Görüş Öneri

Hasta, Hasta yakını ve Çalışan Görüş, Öneri Formu

Dilek, İstek ve Şikayetlerinizi lütfen bizimle paylaşın...

Görüş Bildiren
Ad Soyad
E-posta adresiniz
Telefon
Cep Telefonu
Adres
Mesaj tipi
(*) Mesaj Başlığı
(*) Mesajınız
CAPTCHA
Resimdeki kodu giriniz.
 

* ile işaretli alanların doldurulması gerekmektedir. Türkçe karakter kullanabilirsiniz.
Mesajınızın sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için lütfen formu eksiksiz doldurun.


KOMİTE KOMİSYON VE EKİPLER

1)Hasta Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Özlem Ataş

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Cerrahi Branş Uzmanı

·       Cerrahi Branş Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kaya

Dahili Branş Uzmanı

·       Dahili Branş Uzmanı: Uzm. Dr. Elçin Erdoğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Uzm. Dr. Selim Topaloğlu

Laboratuvar  Branş Uzmanı

·       Laboratuvar Branş Uzmanı: Uz. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

·       Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı Uz.Dr. Seda Özen Zunal

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

·       Bilgi İşlem Sorumlusu: Gürdal Demir

Eczacı

·      Eczacı Elvan Gökmen

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

·      Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

·      Mikrobiyoloji Laboratuvarı Teknisyeni Hande Turgut

Materyovijilans Sorumlusu

·        Materyovijilans Sorumlusu Gencer Yılmaz

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·       Anestezi yoğun bakım ünitesi birim kalite sorumlu hemşiresi Sırmagül Koçsoy

·      Doğumhane birim kalite sorumlu hemşiresi Fatma Bayraktaroğlu

·      Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·      Transfüzyon Merkezi Birim Kalite Sorumlusu Dr. Fatma Liv

·      Başmühendis Birol Kıvratma

·      Tıbbi Cihaz Sorumlusu Mühendis A. Kadir Yenici

·      Acil durum ve afet yönetimi sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

 

2) Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hüseyin Hakan Sakaoğlu

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Hekim

·      Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

Enfeksiyon Kontrol  Hemşiresi

·       Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Altan Balaban

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Psikiyatrist veya Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

Diğer Meslek Gruplarından (Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni) Bir Temsilci

·      Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elifcan Kararslan

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·       Mühendis Bilgin Kaya

·      Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·      Çocuk Yandal Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülsüm Güder

·      Kadın Doğum Kliniği Acil Servis Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülay Yıldız

Materyovijilans Sorumlusu

·        Materyovijilans Sorumlusu Gencer Yılmaz

Beyaz Kod Sorumlusu

·      Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

 

3)Tesis Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hacer Rastgel

Kalite Yönetim Direktörü

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Teknik Servis Sorumlusu

·       Baş Mühendis Birol Kıvratma

Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

·       Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

·       Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu Abdülkadir Yenici

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

·       Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·      3 Genel Cerrahi Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Şükran Yiğen

·       Çocuk Yandal Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Gülsüm Güder

Atık Yönetim Sorumlusu

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Mehmet Ali Toğan

 

4) Eğitim Komitesi

 Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Oğuzhan Ekizoğlu (Komite Başkanı)

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Sakaoğlu

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hacer Rastgel

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

Hekim

·      Eğitim Koordinatörü Doç Dr. Önder Kalenderer

Hemşire

·      Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Melike Sipahi

Eğitim Birimi

·      Eğitim Birim Sorumlusu Ayşen Özel

·      Eğitim Birimi Çalışanı Server Güler

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ümmügülsüm Gürsoy

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ayşegül Dönmez

·      Memur Oya Kanat

·      Memur Aynur Türk

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

·      Psikolog Mevlüt Ülgen

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·      Göz Kliniği Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Sabriye Acay

·      Baş Mühendis Birol Kıvratma

 

5) Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Komite Başkanı

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlu

Doç. Dr. Şükran Köse

Başhekim Yardımcısı

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Albayrak (Başkan V.)

