Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

“Tıbbi Sosyal Hizmet  Uygulama Yönergesi” sonrasında oluşturulan Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde, en az Sosyal Hizmet Lisans Programı mezunu olan profesyoneller; hasta veya hasta yakınlarının yaşadığı problemlerini en aza indirgemek için onların sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek, psiko-sosyal işlevselliğini kazanmalarını, korumalarını geliştirmelerini hedefleyen çalışmalar yapmaktadır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde hasta ve hasta yakınlarına verilen hizmet kısaca şu şekildedir:

• Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar engelli veya yaşlı hastalar,

• 18 aş altı intihar nedeni ile başvuran hastalar,

• Sağlık güvencesi olmayan yoksul hastalar,

• Aile içi şiddette maruz kalmış hastalar,

• İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar,

• Mülteci ve sığınmacı; insan ticareti mağduru hastalar,

• Psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan; hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar,

• Kronik bakım hastaları,

• Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

• Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,

• İl dışından gelen ancak kalacak yeri olmayan hastalar.

 

KONUM:

Tepecik Ana Bina’da E  Blok 2. Kat;

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 1. Kat;

Bornova Ek Bina’da A Blok Zemin Kat. 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.