KOMİTE KOMİSYON VE EKİPLER

1)Hasta Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Özlem Ataş

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Cerrahi Branş Uzmanı

·       Cerrahi Branş Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kaya

Dahili Branş Uzmanı

·       Dahili Branş Uzmanı: Uzm. Dr. Elçin Erdoğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Uzm. Dr. Selim Topaloğlu

Laboratuvar  Branş Uzmanı

·       Laboratuvar Branş Uzmanı: Uz. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

·       Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı Uz.Dr. Seda Özen Zunal

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

·       Bilgi İşlem Sorumlusu: Gürdal Demir

Eczacı

·      Eczacı Elvan Gökmen

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

·      Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

·      Mikrobiyoloji Laboratuvarı Teknisyeni Hande Turgut

Materyovijilans Sorumlusu

·        Materyovijilans Sorumlusu Gencer Yılmaz

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·       Anestezi yoğun bakım ünitesi birim kalite sorumlu hemşiresi Sırmagül Koçsoy

·      Doğumhane birim kalite sorumlu hemşiresi Fatma Bayraktaroğlu

·      Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·      Transfüzyon Merkezi Birim Kalite Sorumlusu Dr. Fatma Liv

·      Başmühendis Birol Kıvratma

·      Tıbbi Cihaz Sorumlusu Mühendis A. Kadir Yenici

·      Acil durum ve afet yönetimi sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

 

2) Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hüseyin Hakan Sakaoğlu

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Hekim

·      Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülgün Akkoçlu

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

Enfeksiyon Kontrol  Hemşiresi

·       Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Altan Balaban

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Psikiyatrist veya Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

Diğer Meslek Gruplarından (Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni) Bir Temsilci

·      Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elifcan Kararslan

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·       Mühendis Bilgin Kaya

·      Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·      Çocuk Yandal Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülsüm Güder

·      Kadın Doğum Kliniği Acil Servis Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülay Yıldız

Materyovijilans Sorumlusu

·        Materyovijilans Sorumlusu Gencer Yılmaz

Beyaz Kod Sorumlusu

·      Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

 

3)Tesis Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hacer Rastgel

Kalite Yönetim Direktörü

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Teknik Servis Sorumlusu

·       Baş Mühendis Birol Kıvratma

Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

·       Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

·       Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu Abdülkadir Yenici

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

·       Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·      3 Genel Cerrahi Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Şükran Yiğen

·       Çocuk Yandal Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Gülsüm Güder

Atık Yönetim Sorumlusu

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Mehmet Ali Toğan

 

4) Eğitim Komitesi

 Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Oğuzhan Ekizoğlu (Komite Başkanı)

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Sakaoğlu

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hacer Rastgel

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

Hekim

·      Eğitim Koordinatörü Doç Dr. Önder Kalenderer

Hemşire

·      Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Melike Sipahi

Eğitim Birimi

·      Eğitim Birim Sorumlusu Ayşen Özel

·      Eğitim Birimi Çalışanı Server Güler

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ümmügülsüm Gürsoy

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ayşegül Dönmez

·      Memur Oya Kanat

·      Memur Aynur Türk

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

·      Psikolog Mevlüt Ülgen

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

·      Laboratuvar Teknisyeni Lale Aldemir

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci

·      Göz Kliniği Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Sabriye Acay

·      Baş Mühendis Birol Kıvratma

 

5) Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Komite Başkanı

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlu

Doç. Dr. Şükran Köse

Başhekim Yardımcısı

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Albayrak (Başkan V.)

·      Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·      Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülgün Akkoçlu

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Bengü Gireniz Tatar

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Sabri Atalay

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gürsel Ersan

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Melda Türken

·      Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Mete Cüce

Dahili Branş Uzmanı

·      Dahiliye Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Harun Akar

·      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oya Baltalı

·      Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz. Dr. Işıl Köse

·      Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Sibel Demiral Sezer

·      Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özge Duman Attila

Cerrahi Branş Uzmanı

·      Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Tuğmen

·      Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Dikmeer

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi

·      Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Arzu Bayram

·      Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr.Yeşer Karaca Derici 

Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü

·       Sağlık Bakım hizmetleri Müdürü Esma Çelik

Enfeksiyon kontrol hemşiresi

·       Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi Halide Türk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gül Bülbül Maraş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sevgi Pektaş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tunay Hayalıoğlu

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ülkü Şeyda Solmaz

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nevriye Sezgin

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

Eczane sorumlusu

·      Eczacı Elvan Gökmen

Hastane müdürü

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Sakaoğlu

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkilisi Mehmet Ali Toğan

Kalite Yönetim Direktörü

·       Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

6) Farmakovijilans sorumlusu:

·      Baş Eczacı Elvan Gökmen

7) Akılcı ilaç kullanımı ekibi:

Yönetimden bir temsilci

·      Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Eyup Kebabçı

Hekim

·      3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Helvacı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·      Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Levent Karapınar

·      Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Çiler Zincircioğlu

·      Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Şükrü Alper Aygen

·      Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aşkın Doğan

·      Dr. Faik Urbarlı 

·      Aile Hekimliği Başasistanı Yasemin Kılıç Öztürk

Eczacı

·      Eczacı Elvan Gökmen

 

8) Mavi Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Hacer Rastgel

Komisyon ekibi

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nimet Şenoğlu

·      Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç Dr. Ayşe Berna Anıl

·      Eğitim Birimi Sorumlusu Ayşen Özel

·      Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

 

9) Pembe Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mehmet Bozkurt

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Sevim Kaya

 

Teknik Servis elemanı

·      Teknik Servis Çalışanı Vedat Solak

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Pediatri Servisi Hemşiresi

·      Çocuk Yan dal Hemşiresi Gülsüm Güder

Komisyon ekibi

·      Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

·      Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·      Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Görevlisi Doç Dr.Murat Anıl

·      Ebe Fatma Bayraktaroğlu

 

10) Beyaz Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Bozkurt

İdari ve Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·       İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Serpil Todurga

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Emel Mukadder Şennur

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

·      Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

Güvenlik Amiri

·      Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.Hakan Unur

Beyaz Kod Sorumlusu

·      Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

 

11) Antibiyotik Kontrol Ekibi:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Şükran Köse

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

·       Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mete Cüce

Cerrahi Branşlardan bir uzman

·       Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Ertan Can

Pediatri Uzmanı

·       Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oya Baltalı

Eczacı

·       Eczacı Elvan Gökman

 

Komisyon ekibi

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

 

 

12) Bilgi Güvenliği Ekibi:

Hastane Üst Yönetiminden Bir Temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Bilgi İşlem Sorumlusu

·       Bilgi İşlem Sorumlusu Gürdal Demir

 

12) HBTC Sorumlusu:

·        Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Avcı

 

14) Genel Uyum Eğitimi Sorumluları

Eğitim Birimi

·      Eğitim Birim Sorumlusu Ayşen Özel

·      Eğitim Birimi Çalışanı Server Güler

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ümmügülsüm Gürsoy

·      Eğitim Birimi Çalışanı Ayşegül Dönmez

·      Memur Oya Kanat

·      Memur Aynur Türk

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

·      Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi Halide Türk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gül Bülbül Maraş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sevgi Pektaş

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tunay Hayalıoğlu

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Melahat Öztürk

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ülkü Şeyda Solmaz

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nevriye Sezgin

·      Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

 

Hasta İletişim Birimi

·      Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Psikolog Mevlüt Ülgen

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Hatice Çiftçi

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Serap Kuzu

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Perihan Başdan

 

Bilgi İşlem Birimi

·      Bilgi İşlem Sorumlusu Gürdal Demir

 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

·      Ebe Yıldız Akış

 

15) Kırmızı Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·       Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Komisyon ekibi

·      Mühendis Bilgin Kaya

·      Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

 

16) Hasta Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler İmza Yetkili Mehmet Ali Togan

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·      Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Hasta İletişim Birimi

·      Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Psikolog Mevlüt Ülgen

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Hatice Çiftçi

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Serap Kuzu

·      Hasta İletişim Birimi Çalışanı Perihan Başdan

17) Çalışan Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi hizmetler yöneticilerinden bir temsilci

·       Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler yöneticilerinden bir temsilci

·      İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

·      Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·      Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·      Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

·       Ebe Yıldız Akış


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.