Doç. Dr. Pınar GENÇPINAR
15 Nisan 2022Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Pınar GENÇPINAR

Uzmanlık Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Nöroloji Uzmanı

Öğrenim Durumu

Lisans                           : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998-2005

Doktora                          : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ 2006-2011

Yan dal Uzmanlık         :Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı/2011-2014 

Doçentlik                      : Yüksek Öğretim Kurumu/ 8.Mart.2017

Çalıştığı Kurum             : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir, Halen 

A. Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

  1. Tıpta Uzmanlık Tezi: Hipoksik İskemik Ensefalopati Modelinde Neotrofinin Rolü. TezinDanışmanı: Prof. Dr. Abdullah KUMRAL, Başlama-Bitiş Tarihleri: Haziran 2009 – Haziran 2011

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:   

A.1 Güneş Dilek, Kırkım Günay, Gençpınar Pınar, Mutafoğlu Kamer, Şerbetçioğlu Mustafa Bülent, Olgun Hatice Nur. Platinum-Induced Ototoxicity In Children And Adolescents With Cancer. The Journal Of International Advanced Otology, 2009; 5(3), 345-355.

A.2 Öztürk Yeşim, Berktaş Sema, Gençpınar Pınar, Erdur Barış, Tokgöz Yavuz, Işık Ihsan. Frequency Of Obesity In Patients With Hyperphenylalaninemia. Journal of Inherited Metabolic Disease. 2011;34 (3):100-100 (Özet Makale)

A.3 Gençpınar Pınar, Tüzün Funda, Özbal Seda, Tuğyan Kazım, Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah. Effects Of Neotrofin On Neonatal Hypoxic Ischemic Brain Injury. Neuroscience Letters, 2011;505(2), 205-210, Doi: 10.1016/J.Neulet.2011.10.027

A.4 Arslan Nur, Gençpınar Pınar, Makay Balahan, Bora Elçin, Ünsal Şevket Erbil. Pediatric Patient With Familial Mediterranean Fever Presented With Vomiting. Pediatrica Croatica, 2012; 56(3), 257-259.

A.5 Gençpınar Pınar, Makay Balahan, Gattorno Marco, Caroli Francesco, Ünsal Şevket Erbil. Mevalonate Kinase Deficiency (Hyper IgD Syndrome With Periodic Fever)—Different Faces With Separate Treatments: Two Cases And Review Of The Literature. Turkish Journal Of Pediatrics, 2012; 54, 641-644.

A.6 Tüzün Funda, Gençpınar Pınar, Özbal Seda, Dilek Mustafa, Ergür Bekir Uğur, Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah. Neuroprotective Effect Of Neotrofin In A Neonatal Rat Model Of Periventricular Leukomalacia. Neuroscience Letters, 2012; 520(1), 6-10. Doi: 10.1016/J.Neulet.2012.04.076

A.7 Duman Murat, Gençpınar Pınar, Özbek Özgen Alpay, Yılmaz Durgül, Sayıner Ayça Arzu. Value Of Rapid Antigen Test For Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 In The Pediatric Emergency Department. Pediatric Emergency Care, 2013; 29(5), 612-616. 

A.8 Gencpinar P, Karaali K, Haspolat S, Duman O. The Evaluation of 12 Patients with Hippocampal Malrotation: A single Centre Experience. Epilepsia. 2013;54(3):350-350. (Özet)

A.9 İnci Asli, Gençpınar Pınar, Orhan Demet, Uzun Gülbahar, Özdem Sebahat, Aktaş Samur Anıl, Haspolat Senay, Duman Özgür. Ischemia-Modified Albumin Levels In Children Having Seizure. Brain And Development, 2013; 35(9), 849-852.

A.10 Kumral Abdullah, Okyay Recep Emre, Güçlü Serkan, Gençpınar Pınar, İşlekel Gül Hüray, Oğuz Şerife Suna, Kant Melis, Demirel Gamze, Duman Nuray, Özkan Hasan. Cord Blood Ischemia-Modified Albumin: Is It Associated With Abnormal Doppler Findings In Complicated Pregnancies And Predictive Of Perinatal Asphyxia? Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 2013;39(3), 663-671.

A.11 Duman Murat, İnceboz Tonay, Gençpınar Pınar, Över Leyla, Özdemir Durgül. Investigation Of The Cases Presenting To The Pediatric Emergency Department With A Tick Attachment. Türkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 2013; 33(1), 164-171, Doi:10.5336/Medsci.2012-29801, (Yayınlandığı Tarihte dergi SCI-E idi)

A.12 Altıncık Ayça, Gençpınar Pınar, Demir Korcan, Çatlı Gönül, Abacı Ayhan, Böber Ece. Erken Başlangıçlı Graves Olgusu. Türk Pediatri Arşivi, 2013;48(4), 332-335, Doi: 10.4274/Tpa. 833.

A.13 Arslansoyu Çamlar Seçil, Gençpınar Pınar, Makay Balahan, Yüzbaşıoğlu Ayşe, Arslan Nur, Dökmeci Serap,Anal Özden, Köse Galip. Chanarin-Dorfman Syndrome With Multi-System Involvement In Two Siblings. Turkish Journal Of Hematology, 2013;30(1), 72-75, Doi: 10.4274/Tjh.93798

A.14 Gençpınar Pınar, Duman Özgür, Akçakuş Mustafa, Karaali Kamil, Ichida Kimiyoshi, Haspolat Senay. Molybdenum Cofactor Deficiency: Four Cases From Turkey. European Journal of Pediatric Neurology. 2013;17:128, Doi: 10.1016/S1090-3798(13)70451-3 (Özet)

A.15 Duman Özgür, Yürekli Vedat Ali, Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Gümüş Hakan, Okuyaz Çetin, Hazar Volkan, Haspolat Senay. Unusual Clinical Cases That Mimic Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM). European Journal of Pediatric Neurology. 2013;17:87 Doi: 10.1016/S1090-3798(13)70301-5 (Özet)

A.16 Gençpınar Pınar, Ünsal Şevket Erbil, Makay Balahan. Mevalonate Kinase Deficiency: Different Faces With Seperate Treatments. Pediatric Rheumatology 2013, 11(Suppl 2):P202. Doi: 10.1186/1546-0096-11-S2-P202 (Özet)

A.17 Gençpınar Pınar, Tekgüç Hakan, Şenol Abdullah Utku, Duman Özgür, Dursun Oğuz. Extrapontine Myelinolysis In An 18-Month-Old Boy With Diabetic Ketoacidosis: Case Report And Literature Review. Journal Of Child Neurology, 2014;29 (11), 1548-1553, Doi:10.1177/0883073813520496, 

A.18Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Haspolat Senay, Duman Özgür. A Rare Cause Of The Headache In Childhood: Behçet's Disease Case Presented By Sinus Thrombosis. Pediatrica Croatica, 2014; 58(2), 145-148. 

A.19Gençpınar Pınar, Açıkbaş Sabri Cem, Nur Banu, Karaali Kamil, Arslan Murat, Gürer İnanç Elif, Duman Özgür, Haspolat Senay. Epidural Capillary Hemangioma: A Review Of The Literature. Clinical Neurology And Neurosurgery, 2014; 126, 99-102.

A.20 Gencpinar P, Dursun O, Tekguc H, Haspolat S, Duman O. Pediatric Brain Death:Experience of a Single Center From Turkey.  Pediatric Critical Care Medicine. 2014;15(4):75 (Özet) doi:10.1097/01.pcc.0000449046.58416.aa

A.21Gençpınar Pınar, Bozkurt Öznur, Karaali Kamil, Gemici Atilla, Kazan Mehmet Saim, Haspolat Senay. A Rare Coincidence Of Torticollis In Familial Mediterranean Fever: Atlanto-Axial Rotatory Subluxation. Clinical Neurology And Neurosurgery, 2014;127, 158-160, Doi: 10.1016/J.Clineuro.2014.10.010, 

A.22Gençpınar Pınar, Ebru Çetiner, Akyüz Mahmut, Karaali Kamil, Köken Reşit, Haspolat Senay. A Late-Onset Seizure In A Child Due To Intracranial Needle. Neurology International, 2014; 6(4), 78-80, Doi: 10.4081/Ni.2014.5662, 

A.23 Gençpınar Pınar, Bektaş Fulya, Aydin Adem, Duman Murat. A Rare Cause Of Fever: Subdural Empyema. The Journal Of Pediatric Research, 2014; 1(3), 155-157, Doi: 10.4274/Jpr.18209

A.24 Duman Özgür, Yürekli Vedat Ali, Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Gümüş Hakan, Okuyaz Çetin, Hazar Volkan, Haspolat Senay. Unusual Clinical Cases that Mimic Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM). Acta Clin Croat 2015;54:371-377

A.25 Gençpınar Pınar, Dursun Oğuz, Tekgüç Hakan, Ünal Ali, Haspolat Senay, Duman Özgür. Pediatric Brain Death: Experience Of A Single Center. Türkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 2015; 35(2), 60-66, Doi: 10.5336/Medsci.2014-41309.

