Personel Toplantıları Tamamlandı
14 Şubat 2018

Hastane Yöneticimiz Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu başkanlığında tüm hastane çalışanlarıyla bir araya gelme amacıyla düzenlenen toplantılar tamamlandı.

3 Ocak 2017 tarihinden itibaren düzenlenen toplantılarda sırasıyla belirlenen günlerde klinik eğitim sorumluları, eğitim görevlileri, idari sorumlular, başasistanlar, sorumlu hekimler, yeni doçent olan hekimler ve hastane idarecileri, hemşireler, ebeler, laboratuvar tekniker-teknisyenleri, anestezi tekniker-teknisyenleri ve radyoloji tekniker-teknisyenleri, odyometris,psikolog, eczacı, diyetisyen, biyolog, asistan hekimler, yemekhane, güvenlik, temizlik personeli ile hastane yöneticimiz biraraya geldi.  Hastanenin genel işleyişi, çalışanların kendi dallarıyla ilgili görüş, öneri ve beklentilerinin hastane yöneticimize iletildiği son toplantıda ise ise memur, veznedar, söfor, aşçı, hizmetli ,yardımcı hizmetler sınıfı personeli hazır bulundu.