Uzm. Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU

 

Doğum Yılı:

1978 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

İstanbul Üniversitesi  

TIP FAKÜLTESİ 

ADLİ TIP  

Tıpta Uzmanlık 

2009 

Türkiye 

İstanbul Üniversitesi  

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

TIP  

Lisans 

2004 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Sağlık Bakanlığı

Türkiye

İzmir

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzman Hekim

2014-

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye 

İstanbul 

BAKIRKÖY SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Uzman Hekim-İdari Sorumlu

2009-2014

İstanbul Üniversitesi  

Türkiye 

İstanbul 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI  

Öğretim Görevlisi (Dr.) 

2004-2009


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Adli Tıp, Antropoloji, Sinirbilim, Sağlık hukuku
PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Kadına Yönelik Şiddet Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

750000 

15.08.2013-15.02.2015

Yürütücü 

Ulusal 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

55

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Mortalite Komisyonu Sekreteri (2013-2014)
 
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

         


ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

2008 YILI MAKALE ÖDÜLLERİ TEMEL BİLİMLER ALANINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

2008


YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Bilgili MG, Solmaz D, Erdil I, Can IO.

Sex estimation from sternal measurements using multidetector computed tomography.

Medicine (Baltimore). 2014 Dec;93(27):e240. doi: 10.1097/MD.0000000000000240.

V Bakuy, O Ekizoglu, S Altun, A Akgul Forensic reporting and legal responsibility in thoracic and cardiovascular surgery- Turkısh journal of thoracıc and cardıovascular surgery 2014;10:1

Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Sayin I, Solmaz D, Bilgili MG, Can IO.Forensic age estimation by the Schmeling method: computed tomography analysis of the medial clavicular epiphysis.

Int J Legal Med. 2015 Jan;129(1):203-10. doi: 10.1007/s00414-014-1121-y. Epub 2014 Nov 19

Can IO, Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Sayin I, Kaya KH.

Forensic age estimation by spheno-occipital synchondrosis fusion degree: computed tomography analysis.

J Craniofac Surg. 2014 Jul;25(4):1212-6. doi: 10.1097/SCS.0000000000000847.

Orhan N, Ugur Yilmaz C, Ekizoglu O, Ahishali B, Arican N, Kucuk M, Elmas I, Gürses C, Kalayci R, Kaya M.

The effects of superoxide dismutase mimetic MnTMPyP on the altered blood-brain barrier integrity in experimental preeclampsia with or without seizures in rats.

Brain Res. 2014 May 14;1563:91-102. doi: 10.1016/j.brainres.2014.03.029. Epub 2014 Mar 25.

Ekizoglu O, Inci E, Hocaoglu E, Sayin I, Kayhan FT, Can IO.

The use of maxillary sinus dimensions in gender determination: a thin-slice multidetector computed tomography assisted morphometric study.

J Craniofac Surg. 2014 May;25(3):957-60. doi: 10.1097/SCS.0000000000000734.

Sayin, Ibrahim; Kaya, Kamil Hakan; Ekizoglu, Oguzhan; Erdim, Ibrahim; Kayhan, Fatma Tulin, A prospective controlled trial comparing spontaneous closure and Epifilm (R) patching in traumatic tympanic membrane perforations, 2013, EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY

Esen, Figen; Senturk, Evren; Ozcan, Perihan E.; Ahishali, Bulent; Arican, Nadir; Orhan, Nurcan; Ekizoglu, Oguzhan; Kucuk, Mutlu; Kaya, Mehmet, Intravenous immunoglobulins prevent the breakdown of the blood-brain barrier in experimentally induced sepsis, 2012, CRITICAL CARE MEDICINE

Kaya, Mehmet; Gurses, Candan; Kalayci, Riuaze; Ekizoglu, Oguzhan; Ahishali, Bulent; Orhan, Nurcan; Oku, Basar; Arican, Nadir; Ustek, Duran; Bilgic, Bilge; Elmas, Imdat; Kucuk, Mutlu; Kemikler, Gonul, Morphological and functional changes of blood-brain barrier in kindled rats with cortical dysplasia, 2008, BRAIN RESEARCH