A.26 Gençpınar Pınar, Erkan Mine. Non-Traumatic Atlantoaxial Subluxation: A Rare Cause Of Neck Stiffness. Turkish Journal Of Emergency Medicine, 2015; 15:145-146, Doi: 10.5505/1304.7361.2015.90958. 

A.27 Duman Murat, Gençpınar Pınar, Meral Biçmen, Arslan Nur, Özden Ömer, Üzüm Özlem, Yılmaz Durgül, Sayıner Ayça Arzu, Gülay Zeynep. Fecal Calprotectin: Can Be Used To Distinguish Between Bacterial And Viral Gastroenteritis In Children? The American Journal Of Emergency Medicine, 2015; 33(10), 1436-1439., Doi: 10.1016/J.Ajem.2015.07.007. 

A.28 Nur Banu, Gençpınar Pınar, Yüzbaşıoğlu Ayşe, Dökmeci Serap, Mıhçı Ercan. Chanarin-Dorfman Syndrome: Genotype-Phenotype Correlation. European Journal Of Medical Genetics, 2015; 58(4), 238-242, Doi: 10.1016/J.Ejmg.2015.01.011.

A.29 Gençpınar Pınar, Büyüktahtakin Basak Meryem, Zeynep İbişoğlu, Şakir Genç, Yılmaz Aygen, Mıhçı Ercan. Mercury Poisoning as A Cause of Intracranial Hypertension. Journal of Child Neurology, 2015;30(6), 760-763, Doi: 10.1177/0883073814538503.

A.30 Gençpınar Pınar, Duman Murat. Importance Of Back Blow Maneuvers In A 6 Month Old Patient With Sudden Upper Airway Obstruction. Turkish Journal Of Emergency Medicine, 2015;15:177-178.

A.31 Gencpinar P, Dundar NO, Çavuşoğlu D, Özbeyler Ö, Baydan F. Hiccup-like seizures and a novel stop-codon mutation in a newborn with non-ketotic hyperglycinemia. Epilepsia 2015;56 (Suppl 1).pp:74 (Özet)

A.32 Duman Özgür, Yavuz Hamdi, Gençpınar Pınar, Haspolat Senay, Bozkurt Öznur. Evaluation Of The Patients With Febrile Seizure After Age Of Five Years. European Journal of Pediatric Neurology 2015; Doi: 10.1016/S1090-3798(15)30189-6 p:57-58

A.33 GencpinarP, Dundar NO, Tekgul H. Electrical status epilepticus in sleep (ESES)/continuous spikes and waves during slow sleep (CSWS) syndrome in children: An electroclinical evaluation according to the EEG patterns. Epilepsy Behav. 2016 Aug;61:107-11

A.34 Gençpinar P, Karaali K, Haspolat Ş, Dursun O. Central Neurogenic Hyperventilation Related to Post-Hypoxic Thalamic Lesion in a Child.Neurol Int. 2016 Apr 1;8(1):6428. doi: 10.4081/ni.2016.6428 

A.35 Dundar NO, Gencpinar P, Sallakci N, Duman O, Haspolat S, Anlar B, Yegin O. Interleukin-12 (-1188) A/C and interferon-γ (+874) A/T gene polymorphisms in subacute sclerosing panencephalitis patients.J Neurovirol. 2016;22:661-665.

A.36 Gençpınar Pınar, Çavuşoğlu Dilek, Özbeyler Ömer, Kaya Özge Özer, Baydan Figen, Dündar Nihal Olgaç. Nonketotic hyperglycinemia: novel mutation in the aminomethyl transferase gene. Case Report. Arch. Argent Pediatr. http://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.xx 

A.37 Gençpınar Pınar, Kalay Zuhal, Turgut Sevil, Bozkurt Öznur, Duman Özgür, Özel Deniz, Haspolat Senay. Evaluation of Executive Functions in Patients With Childhood Absence Epilepsy. J Child Neurol 2016; 31:824-830 

A.38 Arıcan P, Dundar NO, Cavusoğlu D, Gungor G, Gencpinar P. An occult cause of infantile spasms: Vitamin B12 deficiency. A case report and review of literature. Neurology Asia 2016; 21(3) : 275 – 278.

A.39 Tekgül Hasan, Gençpınar Pınar, Çavuşoğlu Dilek, Dündar Nihal Olgaç. The efficacy, tolerability and safety of levetiracetam therapy in a pediatric population. Seizure, 2016; 11;36:16-21. doi: 10.1016/j.seizure.2016.01.017 

A.40 Gençpınar Pınar, Kocabaş Abdullah, Duman Özgür, Olgaç Dündar Nihal, Haspolat Senay, Kardelen Fırat. Cardiac Autonomic Dysfunction In Patients With Infantile Spasm And The Effect Of Adrenocorticotropic Hormone Treatment. Journal Of Child Neurology, 2016;31:134-137 

A.41 Catli G, Kocyigit C, Gencpinar P, Penbe SC, Dündar NO, Dündar BN. Sulphonylurea treatment in a patient with intermediate DEND Syndrome. Hormon research in pediatrics 2016;86 (Suppl 1) pp 224. (Özet)

A.42 Arıcan P, Dundar NO, Gencpinar P, Cavusoğlu D. Efficacy of Low-Dose Corticosteroid Therapy Versus High-Dose Corticosteroid Therapy in Bell's Palsy in Children. J Child Neurol. 2017 Jan;32(1):72-75

A.43 Gencpinar P, Yavuz H, Bozkurt Ö, Haspolat Ş, Duman Ö. The risk of subsequent epilepsy in children with febrile seizure after 5 years of age. Seizure. 2017;53:62-65

A.44 Arican P, Dundar NO, Cavusoglu D, Ozdemır TR, Gencpinar P. Somatosensory reflex seizures in a child with epilepsy related to novel SCN1A mutation.  Childs Nerv Syst. 2017 Apr;33(4):677-680

A.45 Bilen M, Arıcan P, Çavuşoğlu D, Gençpınar P, Dündar BN, Dündar NO. Mucolipidosis type II in a low birth weight preterm infant: A case report. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hast.Dergisi 2017;27(3):247-250.

A.46 Gencpinar P, Dundar NO, Arıcan P, Çavuşoğlu D, Kaya ÖÖ. Phenotypic profiles in patients with epilepsy-related to SCN1A mutations. European Journal of Paediatric Neurology. 2017;21:104–105, Doi:10.1016/j.ejpn.2017.04.756 (Özet)

A.47 Dundar NO, Cavusoglu D, Oztekin O, Gencpinar P, Arıcan P, Baran M. Neurological appearance of celiac disease. European Journal of Paediatric Neurology 2017;21:210. Doi:10.1016/j.ejpn.2017.04.1098 (Özet)

A.48 Gencpinar P, Celmeli G, Alaamed A, Kızılay G, Duman Ö, Haspolat S, Uysal H. Axonal excitability findings in type 1 diabetes mellitus median nerve versus tibial nerve comparison. Clinical neurophysiology 2017;128:e254. Doi:10.1016/j.clinph.2017.07.245 (Özet)

A.49 Catli G, Kırbıyık Ö, Gencpinar P, Özdemir TR, Onat M, Dündar BN. Genotypic and Phenotypic features and treatment results of a selenocysteine insertion sequence-binding protein 2 (SECISBP2) mutation. Horm Res Pediatr 2017;88 (Suppl 1):1-628. Doi:10.1159/000481424. (Özet)

A.50 Cavusoglu D, Dundar NO, Oztekin O, Ozdemir TR, Arıcan P, Gencpinar P. The First Pediatric Case of Leukoencephalopathy With Brainstem And Spinal Cord Involvement And Lactate Elevation (LBSL) From Turkey. Turkish Journal of Pediatrics. Turk J Pediatr. 2018;60(2):216-220x.

A.51 Arican P, Cavusoglu D, Gencpinar P, Ozyılmaz B, Özdemir TR, Dündar NO. A de novo Xp11.23 duplication in a girl with a severe phenotype: Expanding the clinical spectrum. J Pediatr Genet. 2018;7(2):74-77 

A.52 Arican P, Gencpinar P, Cavusoglu D, Dündar NO. Levetiracetam monotheraphy for the treatment on infants with epilepsy. Seizure 2018;56:73-77. 

A.53 Cavusoglu D, Hismi BO, Dundar NO, Oztekin O, Koc A, Canda E, Arican P, Gencpinar P. An unusual cause of cavitating leukoencephalopathy: ethylmalonic encephalopathy. Acta Neurol Belg. 2018 Jun;118(2):309-312. 