·      Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·      Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülgün Akkoçlu

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Bengü Gireniz Tatar

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Sabri Atalay

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gürsel Ersan

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Melda Türken

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Mete Cüce

Dahili Branş Uzmanı

·      Dahiliye Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Harun Akar

·      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oya Baltalı

·      Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz. Dr. Işıl Köse

·      Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Sibel Demiral Sezer

·      Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özge Duman Attila

Cerrahi Branş Uzmanı

·      Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Tuğmen

·      Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Dikmeer

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi

·      Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Arzu Bayram

·      Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr.Yeşer Karaca Derici 

Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü

·       Sağlık Bakım hizmetleri Müdürü Esma Çelik

Enfeksiyon kontrol hemşiresi

·       Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi Halide Türk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gül Bülbül Maraş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sevgi Pektaş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tunay Hayalıoğlu

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ülkü Şeyda Solmaz

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nevriye Sezgin

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

Eczane sorumlusu

·      Eczacı Elvan Gökmen

Hastane müdürü

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Sakaoğlu

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkilisi Mehmet Ali Toğan

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

6) Farmakovijilans sorumlusu:

·      Baş Eczacı Elvan Gökmen

7) Akılcı ilaç kullanımı ekibi:

Yönetimden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Eyup Kebabçı

Hekim

·      3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Helvacı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·      Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Levent Karapınar

·      Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Çiler Zincircioğlu

·      Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Şükrü Alper Aygen

·      Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aşkın Doğan

·      Dr. Faik Urbarlı 

·      Aile Hekimliği Başasistanı Yasemin Kılıç Öztürk

Eczacı

·      Eczacı Elvan Gökmen

 

8) Mavi Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Hacer Rastgel

Komisyon ekibi

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nimet Şenoğlu

·      Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç Dr. Ayşe Berna Anıl

·      Eğitim Birimi Sorumlusu Ayşen Özel

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

 

9) Pembe Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mehmet Bozkurt

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Sevim Kaya

 

Teknik Servis elemanı

·      Teknik Servis Çalışanı Vedat Solak

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Pediatri Servisi Hemşiresi

·      Çocuk Yan dal Hemşiresi Gülsüm Güder

Komisyon ekibi

·      Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

·      Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·      Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Görevlisi Doç Dr.Murat Anıl

·      Ebe Fatma Bayraktaroğlu

 

10) Beyaz Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Bozkurt

İdari ve Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Serpil Todurga

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Emel Mukadder Şennur

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

·      Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.Hakan Unur

Beyaz Kod Sorumlusu

·      Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

 

11) Antibiyotik Kontrol Ekibi:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Şükran Köse

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mete Cüce

Cerrahi Branşlardan bir uzman

·       Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Ertan Can

Pediatri Uzmanı

·       Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oya Baltalı

Eczacı

·       Eczacı Elvan Gökman

 

Komisyon ekibi

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

 

 

12) Bilgi Güvenliği Ekibi:

Hastane Üst Yönetiminden Bir Temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Bilgi İşlem Sorumlusu

·       Bilgi İşlem Sorumlusu Gürdal Demir

 

12) HBTC Sorumlusu:

·        Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Avcı

 

14) Genel Uyum Eğitimi Sorumluları

Eğitim Birimi

·      Eğitim Birim Sorumlusu Ayşen Özel

·      Eğitim Birimi Çalışanı Server Güler

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ümmügülsüm Gürsoy

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ayşegül Dönmez

·      Memur Oya Kanat

·      Memur Aynur Türk

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

·      Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi Halide Türk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gül Bülbül Maraş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sevgi Pektaş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tunay Hayalıoğlu

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Melahat Öztürk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ülkü Şeyda Solmaz

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nevriye Sezgin

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

 

Hasta İletişim Birimi

·      Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Psikolog Mevlüt Ülgen

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Hatice Çiftçi

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Serap Kuzu

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Perihan Başdan

 

Bilgi İşlem Birimi

·      Bilgi İşlem Sorumlusu Gürdal Demir

 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

·      Ebe Yıldız Akış

 

15) Kırmızı Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Komisyon ekibi

·      Mühendis Bilgin Kaya

·      Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

 

16) Hasta Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Mehmet Ali Togan

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·      Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Hasta İletişim Birimi

·      Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Psikolog Mevlüt Ülgen

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Hatice Çiftçi

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Serap Kuzu

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Perihan Başdan

17) Çalışan Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·      Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

·       Ebe Yıldız Akış


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.