Birim Kalite Sorumluları

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Genel Dahiliye Kliniği

Uzm. Dr. Zeynep Altın

Dahiliye Yandal Kliniği

Uzm. Dr. Zevcet Yılmaz

Dahiliye Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Sibel Demiral Sezer

Hemodiyaliz Ünitesi

Dr. Cem Taşoğlu

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Ali Arslan Akalın

Endoskopi Ünitesi

Uzm. Dr. Ali Arslan Akalın

1. Ortopedi Kliniği

Doç. Dr. Önder Kalenderer, Doç. Dr. Levent Karapınar

2. Ortopedi Kliniği

Uzm. Dr. Ali Reisoğlu

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Gökhan Koç

Beyin Cerrahisi Kliniği

Uzm. Dr. Serkan Bilal

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Serkan Bilal

Hematoloji

Uzm. Dr. Gülnur Görgün

3.Genel Cerrahi Kliniği

Başasistan Op. Dr. Bülent Çalık

2.Genel Cerrahi Kliniği

Op. Dr. Tayfun Kaya

1.Genel Cerrahi Kliniği

Op. Dr. Mustafa Emiroğlu

Organ Nakli

Op. Dr. Cem Tuğmen

Cerrahi Yoğun Bakım

Op.Dr. Mehmet Üstün

Cerrahi Endoskopi Ünitesi

Op. Dr. Tayfun Kaya

Kemoterapi Ünitesi

Uzm Dr. Mustafa Değirmenci

KBB Kliniği

Uzm Dr. Murat Gümüşsoy

Göz Kliniği

Uzm. Dr. Hakan Öztürk

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği

Uzm. Dr.Şakir Güler

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Uzm. Dr. Soysal Turan

KVC Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Soysal Turan

Çocuk Yandal Kliniği

Uzm. Dr. Maşallah Baran

Büyük Çocuk Kliniği

Uzm. Dr. Ali Kanık

1-2 Süt Çocuğu Kliniği

Uzm. Dr. Kayı Eliaçık

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Uzm. Dr. Ali Sayan

Neonatal Cerrahi Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Ali Sayan

Çocuk Onkoloji Kliniği

Uzm. Dr. Haldun Öniz

Çocuk Acil Servis

Doç. Dr. Murat Anıl

Çocuk Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Ayşe Berna Anıl

Yenidoğan Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Melek Akar

Nöroloji Kliniği

Uzm.Dr. Murat Özçelik

Nöroloji Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Murat Özçelik

Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Gökçe Özbay Yenice

Anestezi Yoğun Bakım

Doç. Dr. Nimet Şenoğlu

Ameliyathane

Uzm Dr. Tunç Özdemir

Gün Hastanesi

Uzm Dr. Mustafa Ölmez

M. Sterilizasyon

Uzm Dr. Yahya Çapkis

Koroner Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Cenk Ekmekçi

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Doç. Dr. Ahmet Demir

Doğumhane

Op. Dr.  Deniz Öztekin

Kadın Doğum Kliniği Ameliyathane

Op. Dr.  Azra Arıcı Yurtkul

Kadın Doğum Kliniği Acil Servis ve Poliklinik

Op. Dr.  Aşkın Doğan

Kadın Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Uzm. Dr. Sümer Sütçüoğlu

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Kadın Doğum Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi

Op. Dr. Gürsoy Pala

2.Kadın Doğum Kliniği

Op. Dr. Emrah Beyan

3.Kadın Doğum Kliniği

Op. Dr. Şivekar Tınar

4.Kadın Doğum Kliniği

Op. Dr. Uğur Kazımoğlu     

Perinatoloji Kliniği

Op. Dr.  İbrahim Uyar, Op.Dr.  Sibel Bakiye Civaş,

Op. Dr. Uğur Kazımoğlu

Jinekoloji Onkoloji Kliniği

Op. Dr. Mehmet Gökçü

Kadın Doğum Kliniği Sterilizasyon Ünitesi

Uzm. Dr. Mete Cüce

Kadın Doğum Kliniği Küçük Müdahale

Op. Dr. Aşkın Doğan

Palyatif bakım Ünitesi

Dr. Yusuf Adnan Güçlü

İmmünoloji Laboratuarı

Doç Dr. Şükran Köse

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Uzm. Dr. Seda Özen Zunal

Radyoloji

Uz. Dr. Orhan Doğan

Transfüzyon Merkezi

Dr. Fatma Liv

Patoloji Laboratuarı

Uzm Emel Ebru Pala

Biyokimya Laboratuarı

Uzm. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Doç. Dr. Nisel Yılmaz

Acil Laboratuarı

Uzm.Dr. Ramazan Avcı

Fizik Tedavi

Uzm. Dr. Eylem Didem Gülşen Kırbıyık

Kadın Doğum Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Op. Dr.  Azra Arıcı Yurtkul

Genetik Tanı Merkezi

Uzm Dr. Özge Özer

Doku Tipleme Laboratuarı

Doç Dr. Şükran Köse

Girişimsel Radyoloji

Uzm.  Dr. Ahmet Ergin Çapar

Nükleer Tıp

 

Uzm.  Dr. Rıfat Topçuoğlu

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

ÇEMATEM

Uzm.Dr. Enis Sargın

Çamdibi Poliklinikler

Op.Dr. Nihat Zalluhoğlu

ÇİDEM

Uzm.Dr. Alper Bayrak

TRSM

Uzm.Dr. Endam Köybaşı

 

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Genel Dahiliye Kliniği

Sorumlu Hemşire Ecmel Doğan

Dahiliye Yandal Kliniği

Sorumlu Hemşire Seryan Karabulut

Dahiliye Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Ecmel Doğan

Hemodiyaliz Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nahile Demiroğlu

Gastroenteroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Canan Kargın

Endoskopi Ünitesi

Hemşire Canan Kargın

1. Ortopedi Kliniği

Sorumlu Hemşire Nazan Eşme

2. Ortopedi Kliniği

Sorumlu Hemşire Özgül Saydam

Üroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire İlker Oruç

Beyin Cerrahisi Kliniği

Sorumlu Hemşire Halime Uğur

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Halime Uğur

Hematoloji

Sorumlu Hemşire Halime Uğur

3.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Şükran Yiğen

2.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Gülçiçek Mete

1.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Nur Sağlam

Organ Nakli

Sorumlu Hemşire Hülya Ergen

Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Burcu Baysal

Cerrahi Endoskopi Ünitesi

Hemşire Nur Sağlam

Kemoterapi Ünitesi

Sorumlu Hemşire Saadet Gökduman

KBB Kliniği

Sorumlu Hemşire Elçin Ülker

Göz Kliniği

Sorumlu Hemşire Sabriye Acay

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Necla Yelen

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Ayşen Orhan

KVC Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Cevriye Saygı

Çocuk Yandal Kliniği

Sorumlu Hemşire Gülsüm Güder

Büyük Çocuk Kliniği

Sorumlu Hemşire Güllü Işıl Savun

1-2 Süt Çocuğu Kliniği

Sorumlu Hemşire Didem Zincirci Ümit

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Sorumlu Hemşire Serpil Metinkaya

Neonatal Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Serpil Metinkaya

Çocuk Onkoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Aydın Bulut

Çocuk Acil Servis

Sorumlu Hemşire Sema Kaplan

Çocuk Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Mücella Arı

Yenidoğan Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Melike Sipahi

Nöroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Nazan Kaçmaz

Nöroloji Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Nilgün Özer

Acil Tıp Kliniği

Sorumlu Hemşire Fadime Armağan

Anestezi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Haydar Yayla

Ameliyathane

Sorumlu Hemşire Sevim Bulut

Gün Hastanesi

Sorumlu Hemşire Yasemin Delibaşıer

M. Sterilizasyon

Sorumlu Hemşire Tijen Alcan

Koroner Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Arziye Şikar

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hemşire Halide Tokgöz

Eğitim Birimi

Hemşire Ayşen Özel

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Sorumlu Hemşire Hamide Öksüz