A.54 Öztürk YZ, Gencpinar P, Erdur B, Tokgöz Y, Işık İ, Akın S. Overweight and Obesity in Children Under Phenylalanine Restricted Diet. HK J Paediatr (new series) 2018;23:169-172. 

A.55 Arican P, Gencpinar P, Cavusoglu D, Olgac Dundar N. Clinical and Genetic Features of Congenital Myasthenic Syndromes due to CHAT Mutations: Case Report and Literature Review. Neuropediatrics. 2018 Aug;49(4):283-288

A.56 Çatli G, Fujisawa H, Kırbıyık Ö, Mimoto MS, Gencpinar P, Özdemir TR, Dündar BN, Dumitrescu AM.A Novel Homozygous Selenocysteine Insertion Sequence Binding Protein 2 (SECISBP2, SBP2) Gene Mutation in a Turkish Boy.Thyroid. 2018;28:1221-1223. 

A.57 Aydin K; Turkish Cerebral Palsy Study Group. A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy. Clin Nutr ESPEN. 2018 Aug;26:27-34.

A.58 Duman F, Gencpinar P. Molibden Kofaktör Eksikliği ve Lens Dislokasyonu: Olgu Sunumu. Journal of Glaucoma-Cataract 2018;13:38-41.

A.59 Gencpinar P, Arıcan P, Erden D, Olgac Dundar N. Levetiracetam versus Valproic Acid for continuous in febrile seizures. Epilepsia 2018;59(3):94 doi:10.1111/epi.14612

A.60 Arıcan P, Gencpinar P, Cavusoglu D, Olgac Dundar N. Is exclusive breastfeeding protective against idiopathic epilepsy? Epilepsia 2018;59(3):184-185. Doi:10.1111/epi.14612

A.61 Olgac Dundar N, Cavusoglu D, Arıcan P, Gencpinar P, Kamit Can F, Zengin N, Anıl AB. Nonconvulsive seizures and nonconvulsive status epilepticus definition in a pediatric intensive care unit. Epilepsia 2018;59(3):249. Doi:10.1111/epi.14612

A.62 Arıcan P, Olgac Dundar N, Ozyılmaz B, Cavusoglu D, Gencpinar P, Erdogan KM, Saka Guvenc M. Single-center experience of chromosomal microarray analysis in children with unexplained developmental delay/intellectual disability. Epilepsia 2018;59(3):216. Doi:10.1111/epi.14612

A.63 Olgac Dundar N; Cavusoglu D, Arıcan P, Gencpinar P. Pyridoxine-dependent epilepsy with carnitine deficiency. Epilepsia 2018;59(3):184. Doi:10.1111/epi.14612

A.64 Mete Atasever N, Olgac Dundar N, Akbay S, Gencpinar P, Arıcan P, Cavusoglu D, Inal Akkaya M. Efficacy, safety and neurodevelopmental comparisons of levetiracetam or phenobarbital initiated cases in newborn period. Epilepsia 2018;59(3):297. Doi:10.1111/epi.14612

A.65  Kavurma C, Bayram E, Özbek A, Hız S, Gencpinar P. ‘My Child Doesn’t Eat!’; Parental Feeding Strategies, Parental Attitudes and Family Functioning of Children with Poor Appetite. J Basic Clin Health Sci 2018;2:20-24. https://doi.org/10.30621/jbachs.2018.275

A.66 Arıcan P, Gencpinar P, Cavusoglu D, Olgac Dundar N. Levetiracetam monotherapy for the treatment of infants with epilepsy. Epilepsia 2018;59(3):94. Doi:10.1111/epi.14612

A.67 Cavusoglu D, Olgac Dundar N, Gencpinar P, Arıcan P, Koc A, Oztekin O. Unusual cause of cavitating leukoencephalopathy: newly described pattern for ethylmalonic encephalopathy. Epilepsia 2018;59(3):114. Doi:10.1111/epi.14612

A.68 Gencpinar P, Çelmeli G, Duman Ö, Haspolat Ş, Uysal H. Tibial nerve axonal excitability in type 1 diabetes mellitus. Muscle Nerve. 2019 Jan;59(1):76-81

A.69 Arican P, Dundar NO, Ozyilmaz B, Cavusoglu D, Gencpinar P, Erdogan KM, Guvenc MS. Chromosomal Microarray Analysis in Children with Unexplained Developmental Delay/Intellectual Disability. Journal of Pediatric Genetics. 2019;08:1-9.

A.70 Özyilmaz B, Kirbiyik Ö, Özdemir TR, Kaya Özer Ö, Kutbay YB, Erdogan KM, Güvenç MS, Kale MY, Gazeteci H, Kiliç B, Sertpoyraz F, Diniz G, Baydan F, Gençpinar P, Dündar NO, Yiş U. Impact of next-generation sequencing panels in the evaluation of limb-girdle muscular dystrophiesAnn Hum Genet. 2019 Sep;83(5):331-347. doi: 10.1111/ahg.12319

A.71 Arican P, Gencpinar P, Kirbiyik O, Bozkaya Yilmaz S, Ersen A, Oztekin O, Olgac Dundar N. The Clinical and Molecular Characteristics of Molybdenum Cofactor Deficiency Due to MOCS2 Mutations. Pediatr Neurol. 2019 Oct;99:55-59. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2019.04.021.

A.72 Arican P, Gencpinar P, Olgac Dundar N. A new cause of developmental and epileptic encephalopathy with continuous spike-and-wave during sleep: CDKL5 disorder. Neurocase. 2019 Feb - Apr;25(1-2):59-61. doi: 10.1080/13554794.2019.1612923.

A.73Cavusoglu D, Dundar NO, Arican P, Ozyilmaz B, Gencpinar P. A hypomyelinating leukodystrophy with calcification: oculodentodigital dysplasia. Acta Neurol Belg. 2019 Jun 25. doi: 10.1007/s13760-019-01178-4.

A.74Özdemir TR, Gençpınar P, Arıcan P, Öztekin Ö, Dündar NO, Özyılmaz B. A case of spastic paraplegia-15 with a novel pathogenic variant in ZFYVE26 gene. Int J Neurosci. 2019 Dec;129(12):1198-1202. doi: 10.1080/00207454.2019.1653293.

A.75 Gencpinar, P., Basaranlar, G., Sati, L. et al. Effects of Chronic Topiramate, Lacosamide, and Levetiracetam Pre-treatment on a Status Epilepticus Model in Rat PupsNeurophysiology (2019) 51: 35. https://doi.org/10.1007/s11062-019-09788-7

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 İnci Asli, Gençpınar Pınar, Orhan Demet, Uzun Gülbahar, Özdem Sebahat,   Aktaş Samur Anil, Haspolat Senay, Duman Özgür (2013). Ischemia-Modified Albumin Levels In Children Having Seizure. The 15th Annual Meeting Of Infantile Seizure Society And International Symposium On Neonatal Seizures And Related Disorders (ISNS). Tokyo/Japonya 12-14 April 2013. Sayfa:107

B.2 Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Haspolat Senay, Duman Özgür. Hippocampal Malrotation: Is It Epileptogenic? The 16th Annual Meeting Of The Infantile Seizure Society (ISES 2014) page:36, (Poster)

B.3 Gençpınar Pınar, Erdoğan Yalçıner, Duman Özgür (2014). An Unusual Cause Of Brachial Plexus Palsy In Neonatal Period: Retropharyngeal Abscess. 13th International Child Neurology Congress.2014 Page:118 (Poster) 

B.4 Gencpinar P, Dundar NO, Arıcan P, Çavuşoğlu D, Arslan G, İnce T. From Somatosensory Reflex Epilepsy to Dravet Syndrome: Different Clinical Features due to novel SCN1A mutationsof the p.Q422P amino-acid. 14th International Child Neurology Congress, 1-5 May 2016 Amsterdam. 

B.5 Duman Ö, Bozkurt Ö, Gencpinar P, Karaali K, Haspolat Ş. Beta- Propeller Protein Associated Neurodejenaration; Presentation a Family Report with Childhood Onset. 14th International Child Neurology Congress, 1-5 May 2016 Amsterdam. 

B.6Gencpinar P, Dundar NO, Çavuşoğlu D, Arıcan P. A Case of Primary Hypokalemic Paralysis in a Male Child.14th International Child Neurology Congress, 1-5 May 2016 Amsterdam. 

