). 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011. 

E2.14. Filiz Ç, Uludağ İF, Eşkut N, Çolak Aydoğdu A, Zorlu Y. Valproik Asit Monoterapisi Alan Hastalarda Trombosit Fonksiyonlarının PFA-100 Yöntemi ile Değerlendirilmesi (P-115). 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 4-9 Aralık 2010. 

E2.15. Korucuk M, Uludağ İF, Zorlu Y. Relapsing-Remittin g Multipl Sklerozda Hastalık Modifiye Edici Tedaviye Yanıt ile İnsan Lökosit Antijeni Allellerinin İlişkisi (P-265). 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 4-9 Aralık 2010. 

E2.16. Aşan İF, Yıldırım N, Şener U, Zorlu Y. Herpes Zoster Otikusa Bağlı Çoklu Alt Kraniyal Sinir Tutulumu (P-287). 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 11-16 Kasım, 2008. TJN. 2008;14(5):176. 

E2.17. Kulu U, Aşan İF, Şener U, Zorlu Y, Gökçöl Erdoğan I. Multipl Skleroz ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği (P-187). 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 11-16 Kasım,2008. TJN. 2008;14(5):132. 

E2.18. Yaşar M, Aşan İF, Yıldırım N, Şener U, Zorlu Y. Parkinson Hastalığında Baş Düşüklüğü Nedeni Olarak Miyastenia Gravis (P-149). 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 11-16 Kasım,2008. TJN. 2008;14(5):114. 

E2.19. Aşan İF, Evinç Ai, Kesken S, Şener U, Zorlu Y. N-Hekzan Entoksikasyonuna Bağlı Akut Motor Nöropati (P-343). 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 12-17 Kasım, 2006. TJN. 2006;12(5):205. 

E2.20. Bekdik P, Özhan İ, Özçelik MM, Aşan İF, Karagüzel O, Şener U, Zorlu Y. MS’de Klinik Semptom Öncesi Süreç, Olgu Sunumu (P-206). 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 5-10 Aralık, 2005. 

E2.21. Aşan İF, Şener U, Soyder Kuş CN, Zorlu Y. Genç iskemik inmeli olgularda etiyolojik değerlendirme (P-79). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 29 Eylül-3 Ekim, 2004. 

E2.22. Aşan İF, Bektaşer D, Kesken S, Güven F, Evinç Aİ, Zorlu Y. Servikal distoni tedavisinde botulismus toksin-A uygulaması (P-452). 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 22-26 Ekim, 2003. 

E2.23. Kesken S, Aşan İF, Bektaşer D, Karakuşçu A, Güven F, Zorlu Y. Hemifasiyal spazm olgularında botulismus toksin-A tedavisi (P-453). 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 22-26 Ekim, 2003. 

E2.24. Kesken S, Aşan İF, Güven F, Bektaşer D, Karakuşçu A, Zorlu Y. Blefarospazm olgularında botulismus toksin-A uygulaması (P-454). 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 22-26 Ekim, 2003. 

E2.25. Zorlu Y, Evinç Aİ, Altınel Ö, Soyder Kuş CN, Aşan İF. Parkinson hastalığında başlangıç bulgularının yaş ve cinsiyete gore dağılımı (P-455). 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 22-26 Ekim, 2003. 

F1. Uluslararası Dergilerde Hakemlikler 

F1.1. Epilepsy Research, 2015. Pyruvate dehydrogenase complex deficiency and its relationship with epilepsy frequency- an overview. 

F1.2. Epilepsy Research, 2014. Glucose reduces the antiepileptic and anticonvulsant effects of the ketogenic diet in EL mice. 

F1.3. Epilepsy Research, 2013. Early Detection of Bone Metabolism Changes under Different Antiepileptic Drugs (ED-BoM-AED) - A Prospective Multicenter Study. 

G. Kurslar 

1-International League Against Epilepsy, Virtual Epilepsy Academy “EEG in the diagnosis and management of epilepsy” kursu, 15 Ekim 2010-22 Mayıs 2011. 2-Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Uyku Tıbbı Kursu, Ankara, 7-11 Ocak 2008. 