Ahishali, Bulent; Kaya, Mehmet; Orhan, Nurcan; Arican, Nadir; Ekizoglu, Oguzhan; Elmas, Imdat; Kucuk, Mutlu; Kemikler, Gonul; Kalayci, Rivaze; Gurses, Candan, Effects of levetiracetam on blood-brain barrier disturbances following hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia, 2010, LIFE SCIENCES

Gurses, Candan; Ekizoglu, Oguzhan; Orhan, Nurcan; Ustek, Duran; Arican, Nadir; Ahishali, Bulent; Elmas, Imdat; Kucuk, Mutlu; Bilgic, Bilge; Kemikler, Gonul; Kalayci, Rivaze; Karadeniz, Ahmet; Kaya, Mehmet, Levetiracetam decreases the seizure activity and blood-brain barrier permeability in pentylenetetrazole-kindled rats with cortical dysplasia, 2009, BRAIN RESEARCH

Kucuk, Mutlu; Kaya, Mehmet; Orhan, Nurcan; Ekizoglu, Oguzhan; Arslan, Erol; Arican, Nadir; Gurses, Candan; Elmas, Imdat; Kalayci, Rivaze; Ahishali, Bulent, The effect of pentylenetetrazole-induced seizures on blood-brain barrier integrity in a rat model of preeclampsia, 2012, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

EKİZOĞLU O, SÖZEN S, TÜZÜN B, KORUR Ş, YURTBAY T. ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR TANISINDA, CİNSEL YOLLA BULAFLAN HASTALIKLAR VE ÇOCUĞUN RESİM ÇİZİMLERİNİN ÖNEMİ. ADLİ TIP BÜLTENİ 201015(1):27-31

SAYIN İ, EKİZOĞLU O, YAZICI ZM, ERDİM İ, KAYHAN FT. NAZAL FRAKTÜRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ TIP YAKLAŞIMI. ADLİ TIP BÜLTENİ 201015(3):99-103 (YAYIN KABUL VE BASIM 2011)

SAYIN İ, EKİZOĞLU O, KAYHAN FT, YAZICI ZM. BOYUN KESİLERİNDE MEDİKOLEGAL YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU. ADLİ TIP BÜLTENİ 201015(2):64-67

KULAK BURUN BOĞAZ UYGULAMALARINDA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM VE RAPORLANDIRMA. İBRAHİM SAYIN,OĞUZHAN EKİZOĞLU, AHMET ALTINTAŞ,FATMA TÜLİN KAYHAN, NADİR ARICAN. KBB-FORUM 201211(1)

EKİZOĞLU O, ARICAN N. YARALAR. KLİNİK GELİŞİM DERGİSİ 200922:33-44

ATILMIŞ Ü.Ü, ŞAM B, AKYILDIZ E.Ü, ÖZTÜRK O, EKIZOĞLU O. TUBAL GEBELIK RÜPTÜRÜ NEDENLI ANI ÖLÜM OLGUSU. ADLI TIP BÜLTENI 200712(2):78-82

EKİZOGLU O, INCE H, FİNCANCİ SK, KANTARCI N, HAS R, DİREK N. PROBLEM OF PREGNANCY İN SEXUAL ASSAULTS. J TURKİSH-GERMAN GYNECOL ASSOC. 20089(2):105-109


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Ahıshalı b, kaya m, orhan n, arıcan n, gurses c, ekızoglu o, kalaycı r, elmas ı, ustek d, kucuk m, bılgıc b, kemıkler g. Effects of levetıracetam on blood-braın barrıer dıstruptıon caused by hyperthermıa-ınduced seızures ın rats wıth cortıcal dysplasıa. 12th ınternatıonal symposıum, 9-11 september 2009, sıgnallıng at blood-braın and blood-retınal barrıers. Conference handbooka1

Gurses c, kaya m, kalaycı r, arıcan n, ekızoglu o, orhan n, ahıshalı b, elmas ı, ustek d, bılgıc b, kemikler g. Blood-braın dısturbances followıng hyperthermıa ın rats wıth cortıcal dysplasıa. Abstracts of the 13th congress of the european federatıon of neurologıcal socıetıes. Europen journal of neurology 200916(supp3):481.