B.7 Pinar Arican, Pinar Gencpinar, Nihal Olgac DundarA new cause of electrical status epilepticus in sleep: CDKL5 disorder. 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 101 (poster)

B.8 Pinar Arican, Pinar Gencpinar, Ozgur Oztekin, Nihal Olgac DundarNeurodevelopmental outcomes of patientswith prenatally diagnosed Corpus Callosum Agenesis. 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 52 (sözel bildiri)

B.9 Elif Perihan Oncel, Nihal Olgac Dundar, Pinar Gencpinar, Pinar Arican, Seher Jabbari Behrouz, Fatma Demet Arslan, Bumin Nuri Dundar. Bisphenol A levels in children with acute seizures. 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 100 (poster)

B.10 Pinar Arican, Nihal Olgac Dundar, Neslihan Mete Atasever, Mine Akkaya Inal, Pinar Gencpinar, Dilek Cavusoglu, Sinem Akbay, Hasan Tekgul. Comparison of neurocognitive outcomes between Levetiracetam and Phenobarbital monotherapy for the treatment of neonatal seizures 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 157 (poster)

B.11 Sema Bozkaya Yılmaz, Nihal Olgac Dundar, Pinar Arican, Atilla Ersen, Pinar Gencpinar. A new compound heterozygous mutation in Ataxia-Telangiectasia: a case report. 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 186 (poster)

B.12 Atilla Ersen, Pinar Gencpinar, Pinar Arican, Sema Bozkaya Yilmaz, Ozgur Oztekin, Kadri Murad Erdogan, Nihal Olgac Dundar. Metachromatic Leukodystrophy: a case report of a new mutation 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 202 (poster)

B.13 Pinar Arican, Nihal Olgac Dundar, Ozgur Kirbiyik, Dilek Cavusoglu, Sema Bozkaya Yilmaz, Pinar Gencpinar. Variant Ataxia-Telangiectasia in a child presenting with Laryngeal Dystonia. 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 258 (poster)

B.14 Taha Resid Ozdemir, Pinar Gencpinar, Pinar Arican, Ozgur Oztekin, Nihal Olgac Dundar, Berk Ozyilmaz. A case of Spastic Paraplegia-15 with a novel pathogenic variant in ZFYVE26 Gene 13th EPNS Congress: 17-21 September 2019, Athens, Greece, p: 258 (poster)

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası kitaplar veya kitaplardaki Bölümler

                        C.1 Yazılan Ulusal/Uluslararası kitaplar: Bulunmamaktadır

C.2 Yazılan Ulusal/Uluslararası kitaplardaki Bölümler: 

  1. “OLGU ÖRNEKLERİ İLE TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK HASTALIKLARI” Editör: Salih KavukçuEditör yardımcıları: Alper Soylu, Yeşim Öztürk, Miyopati, Bölüm yazarlığı, 1251-1259, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi  2017, Birinci baskı, ISBN 978-605-9415-29-3
  2. “OLGU ÖRNEKLERİ İLE TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK HASTALIKLARI” Editör: Salih KavukçuEditör yardımcıları: Alper Soylu, Yeşim Öztürk, Nöropati, Bölüm yazarlığı, 1242-1250, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi  2017, Birinci baskı, ISBN 978-605-9415-29-3

            D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1       Gençpınar Pınar, Haspolat Şenay. Febril konvulziyona güncel yaklaşım. Derleme. Pediatri uzmanlık akademisi dergisi. 2014; 4: 1-6. 

D.2       Gençpınar Pınar, Bozkurt Öznur, Duman Özgür, Haspolat Şenay. Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu:Olgu Sunumu. Journal of Pediatrics Speciality Academy 2014; 1 (5): 1-3

D.3       Dundar NO, Gencpinar P. Özel Epileptik Sendromlarda Elektroensefalografi. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):195-204.

D.4       Arıcan P, Yalçın H, Demir Ş, Ünlü M, Bezgin Ö, Çavuşoğlu D, Gençpınar P, Dündar NO. Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin RuhsalBelirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2017; 2(2): 7-11

D.5       GENÇPINAR P, Dündar NO. Amplitüd İntegre Elektroensefalografi ve Klinik Vaka Örnekleri ile Yenidoğanda Amplitüd İntegre Elektroensefalografi Kullanımı. Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences-Special Topics, 2019, 15.2: 50-57.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1        Narin Derin, Pinar Gencpinar, Göksun Başaranlar, Leyla Sati, Özgür Duman. Yenidoğan sıçanlarda status epileptikus modelinde antiepileptik ilaçların koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi 26-29 Mayıs 2016. Ankara. Bildiri Özet Kitabı. P39

E.2        Hilmi Uysal, Pınar Gençpınar, Gamze Çelmeli, Özgür Duman, Şenay Haspolat. Tibial Sinir Aksonal Uyarılabilirlik Değerlendirmesinin Tip 1 Diyabetik Polinöropati Tanısına Katkısı. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2016. Muğla. Bildiri Özet Kitabı sayfa 14 (Sözel Bildiri)

E.3        Banu Nur, Pınar Gençpınar, Ayşe Yüzbaşıoğlu, Serap Dökmeci Emre, Ercan Mıhçı. Chanarin Dorfman Sendromu:Genotip-Fenotip İlişkisi. 3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 10-12 Mart 2016. İstanbul Bildiri Özet Kitabı sayfa 47. (Sözel Bildiri)

E.4        Bozkurt Ö, Gençpınar P, Duman Ö, Haspolat Ş. De Novo GRIN2A mutasyonu saptanan erken başlangıçlı epileptik ensefalopati; Olgu Sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya Kongre Kitapçığı sayfa:200

E.5        Çavuşoğlu D, Dündar NO, Gencpinar P, Öztekin Ö, Koç A, Arıcan P. Merozin Negatif Konjenital Müsküler Distrofi: Yeni Mutasyon. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 155

E.6        Arıcan P, Gençpınar P, Çavuşoğlu D, Dundar NO. Xp11.23 Duplikasyonu: Polimorfizmi? Değil mi?18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya Kongre Kitapçığı sayfa:120

E.7        Arıcan P, Gençpınar P, Çavuşoğlu D, Dundar NO. Bell paralizisi tanılı hastalarda yüksek doz kortikosteroid ile düşük doz kortikosteroid tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya Kongre Kitapçığı sayfa:120

E.8        Arıcan P, Dundar NO, Çavuşoğlu D, Gençpınar P. Somatosensoriyel refleks epilepsiden Dravet Sendromuna: SCN1A gen mutasyonuna bağlı farklı klinik ile prezente olan bir olgu sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya Kongre Kitapçığı sayfa:121

E.9        Arıcan P, Hişmi BÖ, Çavuşoğlu D, Dundar NO, Gençpınar P. Çocuk Nöroloji pratiğinde Sanflippo Sendromu: Bir olgu sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya Kongre Kitapçığı sayfa:121

E.10      Pinar Gencpinar, Göksun Başaranlar, Leyla Sati, Şenay Haspolat, Narin Derin, Özgür Duman. Yenidoğan Ratlarda, Kronik Günlük Topiramat, Levetirasetam Ve Lacosamide Kullaniminin Pentilentetrazol (Ptz) İle İndüklenmiş Status Epileptikus’taki Profilaktik Ve Nöroprotektif Etkilerinin Araştirilmasi. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 146

E.11      Gencpinar P, Yis U, Çavuşoğlu D, Arıcan P, Dündar NO. Duchenne benzeri otozomal resesif müsküler distrofi: Limb Girdle Müsküler Distrofi tip 2C: Olgu sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 147

E.12      Çavuşoğlu D, Dündar NO, Gencpinar P, Kırbıyık Ö, Kaya ÖÖ, Arıcan P, Pridoksin bağımlı epilepsi ve Karnitin Eksikliği Birlikteliği. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 154

E.13      Çavuşoğlu D, Dündar NO, Çiftdoğan DY, Arıcan P, Gencpinar P. Nadir bir polinöropati olgusu: Borrelia Burdgorferi. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 154

E.14      Çavuşoğlu D, Dündar NO, Arıcan P, Gencpinar P. Hipokalemik paralizi: Periyodik? 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Kongre Kitapçığı Sayfa: 156

E.15      Gençpınar Pınar, Bozkurt Öznur, Manguoğlu Aydemir Ayşe Esra, Duman Özgür,Haspolat Senay (2015). Joubert Sendromu: 2 Olgu Sunumu. 17. Ulusal Çocuk NörolojiKongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 125.

E.16      Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Bozkurt Öznur, Duman Özgür, Haspolat Senay (2015). Periferik Başlangıçlı Metakromatik Lökodistrofi Olgusu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 125.

E.17      Mercan Tuğçe, Çavuşoğlu Dilek, Tanrısever Özgür, Gençpınar Pınar, Olgaç DündarNihal. B12 Vitamin Eksikliği Ve Nörolojik Bulgular. 51. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi. 2015; 50 (1) pp:42.

E.18      Gençpınar Pınar, Olgaç Dündar Nihal, Tekgül Hasan (2015). Yavaş Uykuda StatusEpileptikus (ESES) Tanılı Olguların Elektroklinik Korelasyonu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 151.

E.19      Bozkurt Öznur, Gençpınar Pınar, Duman Özgür, Haspolat Senay (2015). SiyanokobalaminTedavisi Hipokalemiye Neden Olur Mu? 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 126.