H. SCI ve SCI-E Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar 

Electrophysiological association of spontaneous yawning and swallowing By: Ertekin, Cumhur; Bulbul, Nazli Gamze; Uludag, Irem Fatma; et al. EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 233 Issue: 7 Pages: 2073-2080 

Sitasyonlar: 

1- Astapenko, D.; Cerny, V. Yawning - what is (probably) the meaning? ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA Volume: 27 Issue: 5 Pages: 330-332 

IL-1 beta, IL-6 and IL1Ra levels in temporal lobe epilepsy. Uludag, Irem Fatma; Duksal, Tarik; Tiftikcioglu, Bedile Irem; et al. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY Volume: 26 Pages: 22-25 

Sitasyonlar: 

1-The effect of some immunomodulatory and anti-inflammatory drugs on Li-pilocarpine- induced epileptic disorders in Wistar rats. Borham, Layla E.; Mahfoz, Amal M.; Ibrahim, Ibrahim A. A.; et al. BRAIN RESEARCH Volume: 1648 Pages: 418-424 

2-THE INHIBITION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA-ACTIVATED KINASE 1 CONTRIBUTED TO NEUROPROTECTION VIA INFLAMMATORY REACTION IN PILOCARPINE- INDUCED RATS WITH EPILEPSY. Tian, Q.; Xiao, Q.; Yu, W.; et al. NEUROSCIENCE Volume: 325 Pages: 111-123 

3-Critical Evaluation of P2X7 Receptor Antagonists in Selected Seizure Models. Fischer, Wolfgang; Franke, Heike; Kruegel, Ute; et al. PLOS ONE Volume: 11 Issue: 6 

4- ATPergic signalling during seizures and epilepsy. Engel, Tobias; Alves, Mariana; Sheedy, Caroline; et al. NEUROPHARMACOLOGY Volume: 104 Special Issue: SI Pages: 140-153 

5-GABA-ergic cell therapy for epilepsy: Advances, limitations and challenges. Shetty, Ashok K.; Upadhya, Dinesh. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS Volume: 62 Pages: 35-47 

6- Infections, inflammation and epilepsy. Vezzani, Annamaria; Fujinami, Robert S.; White, H. Steve; et al. ACTA NEUROPATHOLOGICA Volume: 131 Issue: 2 Pages: 211-234 

7- Role of inflammation and its miRNA based regulation in epilepsy: Implications for therapy. Srivastava, Arpna; Dixit, Aparna Banerjee; Banerjee, Jyotirmoy; et al. CLINICA CHIMICA ACTA Volume: 452 Pages: 1-9 

Interleukin-6, interleukin-1 beta and interleukin-1 receptor antagonist levels in epileptic seizures. Uludag, Irem Fatma; Bilgin, Sule; Zorlu, Yasar; et al. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY Volume: 22 Issue: 6 Pages: 457-461 

Sitasyonlar: 

1-Inflammatory mediators in human epilepsy: A systematic review and meta-analysis. de Vries, Evelien E.; van den Munckhof, Bart; Braun, Kees P. J.; et al. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS Volume: 63 Pages: 177-190 

2-Role of inflammation and its miRNA based regulation in epilepsy: Implications for therapy. Srivastava, Arpna; Dixit, Aparna Banerjee; Banerjee, Jyotirmoy; et al. CLINICA CHIMICA ACTA Volume: 452 Pages: 1-9 

3-Interleukin-1 beta plasma levels are associated with depression in temporal lobe epilepsy By: Vieira, Erica L. M.; de Oliveira, Guilherme N. M.; Lessa, Joao Marcelo K.; et al. 

EPILEPSY & BEHAVIOR Volume: 53 Pages: 131-134 

4-Interictal cytokine levels were correlated to seizure severity of epileptic patients: a retrospective study on 1218 epileptic patients. Wang, Ye; Wang, Desheng; Guo, Dawen. JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE Volume: 13 

5-Inflammatory Characteristics of Monocytes from Pediatric Patients with Tuberous Sclerosis. Meyer, Claudius U.; Kurlemann, Gerhard; Sauter, Matthias; et al. NEUROPEDIATRICS Volume: 46 Issue: 5 Pages: 335-343 