Nitrik oksitin sıçan ovaryumunda foliküler ve lüteal gelişim üzerine ultrastrüktürel etkileri. Nilay şahinarslan, bülent ahıshalı, fadime aktar, rivaze kalaycı, oğuzhan ekizoğlu, nadir arıcan, mehmet kaya, yurdagül canberk. 19. Ulusal elektron mikroskopi kongresi uluslar arası katılımlı 22-25 haziran 2009 trabzon. Özet kitabı: 116

Orhan n, ekızoglu o, gurses c, arıcan n, ahıshalı b, kalaycı r, ustek d, elmas ı, kucuk m, bılgıc b, kemıkler g, kaya m. Levatıresetam, kortıkal dısplazılı sıcanlarda pentılentetrazol ıle olusturulan akur epıleptık sırasındakı nobet aktıvıtesı ve kan-beyın barıyerı gecırgenlıgını azaltır. Turk nöroloji dergisi 200915supp(1):240-241

Ekizoğlu O. Adli tıp asistanlarının kişisel ve mesleki gelişimi: Ne kadar mümkün? 8. Adli Bilimler Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, Kocaeli. (Sözel Bildiri)

Sözen Ş, Ekizoğlu O, Alyanak B, Yurtbay T. Okulda şiddete yönlendirilen bir çocuk ve bir mağdur: Olgu sunumu. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, Kocaeli. (Poster Bildiri)

Ekizoğlu O, Şam B, Pakiş I, Eraslan BŞ, Akyıldız EÜ. Yenidoğan ölümlerinde kistik böbrek hastalıkları: Bir olgu sunumu. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, Kocaeli. (Poster Bildiri) Buluğ U, Yurtbay T, Ekizoğlu O, Sözen Ş. Çocukta cinsel istismar tedavisinde ailesel ve çevresel faktörler. 8. Adli Bilimler Kongresi, 15-18 Mayıs 2008, Kocaeli. (Poster Bildiri)

Ekizoğlu O, Ünsal S, Fincancı Ş.K. Cinsel amaçlı akran istismarı :Olgu sunumu. VII.Adli Bilimler Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Gaziantep, 24-27 Mayıs 2007.(Poster Bildiri)

Ekizoğlu O, Kantarcı N, Kandemir E, Ünsal S, Tüzün B, İnce H. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniği’nde değerlendirilen çocuk istismarı olguları (2004-2007) VII.Adli Bilimler Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Gaziantep, 24-27 Mayıs 2007.(Poster Bildiri)

Atılmış Ü.Ü, Akyıldız E.Ü, Öztürk O, Ekizoğlu O, Şam B. Tubal gebelik rüptürü nedenli ani ölüm olgusu. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Sözel Bildiri)

Ekizoğlu O, İnce H, Kantarcı N, Fincancı Ş.K. Cinsel saldırılarda gebelik sorunu: Bir olgu sunumu. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Poster Bildiri)

Fincancı Ş.K, Ekizoğlu O, Tüzün B, Yıldırım MA. Cinsel istismar kuşkusu : Bir olgu sunumu. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Poster Bildiri)

İnce H, Sözen Ş, Ekizoğlu O, Aslan Ö. Ölümle sonuçlanabilen çocuk istismarı şekli: Munchausen sendromu. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Sözel Bildiri)

Ekizoğlu O, Sözen Ş, Tüzün B, Fincancı Ş.K. Çocuğa yönelik cinsel istismar tanısında, cinsel temasla bulaşan hastalıkların önemi : Bir olgu sunumu. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Sözel Bildiri)

Ekizoğlu O, Arıcan N, Sözen S, Kahya İ, Fincancı Ş.K. Acil servis hizmetlerinde adli rapor uygulamaları; model form önerisi. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Poster Bildiri)

Kahya İ, Sözen S, Arıcan N, Ekizoğlu O. Acil servislere başvuran adli olgularda muayene süreci ve kayıt sistemi. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Poster Bildiri)