E.20      Gençpınar Pınar, Bozkurt Öznur, Duman Özgür, Haspolat Senay (2015). Multiple Skleroz Tanısı İle İzlenen 12 Olgunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 126. 

E.21      Gençpınar Pınar, Olgaç Dündar Nihal, Çavuşoğlu Dilek, Özbeyler Ömer, Baydan Figen. (2015). Hıçkırık İle Prezente Olan Ve Yeni Mutasyon Saptanan Bir Non-Ketotik Hiperglisinemi Olgusu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 135.

E.22      Bozkurt Öznur, Gençpınar Pınar, Duman Özgür, Haspolat Senay (2015). Serebellar Agenezi Tanısıyla İzlenen Olguların Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 127. 

E.23      Bozkurt Öznur, Gençpınar Pınar, Duman Özgür, Haspolat Senay (2015). Non-Polio Enterovirus Menenjiti Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 127. 

E.24      Gençpınar Pınar, Çelmeli Gamze, Durmaz Erdem, Bircan İffet, Duman Özgür, Haspolat Senay, Uysal Hilmi (2015). Tip 1 Diyabet Mellitus Tanısıyla İzlenen Olgularda Nöronal Eksitabilitenin Değerlendirilmesi. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 8-12 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa 46 (Sözel Bildiri)

E.25      Tekgül Hasan, Gençpınar Pınar, Çavuşoğlu Dilek, Olgaç Dündar Nihal (2015). Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam Monoterapisi. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 42.(Sözel Bildiri)

E.26      Baydan Figen, Sarıoğlu Berrak, Çavuşoğlu Dilek, Gençpınar Pınar, Olgaç Dündar Nihal(2015). Çocukluk Çağında Miyotonili Hastalarda Tanı Koyma Zorlukları. 17. Ulusal Çocuk NörolojiKongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme /İzmir, Bildiri Özet Kitabı sayfa 143.

E.27      Güngör Gizem, Çavuşoğlu Dilek, Gençpınar Pınar, Olgaç Dündar Nihal (2014). İyiPrognozlu West Sendromuna Örnek: B12 Eksikliği. 51. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi. 2015; 50 (1) pp:42

E.28      Gençpınar Pınar, Açıkbaş Sabri Cem, Nur Banu, Arslan Murat, Gürer İnanç Elif, KaraaliKamil, Duman Özgür, Haspolat Senay (2014). Nadir Bir Olgu: Spinal Epidural KapillerHemanjiyom’. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı sayfa 195, 126, 99-102., Doi: 10.1016/J.Clineuro. 2014.08.026,

E.29      Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Duman Özgür, Haspolat Senay (2014). Longitudinal Olarak Yaygın Transvers Myelit Tanısı Alan Ve Intravenöz Immunglobulin İle Tedavi Olan 17-Aylık Bir Olgu.16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 25-27 Haziran 2014, Bildiri Özet Kitabı sayfa 208.

E.30      Gençpınar Pınar, Hangül Melih, Haspolat Senay, Koyun Mustafa (2014). Pürülan MenenjitTanısı Alan Bir Olguda Rinore Öyküsünün Önemi. 50. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi 2014; 49 (1); 34. (Özet) 

E.31      Akça Ümmüşen, Erdoğan Yalçıner, Gençpınar Pınar, Haspolat Senay, Akçakuş Mustafa. Neonatal Çekilme Sendromu Olan Olgularda Santral Etkilenim Var Mıdır? 50. TürkPediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi 2014; 49 (1); 126. (Özet) 

E.32      Gençpınar Pınar, Kaya Gülşah, Koyun Mustafa, Duman Özgür, Akman Sema, Haspolat Senay (2014). Juvenil İdiyopatik Artrit İle Multiple Skleroz Birlikteliği. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 25-27 Haziran 2014, Bildiri Özet Kitabı sayfa 96.

E.33      Gençpınar Pınar, Bozkurt Öznur, Duman Özgür, Haspolat Senay (2014). AntikonvülzanHipersensitivite Sendromu: Olgu Sunumu. 50. Türk Pediatri Kongresi, 49(1), 35.

E.34      Gençpınar Pınar, Karaali Kamil, Haspolat Senay, Duman Özgür (2013). Hipokampal Malrotasyon Saptanan 15 Olgunun Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2013 Sivas, Türkiye, Poster Bildiri. Bildiri Özet Kitabı Sayfa 92.

E.35      Duman Özgür, Gençpınar Pınar, Korkmaz Mustafa, Haspolat Senay, Uysal Hilmi (2013). Guillian Barre Sendromunda Pannörit Bulgularının Elektrofizyolojik Olarak Tanımlanması: 3 Olgu Sunumu. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2013 Sayfa 92. Sivas, Türkiye, Poster Bildiri.

E.36      Büyüktahtakin İbrahim, Gençpınar Pınar, Uysal Hilmi, Akman Karakaş Ayşe, Korkmaz Mustafa, Haspolat Senay, Duman Özgür (2013). Doğumsal Pleksus Brakiyalis Zedelenmesi Olan Olgularda Otonomik Fonksiyonların Üst Extremite Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2013 Sivas, Türkiye, Poster Bildiri. Bildiri Özet Kitabı Sayfa 93.

E.37   Gençpınar Pınar, Uyanık Gökhan, Duman Özgür, Köken Reşit, Oygür Nihal, Haspolat Senay (2013). ISPD Gen Mutasyonu Saptanan Walker-Warburg Sendromlu Bir Olgu. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2013 Sivas, Sayfa 90. Türkiye, Poster Bildiri.

E.38      Gençpınar Pınar, Büyüktahtakin Basak Meryem, İbişoğlu Zeynep, Genç Şakir, YılmazAygen, Mıhçı Ercan (2013). Yaygın Myalji İle Başvuran Ve İzleminde Psödotümör Serebri GelişenAilesel Civa İntoksikasyonu Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi/1. Rusya-Türkiye Pediatri Toplantısı 30 Ekim-03 Kasım 2013 Antalya/Türkiye Poster Bildiri. 

E.39      Gönülcü Sait, Şenol Abdullah Utku, Gençpınar Pınar (2013). Epilepsinin Nadir Bir Nedeni: Bant Heterotopinin MRG Bulguları’. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı. 6-10 Kasım 2013/Antalya.

E.40      Duman Murat, Gençpınar Pınar, Biçmen Meral, Arslan Nur, Özden Ömer, Üzüm Özlem, Durgül Özdemir, Sayıner Ayça Arzu, Gülay Zeynep (2013). Akut Gastroenteritli Çocuklarda Fekal Kalprotektinin Tanıdaki Yeri. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, 33(10), 1436-1439, Doi: 10.1016/J.Ajem.2015.07.007, (Sözel Bildiri)

E.41      Duman Murat, Özden Ömer, Gençpınar Pınar, Çağlayan Şule, Özdemir Durgül (2012). Influenza A/H1N1 2009 Pandemisinde Çocuk Acil Servise Grip Benzeri Hastalık Bulguları İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 47. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi 46(1), 8.

E.42      Duman Murat, İnceboz Tonay, Gençpınar Pınar, Över Leyla, Özdemir Durgül (2012). Çocuk Acil Servisine Kene Tutması Şikâyeti İle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, 33(1), 164-171., Doi: 10.5336/Medsci. 2012-29801, (Sözel Bildiri)

E.43      Kalay Zuhal, Gençpınar Pınar, Çetiner Ebru, Köken Reşit, Çelik Ümit (2012). Geçici GörmeKaybının Nadir Bir Nedeni: Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu. 48. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi 2012;47(1): 114. (Özet)

E.44      Gençpınar Pınar, Köken Reşit (2012). İlaç Alımına Bağlı Akut Distonik Reaksiyon. 48. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi 2012;47(1):114. (Özet)

E.45      Gençpınar Pınar, Köken Reşit, Duman Özgür ,Uysal Hilmi, Haspolat Senay. Konjenital Myasteni Tanısıyla İzlenen Üç Olgu’. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 25-29 Nisan 2012, Antalya, Bildiri Özeti Kitabı sayfa 108. 