Doğumhane

Sorumlu Hemşire Fatma Bayraktaroğlu

Kadın Doğum Kliniği Ameliyathane

Sorumlu Hemşire Nergin Akdeniz

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Kadın Doğum Kliniği Acil Servis ve Poliklinik

Sorumlu Hemşire Gülay Yıldız

Kadın Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nermin Akkaya

Kadın Doğum Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nuray Koçak

2.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Ümmühan Akbulut

3.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Gülay Akkoç

4.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Dilek Pınar

Perinatoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Güler Akça

Jinekoloji Onkoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Tülay Korkmaz

Kadın Doğum Kliniği Sterilizasyon Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nergin Akdeniz

Kadın Doğum Kliniği Küçük Müdahale

Sorumlu Hemşire Selda Yetkin

Palyatif Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Gönül Düzgün

Poliklinikler

Sorumlu Hemşire Şenay Demir

Organ Nakli Koordinatörü

Hemşire İmren Yıldırım

ÇEMATEM

Hemşire Engin Polat

Çamdibi Poliklinikler

Hemşire Handan Zeylan

ÇİDEM

Hemşire Emel Mukadder Şennur

TRSM

Hemşire Zeynep Özavcı

 

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

İmmünoloji Laboratuarı

Laborant Raziye Aydoğdu

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Elif Karaaslan

Radyoloji

Rad. Tek. Ünal Çetinbaş

Patoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Emre Yıldız

Biyokimya Laboratuarı

Laboratuvar Teknisyeni Emrah Kasap

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Erkan Şanal

Acil Laboratuarı

Erkan Buzkan

Fizik Tedavi

Fizyoterapist Şükrü Türksal

Kadın Doğum Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Nurcan Oğurlu

Genetik Tanı Merkezi

Biyolog Fatma Balcı

Kan Alma

Sorumlu Birsen Özgün

Doku Tipleme Laboratuarı

Toprak Hamdi Güngör

Girişimsel Radyoloji

Ünal Çetinbaş

 

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Personel Özlük Birimi

Derya Koşar

İstatistik Birimi

Şennur Erdem

Arşiv Birimi

Hakkı Doğan

Evrak Kayıt

Elif Ayşe Karakuyu

Sigorta Servisi

Ekrem Açık

Sağlık Kurulu

Nazan Yılmaz

Doğum Klinikleri Sağlık Kurulu + Sigorta Servisi

Sevgi Sakaoğlu

Maaş Tahakkuk Birimi

Saadettin Karaca

Satın Alma ve Planlama

Nurten Yalkın Sağırlar

TİG Birimi

Özlem Ataş

Muhasebe Birimi +Vezne

Mehtap Düztop

Gelir Tahakkuk Birimi Faturalandırma

Aslı Akbaş

Gider Tahakkuk Birimi

Saniye Arslanboğa

Sağlık Turizmi Birimi

Barış Aksakal

Muhasebe Birimi

Mehtap Düztop

Hastane Kreşi

Emel Akay Tunal

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Sosyal Servis

Aysun İnan

Basın Yayın Birimi

Özlem Batı

Hastane Bilgi Yönetim Birimi

Gürdal Demir

Ulaşım Merkezi

Hüseyin Erdoğmuş

Eczane Depo Sorumlusu

Elvan Gökman

Laboratuvar Kit Deposu

Gülsüm Arslan

Tıbbi Sarf Depo

Gencer Yılmaz

Cerrahi Alet Deposu

Feridun Rastgel

Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo

Ekrem Çiftçi

Ayniyat Tüketim Depo

Hüseyin Kucur

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

Alper Doğan

Biyomedikal Tüketim Depo

Alper Doğan

Hukuk Birimi

Nurhan Güçlüerler

Hasta İletişim Birimi

Mevlüt Ülgen

İaşe

Hüseyin Uğrun

Santral

İlhami Yalçın

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Sivil Savunma

Erdal Ergin

İlk Kayıt

Orhan Karakuyu

Baş Diyetisyen

Hamide Uzun

İş Sağlığı ve Güvenliği

Birol Kıvratma

Klinik Mühendislik

Alper Doğan

 

 

 

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.