Dış Kaynaklı Dökümanlar

saglik_bakanligi_yeni_logo_sabimer
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği  Genel Sekreterliği
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
LİSTE GÜNCELLEME TARİHİ:02.05.2017
NO DOKÜMANIN ADI YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ
1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI   07.11.1982                  
2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 31.01.1953 06.10.2011 23.10.2013              
3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ
HAKKINDA KANUN  
12.01.1961 11.05.2009                
4 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 14.07.1965 25.02.2011 12.10.2013 20.08.2016 03.01.2017          
5 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA  KANUN 18.12.1953 31.05.2012 12.04.2014              
6 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA  YÖNETMELİK  28.03.2016                   
7 HEMŞİRELİK KANUNU 25.02.1954 02.05.2007                
8 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ 08.03.2010 08.03.2010 19.04.2011              
9 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 9001:2000 04.01.2001 01.05.2006 16.04.2008              
10 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 13.03.2002 09.01.2007 07.06.2011 20.10.2016            
11 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 13.09.2005 06.11.2007 25.05.2015              
12 SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 1 01.11.2012                  
13 SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 2 01.11.2012                  
14 SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 3 01.11.2012                  
15 DİYABETES MELLİTUS REHBERİ 06.01.2015                  
16 DİZ VE KALÇA PROTEZİ REHBERİ 06.01.2015                  
17 İNME REHBERİ 06.01.2015                  
18 KORONER ARTER HASTALIĞI REHBERİ 06.01.2015                  
19 DÖKÜMAN YÖNETİMİ REHBERİ  21.07.2015                  
20 GÖSTERGE YÖNETİMİ REHBERİ  15.07.2015                  
21 GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ  15.07.2015                  
22 İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ  24.07.2015                  
23 KALİTE İNDİKATÖRLERİ VE SİYÖS   01.01.2014                  
24 KLİNİK KARAR VERME REHBERİ  01.01.2015 01.01.2016                
25 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ REHBERİ 02.01.2014                  
26 SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI-DİYALİZ VERSİYON 1  01.01.2016                  
27 SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK   01.07.2015                  
28 SKS DEĞERLENDİRME SİSTEMATİĞİ  01.01.2016                  
29 SKS VERSİYON 5   01.07.2015 01.03.2016                
30 VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ  (HASTANE)  01.09.2014 30.04.2015 30.05.2015 29.06.2015 01.01.2016 28.04.2017        
31 HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (HASTANE) 30.04.2015 22.03.2016 04.04.2017              
32 HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ.(KADIN DOĞUM)  30.04.2015 22.03.2016 04.04.2017              
33 VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (KADIN DOĞUM)  29.06.2015 01.01.2016                
34 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 20.07.2011 18.02.2012 29.05.2013 16.08.2015 08.02.2017 08.02.2017        
35 DAS REHBER 01.01.2014                  
NO DOKÜMANIN ADI YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ
36 ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ 01.01.2004                  
37 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  19.12.2007                  
38 BİRLİK DEĞERLENDİRME EL KİTABI  01.01.2012                  
39 DÜZENLİLİK DENETİM REHBERİ  01.06.2016                  
40 HAP YÖNETMELİĞİ 20.03.2015                  
41 HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ 26.04.2005 02.10.2007                
42 SKOPİ HAKKINDA GENELGE 02.01.2013                  
43 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ  01.01.2012                  
44 TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON İÇİN  GÜVENLİ UYGULAMA REHBERİ   01.01.2010                  
45 YARIM DOZ İLAÇ KULLANIMI YÖNETMELİĞİ 17.07.2014                  
46 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22.07.2005 25.01.2017                
47 MEVCUT VE YENİ YAPILACAK SAĞLIK TESİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN ASGARİ STANDARTLAR  18.01.2011 30.10.2012                
48 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ 01.11.2015                  
49 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
REHBERİ
01.01.2016 01.01.2014                
50 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ 01.01.2014                  
51 DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ 01.01.2014                  
52 DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ 01.01.2010                  
53 SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EVDE SAĞLIK  01.01.2017                  
54 ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİM REHBERİ 01.01.2009                  
55 RİSKLİ GEBELİKLER YÖNETİM REHBERİ 01.01.2014                  
56                      
57                      
58                      
59                      
60                      
61                      
62                      
63                      
64                      
65                      
66                      
67                      
68                      
69                      
70                      
71                      
Doküman Kodu: DY.LS.46            Yayın Tarihi:02.05.2016                    Revizyon Tarihi :17.02.2017                        Revizyon No:00                         Sayfa No:2

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.