E.46      Gençpınar Pınar, Ulusoy Emel, Yılmaz Şebnem, Kir Mustafa, Köroğlu Tolga Fikri (2011). Suçiçeği Sonrası EBV Enfeksiyonu Birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı İle Hemofagositik Lenfohistiositozis Tanısı Alan Ve Akut Hipoksik Solunum Yetmezliği Gelişen Bir Olgu. 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir Nisan 2011-Poster Bildiri

E.47      Gençpınar Pınar, Bektaş Fulya, Aydin Adem, Duman Murat (2011). Ateş Yüksekliğinin NadirBir Nedeni: Subdural Ampiyem’. 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun BakımKongresi, İzmir Nisan 2011-Poster Bildiri

E.48      Gençpınar Pınar, Duman Murat (2011). Ani Üst Havayolu Tıkanıklığı Gelişen 6 Aylık Olguda, Sırt Vuruş Manevrasının Önemi’. 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, 4-8 Nisan 2011, Bildiri Özet Kitabında 

E.49      Gençpınar Pınar, Adıgüzel Hatice, Erdağ Taner Kemal, Duman Murat (2011). On Bir AylıkKız Olguda Periferik Fasiyal Paralizi. 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun BakımKongresi, 4-8 Nisan 2011, Bildiri Özet Kitabında 

E.50      Altıncık Ayça, Gençpınar Pınar, Demir Korcan, Çatlı Gönül, Abacı Ayhan, Böber Ece(2011). Propitozis İle Başvuran İnfantil Graves Olgusu’. 47. Türk Pediatri Kongresi, 46(1), 37.

E.51      Gençpınar Pınar, Güneş Dilek, Erdağ Taner Kemal, Çakmakçı Handan, Özer Erdener,Mutafoğlu Kamer, Olgun Hatice Nur (2009). Nörofibromatozis Tip 2 Ve Pilomatrikoma TanısıAlan Çocuk Olgu Sunumu. 53. Milli Pediatri Kongresi, 21-25 Ekim 2009, sayfa 91

E.52      Demiral Pınar, Yılmaz Şebnem, Hız Ayşe Semra, Öztura İbrahim (2009). İdiyopatikBrakiyal Pleksopati Tanılı Bir Olgu. 11. Çocuk Nörolojisi Kongresi, 27-29 Mayıs 2009- İstanbul, Türkiye Poster Bildiri Sayfa 98.

E.53      Güneş Dilek, Kırkım Günay, Demiral Pınar, Mutafoğlu Kamer, Şerbetçioğlu MustafaBülent, Olgun Hatice Nur (2008). Çocuk Onkoloji Hastalarında Sisplatin Ve KarboplatinOtotoksisitesinin Değerlendirilmesi. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı (Sözel Bildiri)

E.54      Arslansoyu Çamlar Seçil, Ecevit Mustafa Cenk, Demiral Pınar, Karakaya Pakize,Ölmez Duygu, Babayiğit Hocaoğlu Arzu, Uzuner Nevin, Ünal Nurettin (2007). KonjenitalBilateral Nasolakrimal Kanal Kisti. 43. Türk Pediatri Kongresi.

E.55      Anal Özden, Uzuner Nevin, Duman Murat, Makay Balahan, Babayiğit Hocaoğlu Arzu,Ölmez Duygu, Demiral Pınar, Arslansoyu Çamlar Seçil (2007). Millier TüberkülozuDüşündüren Klamidya Pnömonisi Olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20Mayıs 2007- Bodrum, Türkiye Poster Bildiri. 

E.56      Arslansoyu Çamlar Seçil, Demiral Pınar, Karakaya Pakize, Ölmez Duygu, MakayBalahan, Uzuner Nevin, Ünal Nurettin (2007). Havayolu Basısıyla Başvuran MillierTüberkülozlu Süt Çocuğu. 43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20Mayıs 2007- Bodrum, Türkiye Poster Bildiri. Sayfa 279.

E.57      Tuba Tınaztepe, Pınar Arıcan, İlke Taşkırdı, Dilek Çavuşoğlu, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. B12 vitamin eksikliğine bağlı bir infantil tremor sendromu olgusu. Türk Pediatri Arşivi 2017; Vol 52, Özel sayı, Supp 1. s57-58.

E.58      Dilek Çavuşoğlu, Özgür Öztekin, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. Tek taraflı ve lezyonel hipertrofik oliver dejenerasyon tanısı alan bir çocuk olgusu. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 128. (Poster)

E.59      Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Özgür Öztekin, Maşallah Baran. Çölyak Tanılı hastalardaki nörolojik bulguların değerlendirilmesi. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 128. (Poster)

E.60      Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Özgür Öztekin, Taha Reşid Demir, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar. Beyin sapı ve spinal kord tutulumu ve laktat yüksekliği ile giden lökoensefalopati (LBSL). 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 187. (Poster)

E.61      Dilek Çavuşoğlu, Burcu Hişmi, Özgür Öztekin, Pınar Arıcan, Altuğ Koç, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. Farklı manyetik rezonans görüntülemeleri ile atipik bir etilmalonik ensefalopati olgusu. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 187. (Poster)

E.62      Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar. İki yaş altı epilepsi hastalarında levetirasetam monoterapisinin etkinliği. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 114. (Poster)

E.63      Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar Özge Özer Kaya, Figen Baydan. Yeni bir SEPSECS mutasyonu saptanan olgu: Normal nörogörüntüleme. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 127. (Poster)

E.64      Pınar Arıcan, Dilek Çavuşoğlu, Ümit Belet, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. Serebral Proliferatif Anjiyopati olgusu. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 94. (Poster)

E.65      Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar. Anne sütü ile beslenme idiyopatik epilepsi gelişimi üzerinde koruyucu bir faktör mü? 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 95. (Poster)

E.66      Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Dilek Çavuşoğlu, Özge Özer Kaya.  Farklı fenotipik seyir gösteren SCN1A ilişkili epilepsi tanılı üç hasta. 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Antalya Özet Kitabı ss 95. (Poster)

E.67      Gözde Kazancı, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar. PANDAS tanılı iki olgu. Türk Pediatri Arşivi 2017;Vol 52, Özel sayı, Supp 1. s52-53.

E.68      Cevriye Kübra Cenkçi, Dilek Çavuşoğlu, Gülberat İnce, Nihan Şık, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. Optik nöritle gelen akut dissemine ensefalomiyelit olgusu. 51. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi. 2015; 50 (1) Sayfa 81

E.69    Özgün Uygur, Mehmet Yekta Öncel, Pınar Gençpınar, Burçin Özen, Sümer Sütçüoğlu, Defne Engür, Fırat Ergin, Burcu Öztürk Hişmi, Merve Saka Güvenç, Nihal Olgaç Dündar. Neonatal başlangıçlı tip 2 nöronal seroid lipofuksinozis olgusu:Literatürdeki ilk vaka. 26.Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-18 Nisan 2018 , Kıbrıs, Poster ss:206-207

E.70  Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Özgür Öztekin, Pınar Gençpınar. Nörofibromatozis Tip 2 ilişkili meningioanjiyomatozis olgusu. 20.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:113

E.71   Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Elif Yiğit, Mehmet Yekta Öncel, Melek Akar, Nihal Olgaç Dündar. Term Yenidoğan Apnesi ile konsülte edilen hastaların klinik izlem sonuçları. 20.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:114

E.72  Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Berk Özyılmaz, Dilek Çavuşoğlu, Pınar Gençpınar, Kadri Murat Erdoğan, Merve Saka Genç. Motor-Mental Gelişim Geriliği olan hastalarda kromozomal microarray analizi sonuçları. 20.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:114

E.73  Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Deniz Erden, Nihal Olgaç Dündar. Febril Konvulziyonda profilaktik tedavi olarak levetirasetam ve valproat’ın etkinliğinin karşılaştırılması. 20.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:115

E.74  Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Berk Özyılmaz. Nadir bir hipomiyelinizan lökodistrofi olgusu: Oküludentodijital Displazi. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:118-119

E.75 Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Ayşe Berna Anıl, Fulya Kamit Can, Neslihan Zengin. Çocuk yoğun bakım kliniğinde nonkonvulsif nöbet ve nonkonvuldif status epileptikusun değerlendirilmesi. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:120

E.76  Pınar Gençpınar, Mehmet Saraçoğlu, Öznur Bozkurt, Özgür Duman, Şenay Hasplat. Rufinamidin dirençli epilepsi tedavisindeki etkinliğinin araşrırılması. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Bildiri özet kitabı, sayfa:138

E.77 Umut Ziya Koçak, Yusuf Emük, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Sema Bozkaya Yılmaz, Derya Özer Kaya. Hemiplejik ve Kuadriplejik Serebral Palsili Çocuklarda Omurga Yapısının ve Mobilitesinin Karşılaştırılması:Ön Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):99

E.78 Umut Ziya Koçak, Derya Özer Kaya, Yusuf Emük, Pınar Gençpınar , Sema Bozkaya Yılmaz, Nihal Olgaç Dündar. Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon, Manuel Yetenek ve İnce Motor Beceri, Bağımsızlık Profillerinin Spastisite ile ilişkisi:Ön Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):107

E.79 Yusuf Emük, Umut Ziya Koçak, Derya Özer Kaya, Pınar Gençpınar , Sema Bozkaya Yılmaz, Nihal Olgaç Dündar. Fiziksel engelli çocuklarda postural kalite ve postural yeteneğin omurga yapısı ile ilişkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):121

