HKS Eğitim Planı

saglik_bakanligi_yeni_logo_sabimer
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 EĞİTİM  PLANI 
 EĞİTİM PLANINI HAZIRLAYAN EĞİTİM BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                  YIL: 2017
HASTANE GENEL EĞİTİM PLANI
EĞİTİMİN KONUSU VE GENEL BAŞLIKLARI EĞİTİM AMACI EĞİTİM HEDEFİ EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİ VERECEK KİŞİ EĞİTİM YERİ PET/ SÜRE GET/ SÜRE EĞİTİM YÖNTEMİ VARSA AŞAMALARI EĞİTİM MATERYALİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE  SONUÇ
Kök Hücre Bağışçılığı Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Hastane Çalışanları Gökay Gök Nejat Aksu Konferans Salonu 12.01.2017            Saat:10.00-16.30 12.01.2017            Saat:10.00-16.30 Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 102 kişi
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Sağlık kurulu Çalışanları- Tüm Hekimler Ebru Tecimer Nejat Aksu Konferans Salonu 16.01.2017 Saat:12.30-13.30 16.01.2017 saat:12.30-13.30 Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 27 kişi
Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerileri  Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi OCAK   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Kurs: Araştırmadan Bildiriye Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Kayıtlı Kursiyerler Meryem Yavuz Nejat Aksu Konferans Salonu 09.02.2017 Saat:09.00-16.30 09.02.2017 Saat:09.00-16.30 Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 92 kişi
Hasta Memnuniyeti Hasta Hakları, Sorumlulukları ve Uymaları Gereken Kurallar, Etik, Hasta Mahremiyeti Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi ŞUBAT   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Kan Alma Teknikleri ,Numune Alımı, Transferi, Kabulü ve Analizi Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Hemşire ve Laboratuvar Çalışanları Biyolog.Emrah Kasap                Uzm Dr:Hülya Yalçın Nejat Aksu Konferans Salonu 30.03.2017  Saat14.00-15.00  30.03.2017  Saat14.00-15.00  Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 38 kişi
HASTA GÜVENLİĞİ
1.Güvenli Cerrahi Uygulamaları,                                                  2.İlaç güvenliği ve ilaçlarda advers etki bildirimi,
3.Transfüzyon Güvenliği, 
4.Sözel İstem,
5.Güvenli Hasta Transferi,
6.Hasta Düşme Riskini Önleme,                                       7.Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Kimlik doğrulama,
8.Mavi Kod,
9.Pembe Kod, 
10.HBTC,
11.Güvenlik Raporlama, 
Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi MART   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Sağlık Tarama Programı, Risk Yönetimi, Meslek Hastalıkları ve Hukuki sonuçlar,Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi NİSAN   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Tanı Amaçlı Alınan Dokuların Güvenliği Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Sağlık Çalışanları Doç.Dr.Gülden Diniz Nejat Aksu Konferans Salonu 13.04.2017   Saat14.00-15.00  13.04.2017   Saat14.00-15.00  Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 22 kişi
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu Hastane Çalışanları Ecz Zehra Altun Nejat Aksu Konferans Salonu 05.05.2017   Saat14.00-15.00    Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Tıbbi Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu Hastane Çalışanları Gencer Yılmaz Nejat Aksu Konferans Salonu 25.05.2017                     Saat14.00-15.00    Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Çalışan Hakları, Mobbing, Beyaz Kod Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi MAYIS   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü ve Önlenmesi, El Hijyeni, Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik, Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi HAZİRAN   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Atık Yönetimi, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması, Tehlikeli Atıkların Depolanması, Taşınması ve Maruzİyet Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi TEMMUZ   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
CPR
1.Temel Yaşam Desteği
(Tüm Çalışanlar)
2.İleri Yaşam Desteği
(Sağlık Personeli)
Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları KHB Uzaktan Eğitim Sistemi AĞUSTOS   Online  Eğitim Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler
Anne Sütü ve Emzirme Teknikleri Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları Mehtap ER Afet Ege Konferans Salonu 05.10.2017                   Saat14.00-15.00    Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler   
Kırmızı Kod  Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları Erdal Ergin Nejat Aksu Konferans Salonu 26.10.2017           Saat14.00-15.00    Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 
Organ Nakli ve Bağışı Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu ve Tedarikçi Firma Çalışanları İmren Yıldırım Nejat Aksu Konferans Salonu 09.11.2017      Saat14.00-15.00   Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 
İlaç Güvenliği ve Yönetimi, İlaçların Güvenli Transferi,Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale, İlaçların Stabilitesi, İlaç Geçimsizliği, İlaç-ilaç Etkileşimi, İlaç-Besin Etkileşimi, Yüksek Riskli İlaçlar ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İlaçlarda Advers Etki ve Advers Etki Bildirimi, Bölünebilir ve Ezilebilir İlaçlar, Pediatride Güvenli İlaç Uygulamaları, Geriatride Güvenli İlaç Uygulamaları, Tıbbi Sarf Malzemelerinde Olumsuz Olay ve Olumsuz Olay Bildirimi, İlaç Hazırlama Teknikleri, Özel Saklama Koşullarına Sahip İlaçlar (Soğuk Zincire Tabi İlaçlar, Işıktan Korunması Gereken İlaçlar, vb.), Nütrisyonel Destek Tedavisi ve Nütrisyonel destek Ürünleri, İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Depolama Koşulları Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması Tüm Kadrolu Hastane Çalışanları Ecz.Helin Durmaz Nejat Aksu Konferans Salonu                             23.11.2017      Saat14.00-15.00   Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 
İlaçların Güvenli Transferi,Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale Çalışanları ilgili konu hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak Yeterliliğe Ulaşılması İlaç Transfer Personeli Ecz.Helin Durmaz Nejat Aksu Konferans Salonu                            23.11.2017         Saat 15.00-16.00   Görsel Anlatım Bilgisayar ve Projektör  Bölüm sorumluları ile yapılan değerlendirmeler 
Doküman Kodu:EY.PL.01                                                                 Yayın Tarihi: 02.05.2016                                                            Revizyon.Tarihi : 25.04.2017                                                      Revizyon No: 01                                                                   Sayfa No:3/3
PET/S: PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ/ SAATİ  GET/S: GERÇEKLEŞEN EĞİTİM TARİHİ/ SAATİ   EET/S: ERTELENEN EĞİTİM TARİHİ/SAATİ

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.