6-Cytokine-dependent bidirectional connection between impaired social behavior and susceptibility to seizures associated with maternal immune activation in mice. Washington, James, III; Kumar, Udaya; Medel-Matus, Jesus-Servando; et al. EPILEPSY & BEHAVIOR Volume: 50 Pages: 40-45 

7-Expression level and distribution of HMGB1 in Sombati's cell model and kainic acid- induced epilepsy model. Huang, J. -S.; Wu, Y.; Huang, Q.; et al. EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES Volume: 19 Issue: 15 Pages: 2928-2933 

8-IL-1 beta, IL-6 and IL1Ra levels in temporal lobe epilepsy. Uludag, Irem Fatma; Duksal, Tarik; Tiftikcioglu, Bedile Irem; et al. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY Volume: 26 Pages: 22-25 

9-Increased interleukin-6 and high-sensitivity C-reactive protein levels in pediatric epilepsy patients with frequent, refractory generalized motor seizures. Ishikawa, Nobustune; Kobayashi, Yoshiyuki; Fujii, Yuji; et al. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY Volume: 25 Pages: 136-140 

10-Different MicroRNA Profiles in Chronic Epilepsy Versus Acute Seizure Mouse Models. Kretschmann, Anita; Danis, Benedicte; Andonovic, Lidija; et al. JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE Volume: 55 Issue: 2 Pages: 466-479 

11-Phenoconversion of CYP2C9 in epilepsy limits the predictive value of CYP2C9 genotype in optimizing valproate therapy. Toth, Katalin; Budi, Tamas; Kiss, Adam; et al. PERSONALIZED MEDICINE Volume: 12 Issue: 3 Pages: 199-207 

12-The influence of neuropathology on brain inflammation in human and experimental temporal lobe epilepsy. Aalbers, M. W.; Rijkers, K.; Majoie, H. J. M.; et al. JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY Volume: 271 Issue: 1-2 Pages: 36-42 

13-Proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in febrile seizures and epilepsy: systematic review and meta-analysis. Saghazadeh, Amene; Gharedaghi, Maryam; Meysamie, Alipasha; et al. REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES Volume: 25 Issue: 2 Pages: 281-305 

14-Inflammatory pathways of saizure disorders. Marchi, Nicola; Granata, Tiziana; Janigro, Damir. TRENDS IN NEUROSCIENCES Volume: 37 Issue: 2 Pages: 55-65 

15-Antiepileptic Effect of Uncaria rhynchophylla and Rhynchophylline Involved in the Initiation of c-Jun N-Terminal Kinase Phosphorylation of MAPK Signal Pathways in Acute Seizures of Kainic Acid-Treated Rats. Hsu, Hsin-Cheng; Tang, Nou-Ying; Liu, Chung- Hsiang; et al. EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE. Article Number: 961289 Published: 2013 

Myasthenia Gravis as a Cause of Head Drop in Parkinson Disease By: Uludag, Irem Fatma; Korucuk, Meltem; Sener, Ufuk; et al. NEUROLOGIST Volume: 17 Issue: 3 Pages: 144-146 Published: MAY 2011 

Sitasyonlar: 

1-Myasthenia Gravis Manifesting As Head Drop in an Elderly Adult with Parkinson's Disease. Aiba, Yosuke; Iwakawa, Mikihiro; Sakakibara, Ryuji; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY Volume: 64 Issue: 10 Pages: E120-E122 Published: OCT 2016 

2-Dropped head as the presenting symptom of myasthenia in Parkinson's disease: a characteristic association? Aragones, Josep M.; Roca-Rabionet, Claudia; Altimiras-Roset, Jacint; et al.REVISTA DE NEUROLOGIA Volume: 62 Issue: 9 Pages: 429-430 Published: MAY 1 2016 

3-Co-ocurrence of myasthenia gravis with Parkinson's disease: A not to be missed diagnosis. Tung-Chen, Yale; Bataller, Luis; Sevilla, Teresa; et al. GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL Volume: 16 Issue: 4 Pages: 528-530 Published: APR 2016 

4-Treatment of myasthenia gravis with dropped head: A report of 2 cases and review of the literature. Tamai, Michihiro; Hashimoto, Takao; Isobe, Takashi; et al. NEUROMUSCULAR DISORDERS Volume: 25 Issue: 5 Pages: 429-431 Published: MAY 2015 