E.80 Yusuf Emük, Umut Ziya Koçak, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar , Sema Bozkaya Yılmaz, Derya Özer Kaya. Farklı Motor Fonskiyonlardaki Fiziksel Engelli Çocuklarda Posturak kalite, yetenek ve onurga yapısının değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):131

E.81 Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Özgür Öztekin, Nihal Olgaç Dündar. Prenatal izole Korpus Kallosum Agenezi tanısı olan hastaların nöromotor gelişimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):158 (Sözel Bildiri)

E.82 Dilek Çavuşoğlu, Melis Bilen, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Orbatu. Çocuk nöroloji polikliniğine başvuran olguların Foot-To-Foot bioelektrik empedans analiz yöntemi ile vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):167 (Sözel Bildiri)

E.83  Hakan Dedecengiz, Gülenay Bayram, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar. Ayakkabı üretiminde kullanılan ürünlerin maruziyetine bağlı toksik nöropati gelişen olgu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):206

E.84  Elif Perihan Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Seher Jabbari Behrouz, Fatma Demet Arslan, Bumin Nuri Dündar. Akut konvulsiyon ile başvuran 1 ay-18 yaş arası hastalarda idrar bisfenol A düzeylerinin değerlendirilmesi.  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):208

E.85  Mehmet Yan, Eda Karadağ Öncel, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar. Akut flask paraliziyi taklit eden meningoensefalomiyelit olgusu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):211

E.86  Hakan Dedecengiz, Belde Kasap Demir, Pınar Arıcan, Sema Bozkaya Yılmaz, Pınar Gençpınar, Atilla Ersen, Nihal Olgaç Dündar. İlk bulgusu psödotümör serebri olan SLE’li adöleasn olgu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):215.

E.87 Neslihan Mete Atasever, Nihal Olgaç Dündar, Sinem Akbay, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Dilek Çavuşoğlu, Mine Akkaya İnal. Yenidoğan döneminde levetirasetam veya fenobarbital başlanan olguların etkinlik, yan etki ve nörogelişimsel açıdan karşılaştırılması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):237-238.

E.88 Gülenay Bayram, Deniz Kızmazoğlu, Pınar Gençpınar, Nihal Olgaç Dündar, Atilla Ersen, Özgür Öztekin. Kazanılan motor becerilerde kayıp, Ön tanınız? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):243

E.89  Gözde Kemahlı, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Burcu Hişmi, Pınar Garipçin, Atilla Ersen, Sema Bozkaya Yılmaz. Ağlamam azlığı nedenyile başvuran ve Pompe hastalığı tanısı alan bir olgu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):249

E.90 Sema Bozkaya Yılmaz, Eda Karadağ Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Berrak Sarıoğlu, Pınar Arıcan, Atilla Ersen, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Mustafa Çalık, Çetin Okuyaz, Mustafa Kömür, Gürkan Gürbüz, Hande Gazeteci Tekin, Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar, Dilek Çavuşoğlu. Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;3(3):259

E.91 Taha Reşid Özdemir, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Özgür Öztekin, Nihal Olgaç Dündar, Berk Özyılmaz, ZFYVE26 Geninde Yeni Mutasyona Bağlı Herediter Spastik Paraparezi Tip 15 Olgusu, 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:215 (poster)

E.92   Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Özgür Öztekin, Nihal Olgaç Dündar. Prenatal İzole Korpus Kallosum Agenezi Tanısı Olan Hastaların Nöromotor Gelişimlerinin Değerlendirilmesi, 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:216 (poster)

E.93 Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Özgür Kırbıyık, Dilek Çavuşoğlu, Sema Bozkaya Yılmaz, Pınar Gençpınar. Laringeal Distoni ile Başvuran Varyant Ataksi-telenjiektazi Olgusu. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:215 (poster)

E.94   Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Belde Kasap Demir, Eda Karadağ Öncel, Gülden Diniz, Nihal Olgaç Dündar. Abondan Makrofajlı İnflamatuar Miyopati Olgusu. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:216 (poster)

E.95   Elif Perihan Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Seher Jabbari Behrouz, Fatma Demet Arslan, Bumin Nuri Dündar. Akut Konvulziyonla Başvuran Hastalarda İdrar Bisfenol A Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:214 (poster)

E.96  Sema Bozkaya Yılmaz, Nihal Olgaç DündarPınar Arıcan, Atilla Ersen, Pınar Gençpınar. Ataksi-telenjektazide yeni tanımlanmış birleşik heterozigot mutasyon: Vaka takdimi. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:235 (poster)

E.97  Sema Bozkaya Yılmaz, Eda Karadağ Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Berrak Sarıoğlu, Pınar Arıcan, Atilla Ersen, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Merve Feyza Yüksel, Ömer Bektaş, Serap Teber, Betül Kılıç, Mustafa Çalık, Meryem Karaca, Mehmet Canpolat, Sefer Kumandaş, Hüseyin Per, Hakan Gümüş, Çetin Okuyaz, Mustafa Kömür, Selcan Öztürk, Rojan İpek, Pınar Özbudak, Ebru Arhan, Hülya İnce.  Serebral palsili hastaların immunizasyon durumunun değerlenidirilmesi. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:235 (poster)

E.98    Atilla Ersen, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Sema Bozkaya Yılmaz, Özgür Öztekin, Kadri Murat Erdoğan, Nihal Olgaç Dündar. Metakromotik lökodistrofi: Yeni bir mutasyon. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:93 (poster)

E.99 Hayrullah Türkmen, Atilla ErsenNihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Sema Bozkaya Yılmaz, Mehmet Yan, Pınar Gençpınar. Brakiyal plexus zedelenmesi: Karbonmonoksit İntoksikasyonuna sekonder mi? Travma mı? 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:164 (poster)

E.100 Pınar Arıcan, Nihal Olgaç Dündar, Neslihan Mete Atasever, Mine İnal Akkaya, Pınar Gençpınar, Dilek Çavuşoğlu, Sinem Akbay, Hasan Tekgül. Yenidoğan nöbetlerinde levetirasetam ve fenobarbital tedavisinin nörogelişimsel sonuçlarının karşılaştırılması. 21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Mayıs 2019, s:81 (sözel bildiri)

E.101 Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Elif Yiğit, Mehmet Yekta Öncel, Melek Akar, Nihal Olgaç Dündar. Term Yenidoğan Apnesi İle Konsulte Edilen Hastaların Klinik İzlem Sonuçları. Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi, İzmir, 2019, SS-021, (sözel bildiri)

F. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan Makalelere yapılan atıflar

Web of Science sitesinde yayınlanmış SCIE, ESCI, SSCI, CPCI-SSH, CPCI-S indekslerinde taranan 12 yayınıma toplam 65 atıfım bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi eserler dosyasındadır.

                        

G. Dergi Hakemliği

Toplam 11 tane dergi hakemliğim bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi eserler dosyasındadır

H. Çeviri Çalışmaları

H.1       İngilizce'den Türkçe'ye Kitap içi Bölüm Çevirisi: The Pediatric Emergency Medicine Resource (Türkçe), Doç. Dr. Durgül Özdemir Editörlüğünde, 2011 ISBN: 9786054431007. Bölüm 22: Kritik İşlemler s675-764.

I. Kazanılmış Ödüller:

I.1        The 15th Annual Meeting of Infantile Seizure Society. 12-14 April 2013 Tokyo, Japan, JSCN Award: ‘Ischemia-Modified Albumin Levels in Children Having Seizure’İnci A, Gençpınar P, Orhan D, Uzun G, Özdem S, Samur AA, Haspolat Ş, Duman Ö. Özel Jüri 1. Ödülü

I.2        10. Uluslararası katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Antalya Nisan 2013-Sözel Bildiri 2.’lik Ödülü: ‘Akut Gastroenteritli Çocuklarda Fekal Kalprotektinin Tanıdaki Yeri’ Duman M, Gençpınar P, Biçmen M, Arslan N, Özden Ö, Üzüm Ö, Çelik D, Sayıner AA, Gülay Z.

I.3        9. Uluslararası katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Ankara Mayıs 2012-Sözel Bildiri 1.’lik Ödülü: ‘Çocuk Acil Servisine kene tutması şikayeti ile başvuran olguların değerlendirilmesi’ Duman M, İnceboz T, Gençpınar P, Över L, Çelik D.

I.4        3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 10-12 Mart 2016, İstanbul, Sözel Bildiri 2.’lik Ödülü: ‘Chanarin-Dorfman Syndrome: Genotype-Phenotype Correlation’ Nur Banu, Gençpınar Pınar, Yüzbaşıoğlu Ayşe, Dökmeci Serap, Mıhçı Ercan. 

I.5        18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya, Poster Bildiri 1.’lik ödülü: Yenidoğan Ratlarda, Kronik Günlük Topiramat, Levetirasetam Ve Lacosamide Kullaniminin Pentilentetrazol (Ptz) İle İndüklenmiş Status Epileptikus’taki Profilaktik Ve Nöroprotektif Etkilerinin Araştirilmasi. Pinar Gencpinar, Göksun Başaranlar, Leyla Sati, Şenay Haspolat, Narin Derin, Özgür Duman. 

I.6        32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2016, Bodrum, Sözel Bildiri 1.’lik Ödülü: Tibial Sinir Aksonal Uyarılabilirlik Değerlendirmesinin Tip 1 Diyabetik Polinöropati Tanısına Katkısı. Hilmi Uysal, Pınar Gençpınar, Gamze Çelmeli, Özgür Duman, Şenay Haspolat. 

I.7        20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs, Poster 1.’lik Ödülü: Çocuk yoğun bakım kliniğinde nonkonvulsif nöbet ve nonkonvuldif status epileptikusun değerlendirilmesi. Dilek Çavuşoğlu, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Ayşe Berna Anıl, Fulya Kamit Can, Neslihan Zengin.

I.8        Sema Bozkaya Yılmaz, Eda Karadağ Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Berrak Sarıoğlu, Pınar Arıcan, Atilla Ersen, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Mustafa Çalık, Çetin Okuyaz, Mustafa Kömür, Gürkan Gürbüz Hande Gazeteci Tekin, Kürşat Bora Çarman Coşkun Yarar, Dilek Çavuşoğlu. Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi. Sağlıklı büyüyen çocuk kongresi 

I.9        Elif Perihan Öncel, Nihal Olgaç Dündar, Pınar Gençpınar, Pınar Arıcan, Seher Jabbari Behrouz, Fatma Demet Arslan, Bumin Nuri Dündar. Akut konvulsiyon ile başvuran 1 ay-18 yaş arası hastalarda idrar bisfenol A düzeylerinin değerlendirilmesi.  Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi

J. Projede Alınan Görevler 

J.1        Preterm bebeklerde kord kanı iskemi modifiye albumin düzeyleri beyaz cevher hasarının tanısal göstergesi olabilir mi?, BAP, Uzman, 2009-2010 (Yayımlandı) (Kumral Abdullah, Okyay Recep Emre, Güçlü Serkan, Gençpınar Pınar, İşlekel Gül Hüray, Oğuz Şerife Suna, Kant Melis, Demirel Gamze, Duman Nuray, Özkan Hasan (2013). Cord Blood Ischemia-Modified Albumin: Is It Associated With Abnormal Doppler Findings In Complicated Pregnancies And Predictive Of Perinatal Asphyxia?. Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 39(3), 663-671, Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1111/J.1447-0756.2012.02055.X, (Kontrol No: 1612822)

J.2        Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan 4 yas ve altı çocuklarda ekleme tedavisi olarak pregebalinin etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin çift kör, plasebo kontrollü̈, paralel gruplu, çok merkezli çalışma (Faz 3), DIGER, Araştırmacı, 2014 (Devam Ediyor)

J.3        Hipoksik iskemik ensefalopatide neotrofinin rolü̈, BAP, Yönetici, 2009-2010 (Yayımlandı) (Gencpinar Pınar, Tüzün Funda, Özbal Seda, Tuğyan Kazım, Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah (2011). Effects Of Neotrofin On Neonatal Hypoxic Ischemic Brain Injury. Neuroscience Letters, 505(2), 205-210, Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1016/J.Neulet.2011.10.027,(Kontrol No: 1612869)

J.4       Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan 4-16 yas arasındaki çocuklarda ekleme tedavisi olarak pregebalinin etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin çift kör, plasebo kontrollü̈, paralel gruplu, çok merkezli çalışma, DİĞER, Araştırmacı, 2014 (Devam Ediyor)

J.5        Yenidoğan Ratlarda Kronik Topiramat, Levetirasetam Ve Lacosamide Kullanımının Status Epileptikus Tedavisindeki Etkinliğinin, Nöroprotektif Ve Öğrenme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı, 2013-2014

J.6        Maternal lipopolisakkarit uygulaması sonrası oluşan periventriküler lökomalazi modelinde Neotrofinin Yenidoğan sıçan beyni üzerine olan etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici, 2009-2010. (Yayımlandı) (Tüzün Funda, Gencpinar Pınar, Özbal Seda, Dilek Mustafa, Ergür Bekir Uğur, Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah (2012). Neuroprotective Effect Of Neotrofin In A Neonatal Rat Model Of Periventricular Leukomalacia. Neuroscience Letters, 520(1), 6-10., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1016/J.Neulet.2012.04.076, 

J.7        Türkiye’de Serebral Palsi Hastalarında Etiyoloji ve Beslenme Durumunu Değerlendiren Prospektif Kesitsel Çalışma’, ANCL033, Çok merkezli, Uluslararası Destekli, Araştırmacı, 2015 (Çok merkezli Çalışma)

J.8        Akut  konvulziyon yakınması ile başvuran 1ay-18 yaş arası hastalarda idrar bisfenol A düzeylerinin değerlendirilmesi , BAP, Araştırmacı

J.9        Serebral Kortikal Malformasyonlu Olgularda Tubülin Gen Defektinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı

K. Alınan Sertifikalar

K.1     Epilepsi Kursu, 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20.Nisan.2016, Antalya

K.2     Nöroimmunoloji Kursu, 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24.Nisan.2016

K.3     Temel Elektrofizyolojiye Giriş Kursu. 11-13 Aralık 2015.  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 

K.4     Kalıtsal Metabolik hastalıklarda Moleküler Analizler Kursu, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği. 14-18 Nisan 2015

K.5     Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi. 26.Ekim.2015

K.6     Gelişim Kursu, IV. Uluslararası katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 17.Nisan.2014, Antalya

K.7     1. İleri EEG Kursu.Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği. Ocak 2013

K.8     Olgularla Zehirlenme Kursu. PUADER Derneği, 23-27 Nisan 2012

K.9     1. Temel EEG Kursu. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği. Ekim 2011

K.10   Çocuk Yoğun Bakım Kursu.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği. 2011

K.11     Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hayvan Deneyleri YerelEtikKurulu, 2011

K.12     Pediatrik advanced life support, American Heart Associaton, 2009

K.13     Pediatrik Onkolojide Destek Bakim Kursu XV.Tpog Türk Pediatrik Kanser Kongresi", Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu,2008

K.14     Etkin Sunum Teknikleri Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 07. Kasım. 2006

L.  Bilimsel Toplantılardaki Konuşmalarım/Görevlerim

            L.1  20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 02-06 Mayıs 2018, Kıbrıs Konuşmacı:Afebril Nöbete Yaklaşım, Konuşma özetleri kitapçığı sayfa: 53-55

L.2       Sağlıklı büyüyen çocuk kongresi, 13-15 Aralık 2018, İzmir Konuşmacı: Serebral Palsi de tanı ve Klinik. 

L3. Sağlıklı büyüyen çocuk kongresi, 13-15 Aralık 2018, İzmir Konuşmacı: Epilepside diyet tedavisi

M. Tez Özeti

DENEYSEL HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ MODELİNDE NEOTROFİNİN ROLÜ

Hipoksik iskemik ensefalopati, sistemik hipoksi ve serebral kan akımının azalması ile oluşan beyin hasarıdır. Konvulziyon, mental retardasyon, serebral palsi ve diğer birçok nörolojik defisite neden olabilir. Tıp dünyasındaki ve teknolojideki gelişmelere rağmen günümüzde halen nörolojik morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Sinir dokusunun rejenerasyon yeteneği azdır. Bununla beraber beyin dokusundan salınan ve nörotrofin denilen bir grup maddenin sinir hücrelerinin çoğalmasında ve rejenerasyonunda önemli role sahip olduğu bilinmektedir. Biz de hipoksik iskemik ensefalopati modelinde sinir nörotrofik faktör agonisti olan neotrofinin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu nedenle postnatal 7. gününde olan 21 tane wistar-albino suşu sıçanda hipoksik iskemik beyin hasarı modeli oluşturuldu ve tedavi grubuna intraperitoneal yol ile neotrofin uygulandı. Çalışmamızın sonuçlarına göre neotrofin, hipokampus, prefrontal ve parietal kortekste hipoksi-iskemi sonucu gelişen nöronal hücre kaybını ve apopitotik hücre indeksini azaltır. Yenidoğan hipoksik iskemi beyin hasarı modelinde yapılmış olan ve neotrofinin yenidoğan beyninde nöroprotektif ve antiapopitotik etkisini gösteren ilk çalışmadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde neotrofin, yenidoğanlarda görülen mortalitesi ve morbiditesi çok yüksek olan hipoksik iskemik ensefalopatinin tedavisinde umut ışığı olabilir.  

Anahtar sözcükler: neotrofin, yenidoğan, hipoksik iskemik beyin hasarı