Komite, Komisyon, Ekipler

KOMİTE, KOMİSYON VE EKİPLER

1)Hasta Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·         Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Özlem Ataş

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·         Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Cerrahi Branş Uzmanı

·         Cerrahi Branş Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kaya

Dahili Branş Uzmanı

·         Dahili Branş Uzmanı: Uz. Dr. Elçin Erdoğan

·         Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Uz. Dr. Uz. Dr. Sevgül İşeri

·         Laboratuvar  Branş Uzmanı

·          Laboratuvar Branş Uzmanı: Uz. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

·          Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı Uz.Dr. Pelin Sarıtaş

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

·          Bilgi İşlem Sorumlusu: Gürdal Demir

Eczacı

·         Baş Eczacı Elvan Gökmen

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Kıvratma

Hekim dışı sağlık personeli

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

·         Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·         Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

 

Materyovijilans Sorumlusu

·           Materyovijilans Sorumlusu Öznur Ekim

Bölüm Kalite Sorumlu Temsilcileri

·         Anestezi yoğun bakım ünitesi eğitim hemşiresi Haydar Yayla

·         Doğumhane birim kalite sorumlu hemşiresi Fatma Bayraktaroğlu

·         Acil Tıp Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Fadime Armağan

·         Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·         Transfüzyon Merkezi Birim Kalite Sorumlusu Dr. Fatma Liv

·         Başmühendis Bilgin Kaya

·         Tıbbi Cihaz Sorumlusu Mühendis A. Kadir Yenici

·         Acil durum ve afet yönetimi sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

Atık Yönetim Sorumlusu

·         İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Mehmet Ali Toğan

 

2) Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·         Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mehmet Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hüseyin Hakan Sakaoğlu

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Kalite Yönetim Direktörü

·          Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

Hekim

·         Radyoloji Ünitesi İdari Sorumlusu Uz. Dr. Orhan Doğan

·         Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gülgün Akkoçlu

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

Enfeksiyon Kontrol  Hemşiresi

·          Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Halide Tokgöz

Güvenlik Amiri

·         Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlusu Kuddusi Zorlu

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Kıvratma

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hayriye Köstekçi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatih Sevim

 

Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni

·         Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·         Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknisyeni Emrah Kasap

·         Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elifcan Kararslan

Bölüm Kalite Sorumlu Temsilcileri

·         Baş Mühendis Bilgin Kaya

·         Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·         Çocuk Yan dal Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülsüm Güder

·         Kadın Doğum Kliniği Acil Servis Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Gülay Yıldız

Materyovijilans Sorumlusu

·           Materyovijilans Sorumlusu Öznur Ekim

Beyaz Kod Sorumlusu

·         Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

Atık Yönetim Sorumlusu

·         İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Mehmet Ali Toğan

 

3)Tesis Güvenliği Komite Üyeleri

Tıbbi hizmetler Yöneticisi

·         Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler Yöneticisi

·          İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·         Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtulun Bulut

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Teknik Servis Sorumlusu

·          Baş Mühendis Bilgin Kaya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

·          Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

·          Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu Abdülkadir Yenici

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Kıvratma

Hekim Dışı Sağlık Personeli

·         Radyoloji sorumlu teknisyeni Ünal Çetinbaş

·         Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknisyeni Emrah Kasap

·         Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

Bölüm Kalite Sorumlu Temsilcileri

·         3 Cerrahi Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Şükran Yiğen

·          Acil Tıp Kliniği Birim Kalite Sorumlusu Fadime Armağan

Atık Yönetim Sorumlusu

·         İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Mehmet Ali Toğan

 

4) Eğitim Komitesi

 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Dilek Orbatu

İdari Mali İşler Yöneticisi

·          İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Sakaoğlu

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Şenay Demir

Kalite Yönetim Direktörü

·          Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

Hekim

·         Eğitim Koordinatörü Doç Dr. Önder Kalenderer

Hemşire

·         Ortopedi Servisi Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Nazan Eşme

Eğitim Birimi

·         Eğitim Birim Sorumlusu Ayşen Özel

·         Eğitim Birimi Çalışanı Server Güler

·         Eğitim Birimi Çalışanı Ümmügülsüm Gürsoy

·         Eğitim Birimi Çalışanı Ayşegül Dönmez

·         Memur Oya Kanat

·         Memur Aynur Türk

 

Hekim Dışı Sağlık Personeli

·         Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknisyeni Emrah Kasap

 

Bölüm Kalite Sorumlu Temsilcileri

·         Göz Kliniği Birim Kalite Sorumlu Hemşiresi Sabriye Acay

·         Baş Mühendis Bilgin Kaya

5) Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Komite Başkanı

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlu

Doç. Dr. Şükran Köse

Başhekim Yardımcısı

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Albayrak (Başkan V.)

·         Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü

·          Sağlık Bakım hizmetleri Müdürü Esma Çelik

Hastane müdürü

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

·         İdari ve Mali İşler İmza Yetkilisi Mehmet Ali Toğan

Eczane sorumlusu

·         Baş Eczacı Elvan Gökmen

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·         Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülgün Akkoçlu

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Bengü Gireniz Tatar

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Sabri Atalay

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gürsel Ersan

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Melda Türken

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Mete Cüce

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Sevgül İşeri

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Ebru Dik

Dahili Branş Uzmanı

·         Dahiliye Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Harun Akar

·         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Meral Türker

·         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Sümer Sütçüoğlu

·         Yenidoğan Yoğunbakım Uzmanı Uz. Dr. Melek Akar

·         Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz. Dr. Işıl Köse

·         Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Sibel Demiral Sezer

·         Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özge Duman Attila

·         Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Murat Özçelik

Cerrahi Branş Uzmanı

·         Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Tuğmen

·         Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Dikmeer

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi

·         Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Arzu Bayram

·         Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr.Yeşer Karaca Derici 

Enfeksiyon kontrol hemşiresi

·          Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi Halide Türk

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gül Bülbül Maraş

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sevgi Pektaş

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tunay Hayalıoğlu

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ülkü Şeyda Solmaz

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Nevriye Sezgin

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yeşeren Yılmaz Hardal

Kalite Yönetim Direktörü

·          Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

6) Farmakovijilans sorumlusu:

·         Baş Eczacı Elvan Gökmen

7) Akılcı ilaç kullanımı ekibi:

Yönetimden bir temsilci

·         Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Eyüp Kebabçı

Hekim

·         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Helvacı

·         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Serin Senger

·         Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Levent Karapınar

·         Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Çiler Zincircioğlu

·         Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Şükrü Alper Aygen

·         Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aşkın Doğan

·         Dr. Faik Urbarlı 

·         Aile Hekimliği Başasistanı Yasemin Kılıç Öztürk

Eczacı

·         Baş Eczacı Elvan Gökmen

8) