T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018Hacer RASTGEL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü


Görev Yeri                          : Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ünvanı                               : Hemşire

Görev Unvanı                    : Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Doğum Tarih                      : 13/02/1981

Göreve Başlama Tarihi      : 07/02/2001

Evli ve bir çocuk annesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

OKULUN ADI - BÖLÜM

MEZUNİYET YILI

Bolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü

Haziran 1999

Sağlık Kurumları İşletmeciliği  ÖNLİSANS

Eylül 2011

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik LİSANS

Eylül 2006

Sağlık Kurumları İşletmeciliği YÜKSEKLİSANS

 

Ocak 2011

 

PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

Zaman Dilimi

Yer

 

Kurum

2001-2002 Ocak

Çocuk Acil Servis Hemşiresi

 

 

 

 

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002-2003 Eylül

Süt Çocuğu Servis Hemşiresi

2003-2004 Mart

Çocuk Cerrahisi Servis Hemşiresi

2004-2009 Haziran

Merkez Acil Servis Hemşiresi

2009-2011 Eylül

.Çocuk Acil Servis SORUMLU HEMŞİRE

 

2011 Eylül-2012 Temmuz

 

BAŞHEMŞİRE

İzmir Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

2012 Temmuz-2012 Aralık

BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012 Aralık-2014 Ocak

Beyin Cerrahisi Post-OP Yoğun Bakım  ve Hematoloji Servisi  SORUMLU HEMŞİRE

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

2014 Ocak- 2015 Ocak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi SORUMLU HEMŞİRESİ

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015 Ocak- 2016 TEMMUZ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016 Temmuz -2017 Temmuz

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Bina

2017 Temmuz ve halen

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • Dezenfeksiyon- sterilizasyon eğitimi  

 • Hastane tehlikeli atıklar yönetimi

 • Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları

 • Diabet hemşireliği eğitimi

 • Temel ve İleri Yaşam desteği

 • Beden  dili ve iletişim

 • İletişim becerileri eğitimi

 • Hemşirelikte Etik ve İlkeler

 • Sağlık sektöründe mobbing

 • Aile planlaması ve danışmanlığı

 • Hemşirelik Yönetmeliği

 • Emzirme danışmanlığı

 • Liderlik ve motivasyon

 • Hemşirelik bakımı ve bakım planlaması

 • Organ nakli ve organ bağışı

 • Adli hemşirelik

 • Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

 • Hastane kalite yönetim sistemi

 • Bilimsel çalışma nasıl yapılır ve Swot Analizi

 

KATILDIĞI SEMİNER VE KONGRELER

 1. (2009-2010) Acil Hemşireliği Kursu (Eğitmen)

 2. (2010) 1. Tepecik Hemşirelik Sempozyumu (Katılımcı)

 3. (2010) 1. Ege Hemşirelik Pediatri Günleri (Katılımcı)

 4. (2011) 12. DEÜ Pediatri Günleri (Katılımcı)

 5. (2011) İl Sağlık Müdürlüğü Adli Hemşirelik Semineri (Katılımcı)

 6. (2011) 8.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Katılımcı+ Eğitmen)

 7. (2011) 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi  ( Katılımcı+ Eğitmen)

 8. (2012) Emzirme Danışmanlığı Sempozyumu (Katılımcı+ Oturum Başkanlığı)

 9.  (2012) 5. İleri Yaş Sempozyumu (Katılımcı)

 10. (2012) 13. DEÜ Pediatri Günleri (Katılımcı)

 11. (2012) 2. Ege Hemşirelik Pediatri Günleri (Katılımcı)

 12. (2012) 2. Tepecik Hemşirelik Sempozyumu (Katılımcı)

 13. (2012) Sağlık Çalışanlarında Bağımlılığa Müdahale ve Önleme Eğitici Eğitimi(Katılımcı)

 14. (2015) 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri (Katılımcı)

 15. (2017) İzmir Kuzey Hemşirelik Kongresi ( Katılımcı)

 

POSTER VE SUNUMLAR

 1. (2011) 8.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözel sunum 1.lik

 2. (2011) 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi  Sözel sunum 2.lik

 3. (2011) 7. Çocuk enfeksiyon Kongresi 2 tane poster sunum

 4. (2011) 54. Milli Pediatri Kongresi 2 tane poster sunumu 1.lik ve 2.lik

 5. (2012) 2. Tepecik Hemşirelik Sempozyumu Sözel sunum en iyi araştırma ödülü

 6. (2015) 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Düzenleme Komitesi üyesi

 7. (2015) Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu

 8. ( 2016) Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifkalı Eğitim programı Düzenleme Kurulu Üyesi

 9. (2017) Palyatif Bakım hemşireliği Sertifikasyon programı Düzenleme Kurulu Üyesi

 10. (2017) İzmir Kuzey Hemşirelik Kongresi Sözel sunum en iyi 3.Lük ödülü

 

GÖREV  ALDIĞI  KOMİSYONLAR

               -      Hastane İçi Çeşitli Komisyonlar

-       Kalite Geliştirme Grubu

-       Hasta Güvenliği Komitesi

-       Çalışan Güvenliği Komitesi

-       Akılcı İlaç Komitesi

-       Tesis Güvenliği Komitesi

-       Bölüm Kalite Sorumlusu

-       Eğitim Komitesi

-       Mavi Kod Komisyonu

 

BİTİRME TEZLERİ

2006- Hemşirelik Lisans= Çocuk obezite polikliniğine başvuran 7-14 yaş grubu   çocuğu olan annelerin beslenmeye ilişkin bilgi düzeyleri

2011- İşletme Yükseklisans= Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonları üzerine     etkileri

2012- İşletme Yükseklisans= Örgüt ikliminin çalışanların tükenmişlik sendromu   üzerine etkileri

 

YAPMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1.    Çocuk acile başvuran ailelerin ateş düşürmeye yönelik yanlış uygulamaları

2.    2008-2011 yılları arasında Çocuk Acile başvuran trafik kazaları

3.    2008-2011 yılları arasında Çocuk Acile başvuran zehirlenme vakaları

4.    Çocuk Acile başvuran çocukların maruz kaldıkları ev kazaları

5.    Çocuk nefroloji polikliniğine başvuran çocuklarda idrar kültürü aldırma

6.    Anne-yenidoğan ten ten temasının yenidoğan aneljezik etkisi

7.    Flaş ışığının intramüsküler enjeksiyon üzerine analjezik etkisi

8.    Flaş ışığının damar yolu açma girişimi üzerine duyulan ağrıya analjezik etkisi

9.    Jinekoloji ve gebe polikliniklerine başvuran kadınların meme kanseri risk değerlendirmesi

10.  Riskli gebelik profili

11. Doğum yapan kadınların taburculuğa hazır oluşlarının değerlendirilmesi

12. Kurum içi mobbinge maruz kalma

13. Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonları üzerine etkileri

14. Örgüt ikliminin çalışanların tükenmişlik sendromu üzerine etkileri

 

YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

1) Bir üçüncü basamak hastane çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi
An evaluation of the admissions to a tertiary hospital pediatric emergency department with intoxication

Smyrna Tıp Dergisi Smyrna Medıcal Journal ISSN: 2146-670X 2012 Sayı:1 Sayfa 41-44

2) Ebeveynlerin Ateş Hakkındaki bilgi, inanış ve yanlış uygulamaları

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa: 005-007

3) Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi
An Evaluatıon of the Admissions to an Education and Research Hospital Pediatric Emergency Department with  Road Traffic Accident

Smyrna Tıp Dergisi Smyrna Medıcal Journal ISSN: 2146-670X 2013 Sayı:1

4) 0-14 Yaş Arası Çocuklarda Önlenebilir Nitelikteki Kazaların Belirlenmesi ve  İlişkili Tedbirlerin Alınması
Determination of Preventable Accidents in Children Between the Ages of 0-14 and Taking Measures Associated with Them

Smyrna Tıp Dergisi Smyrna Medıcal Journal ISSN: 2146-670X 2013 Sayı:1