5- Parkinson's disease associated with myasthenia gravis and rheumatoid arthritis. Wang, Juan; Wu, Xiujuan; Wu, Wei; et al. NEUROLOGICAL SCIENCES Volume: 36 Issue: 4 Pages: 637-638 Published: APR 2015 

6- Parkinson's disease associated with myasthenia gravis and rheumatoid arthritis. Zis, Panagiotis; Argiriadou, Vassiliki; Temperikidis, Prodromos P.; et al. NEUROLOGICAL SCIENCES Volume: 35 Issue: 5 Pages: 797-799 Published: MAY 2014 

Sensory Nerve Conduction in Branches of Common Interdigital Nerves: A New Technique for Normal Controls and Patients With Morton's Neuroma. Uludag, Burhanettin; Tataroglu, Cengiz; Bademkiran, Fikret; et al. JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Volume: 27 Issue: 3 Pages: 219-223 Published: JUN 2010 

Sitasyonlar 

1-Contribution of a new electrophysiologic test to Morton's neuroma diagnosis. Manuel Pardal-Fernandez, Jose; Palazon-Garcia, Elena; Hernandez-Fernandez, Francisco; et al. FOOT AND ANKLE SURGERY Volume: 20 Issue: 2 Pages: 109-114 Published: JUN 2014 

2-SIMPLE ELECTRODIAGNOSTIC METHOD FOR MORTON NEUROMA. Aydinlar, Elif Ilgaz; Uzun, Metin; Beksac, Burak; et al. MUSCLE & NERVE Volume: 49 Issue: 2 Pages: 193-197 Published: FEB 2014 

The effect of carbamazepine treatment on serum leptin levels. Uludag, Irem Fatma; Kulu, Ugur; Sener, Ufuk; et al. EPILEPSY RESEARCH Volume: 86 Issue: 1 Pages: 48-53 Published: SEP 2009 

Sitasyonlar 

1-Antiobesity Effects of Salvia plebeia R. Br. Extract in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Choi, Soo-Im; Cho, In-Hee; Han, Se Hee; et al. JOURNAL OF MEDICINAL FOOD Volume: 19 Issue: 11 Pages: 1048-1056 Published: NOV 2016 

2-Comparison of body composition in persons with epilepsy on conventional & new antiepileptic drugs. Sarangi, Sudhir Chandra; Tripathi, Manjari; Kakkar, Ashish Kumar; et al. INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH Volume: 143 Pages: 323-330 Published: MAR 2016 

3-Impact of epilepsy and antiepileptic medications on the metabolic profile in adults with autism spectrum disorder and intellectual disabilities. Moses, Lilach; Katz, Nachum; Weizman, Abraham. INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 30 Issue: 6 Pages: 351-355 Published: NOV 2015 

4-Antiepileptic drugs influences on body weight in people with epilepsy. Hamed, Sherifa Ahmed. EXPERT REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY Volume: 8 Issue: 1 Pages: 103-114 Published: JAN 2015 

5-The Long-Term Safety of Antiepileptic Drugs. Gaitatzis, Athanasios; Sander, Josemir W. CNS DRUGS Volume: 27 Issue: 6 Pages: 435-455 Published: JUN 2013 

6-Carbamazepine directly inhibits adipocyte differentiation through activation of the ERK 1/2 pathway. Turpin, E.; Muscat, A.; Vatier, C.; et al. BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY Volume: 168 Issue: 1 Pages: 139-150 Published: JAN 2013 

7-Antiepileptic drugs. Zaccara, Gaetano; Tramacere, Luciana Edited by: Aronson, JK. SIDE EFFECTS OF DRUGS ANNUAL 33: A WORLDWIDE YEARLY SURVEY OF NEW DATA IN ADVERSE DRUG REACTIONS Book Series: Side Effects of Drugs Annual Volume: 33 Pages: 125-204 Published: 2011 

8-Effect of Long-Term Carbamazepine and Valproic Acid Treatment on Body Mass Index and Plasma Lipid Levels. Deniz, Orhan; Kekikoglu, Hava Donmez; Keskin, Selda; et al. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY Volume: 48 Issue: 2 Pages: 103-106 Published: 2011