İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organ ve Doku Nakli

Güncelleme Tarihi: 17/08/2018

Organ Nakli Merkezi 1994 yılından bu yana Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Dönemin Başhekimi Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın katkılarıyla, Op. Dr. Alp Gürkan, Op.Dr. Cezmi Karaca, Op.Dr. Can Varılsüha, Op.Dr. Muharrem Karaoğlan, Dr. Kemal Başak ve Dr. Fatih Akman'dan oluşan ekiple  30 Ekim 1997 yılında ilk nakillerini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta böbrek ve pankreas ağırlıklı nakille uğraşan ekip Aralık 2003’de Op.Dr. Serdar Kaçar’ın ekibe katılmasıyla Türkiye’de ilk defa ince bağırsak naklini gerçekleştirmiştir. Bazı üyelerinin 2007 yıllarından itibaren hastaneden ayrılmasıyla klinik sorumluluğu Op. Dr. Cezmi Karaca’ya geçmiştir. Ekibe 2005 yılında Op.Dr. Cem Tuğmen, Op.Dr. Eyüp Kebapçı, Op.Dr. Mustafa Ölmez katılmıştır. Ekibe takip eden yıllarda Op. Dr. Selçuk Kılınç “ince bağırsak naklinde mezenkimal kök hücre” kullanımı alanında oluşturduğu proje ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. 2009 yılında ekibe katılan Op.Dr. Murat Doğan üç yıl süreyle kliniğe hizmet vermiştir. Bu güne kadar 670 böbrek, 18 pankreas ve 20 ince bağırsak nakli yapılmıştır. 15 yatak ile hizmet veren Merkezde, başta erişkin böbrek nakli olmak üzere pediatrik böbrek nakli, erişkin ve pediatrik ince bağırsak nakliyapılmaktadır. Merkez pek çok konuda Türkiye’de ilklere öncülük yapmıştır. Bunun son örneği ise Türkiye’de ilk erişkin ve çocuk ince barsak nakillerinin  yapılmasıdır.

Klinikte halen Genel Cerrahi – Organ Nakil Uzmanı Cerrahlar, Pediatrik Gastroenterolog, Pediatrik Nefrolog, İmmunolog ve ihtiyaca göre diğer branşlardan uzmanlarla multidisipliner çalışılmaktadır  1994 yılından bu yana ivmelenerek hızlanan faaliyetler özellikle  “kronik böbrek yetmezliği” ve “kısa bağırsak sendromu” nedeniyle takip edilen hastaların tedavisinde uygulanan böbrek ve ince bağırsak nakilleriyle devam etmektedir.

İnce bağırsak nakli erişkin ve çocuk yaşlarında cerrahi ya da başka nedenlerle ince bağırsakları çıkarılmış ya da ince bağırsakları çalışmayan hastalarda uygulanmaktadır. Bu tür hastaların ağız yoluyla beslenmesi mümkün olmayıp damar yolu ile “total parenteral nütrisyon” adı verilen özel besin maddeleri ile beslenmektedirler. Total parenteral nütrisyon ile beslenme, ağız yolu ile beslenmenin yerini tutmaz. Bu yolla hastanın yaşamı için gerekli olan enerji ihtiyacı karşılanabilirken, tedavinin ilerleyen dönemlerinde, enfeksiyon, karaciğer yetmezliği, damar yolu ulaşım problemleri gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İnce barsak nakli, bu durumdaki hastalara, beyin ölümü gerçekleşmiş ve organlarını bağışlayan vericilerden temin edilen ince bağırsağın nakledilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Merkez, Türkiye’de “ince bağırsak nakli” yapan ilk merkez olmasının  yanı sıra halen faal olarak nakil programını sürdürmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği ülkemiz için ciddi bir sosyoekonomik yük oluşturuken hastaların tedavisinde dializ ( hemodializ ve periton dializi ) ilk seçenek olarak başvurulan bir yöntem olmayı sürdürmektedir. Ancak dializ tedavisi hastalığın kesin bir tedavisi olmayıp daha çok böbrek yetmezliği nedeniyle vücutta biriken toksik maddelerin yapay yollarla vücuttan uzaklaştırılması olarak özetlenebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin etkili ve en ucuz tedavi yöntemi böbrek naklidir. Ülkemizdeki tıbbi verilerin değerlendirilmesi sonucunda önümüzdeki yıllarda  kronik böbrek hastalarının sayısında ciddi bir artış beklenmektedir. Merkez, bu tür hastalarda, her yaş grubunda böbrek nakli ameliyatını 20 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirmektedir.