Duyurular

RISE Programı

Değerli araştırmacılarımız,

Daha önce sizlerle detaylarını paylaştığımız, 5 Nisan 2017 tarihine kadar çağrısı açık olan Ufuk2020 MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)’na sunulmak üzere hazırlanan bir projede “Belgrad Üniversitesi Biyoloji Fakültesi” ortak aramaktadır. Ortak arama formu ektedir. İlgilenmeniz halinde ncpmobility@tubitak.gov.tr adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Ayrıca; Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Net4Mobility projesi web sitesinde (http://www.net4mobility.eu/eoi.html) Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları altında yer alan projeler için ortak arama duyuruları bulunabilir; sizlerden gelen ortak arama duyuruları bu sitede tarafımızca yayınlanabilir.

Marie Curie Ekibi

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları

Ulusal Uzman & Ulusal İrtibat Noktası

 

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinayon Ofisi

Tunus cad. No:80 Kavaklıdere Ankara 06100

 

T +90 312 298 1777- 1778 - 1782

F +90 312 427 4024

 

Proje Ortaklık Duyuruları: http://www.net4mobility.eu/eoi.html  

Sıkça Sorulan Sorular: http://mariecurieactions.blogspot.com.tr/

 

www.h2020.org.tr/msca

ncpmobility@tubitak.gov.tr

 

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 

 

MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) da bu hedefe Avrupa içinden ve dışından universite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini destekleyerek katkı sağlamaktadır. RISE Programı 2017 çağrısı  1 Aralık 2016 itibari ile açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 5 Nisan 2017 tarihine kadar kabul etmektedir. 

 

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmekte; böylelikle sektörler ve uluslarararası bilgi ve teknoloji transferi sağlayan araştırma projeleri yürütebilmektedir. 

 

Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde ortaklığa dahil olan kurum personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılmaktadırlar. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır (aylık 2000€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de mevcuttur.  

                                                                                                                                                    

RISE programı kapsamında temel olarak;

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) uluslararası;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası;

yapılan dolaşımlar finansal olarak  desteklenmektedir.  Bu dolaşımların dışında farklı dolaşımlar da yapılabilir ancak farklı dolaşımlar için RISE programı kapsamında finansal destek sağlanmamaktadır. 

RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken RISE Başvuru Rehberini ekte dikkatinize sunmaktayız. Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatınıda yine ekte bulabilirsiniz. Söz konusu dokümanlara ve de çağrı ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun RISE programına yönelik başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Son olarak; Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye’den araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulmuş olup,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği , proje yazma – sunma eğitimi, proje yazdırma ve öndeğerlendirme desteği alınabilmektedir. RISE çağrısı özelinde yapacağınız Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruları ise 5 Şubat 2016 tarihine kadar kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

RISE çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltebilmek için Türkiye Marie S. Curie Ekibi olarak bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.  

 

*AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

 

Saygılarımızla, 

 

Marie Curie Ekibi

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları

Ulusal Uzman & Ulusal İrtibat Noktası

 

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinayon Ofisi

Tunus cad. No:80 Kavaklıdere Ankara 06100

/userfiles/files/RISE2017BasvuruRehberi.pdf

Duyuru Listesine Geri Dön

  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.