Sözen S, Baysal S.U, Ekizoğlu O, Tüzün B, Tüzün Ü. İlköğretim çağı çocuklarında okul içi şiddetin irdelenmesi: Bir anket çalışması. VII.Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, Konya, 11-14 Mayıs 2006. (Poster Bildiri)

Sebnem KF, Ekizoglu O, Altun G, Altun GD. Estimation of Wound Age in Falanga Torture. IAFS 18th Triennial Meeting, 21-24 July 2008 USA, Book of Abstracts,Oral Presentation. pp:189

Sebnem KF, Ekizoglu O, Bilsel K. Bankart Lession After Suspension Torture. IAFS 18th Triennial Meeting, 21-24 July 2008 USA, Book of Abstracts, Oral Presentation. pp:189

Arican N, Kantarci N, Turan A, Ekizoglu O, Fincanci SK. Conventional Histopathological Evaluation for Traumatic Fat Embolism. IAFS 18th Triennial Meeting, 21-24 July 2008,USA, Book of Abstracts, Poster Presentation. pp:144

Kaya M., Gürses C., Kalayci R., Arican N., Ahishali B., Ekizoglu O., Elmas I, Kucuk M., Orhan N., Oku B., Ustek D., Bilgic B.,Kemikler G. Alterations in Blood-Brain Barrier İntegrity and Brain Parenchyma in Pentylenetetrazole-Kindled Rats with Cortical Dysplasia. Tenth International Symposium on Signal transduction in the blood-brain barriers, Botanical Garden, Park Sanssouci, Potsdam/Germany, September 13-16, 2007.

Turan AA,Aksoy E, Melez O,Ekizoglu O. Cardiovascular causes of sudden unexpected death six years process in council of forensic medicine.21th European Congress of Pathology,08-13 September 2007 IStanbul,Turkey

Gurses C., Kaya M., Kalayci R., Arican N., Ahishali B., Ekizoglu O., Elmas I., Kucuk M., Ustek D., Orhan N., Kemikler G. Effects of Levetiracetam on Kindled Epileptogenesis and Blood-Brain Barrier Integrity in Rats with Cortical Dysplasia. 27th International Epilepsy Congress, Singapore 8th - 12th July 2007.

Oğuzhan Ekizoğlu, Hayri Ömer Berköz, Ümit Ünüvar Atılmış. Which kind of problems for facial reconstruction may arise after plastic surgery. 12th Biennial Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial Identification, İstanbul, 1-4 November 2006.

C Gürses, M Kaya, R Kalaycı, N Arıcan, B Ahishalı, O Ekizoğlu, İ Elmas, M Küçük, N Orhan, D Üstek, B Bilgiç, G Kemikler. Blood-Brain Barrier Disturbances Following Hyperthermia in Rats with Cortical Dysplasia. American Epilepsy Society Annual Meeting. 30 Nov-5 Dec 2006 San Diego USA.

M Kaya, C Gürses, R Kalaycı, N Arıcan, B Ahishalı, O Ekizoğlu, İ Elmas, M Küçük, N Orhan, D Üstek, B Bilgiç, G Kemikler.Alteartions in Blood-Brain Barrier Integrity and Brain Parenchyma in Pentylenetetrazole-Kindled Rats accompanying Cortical Dysplasia. American Epilepsy Society Annual Meeting. 30 Nov-5 Dec 2006 San Diego USA

Direk N, Sezgin U, Yüksel Ş, Ekizoğlu O, Fincancı ŞK. Travma vakalarında adli tıp ve psikiyatri ortak çalışması: Bir model önerisi. IV. International Psychological Trauma Meetings, Istanbul 1-4 December 2005.


Diğer yayınlar

Arıcan N, Ekizoğlu O. Adli Raporların Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz. Ed. Yorulmaz C, Çetin G. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi STE yayınları,İstanbul 2006.

Sözen S, Ekizoğlu O. Cinsel İstismar ve Çocuk. Ed. Tüzün D.Ü, Hergüner S. Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım. Epsilon yayınları, İstanbul 2007. ISBN:978 9944 82 019-6

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.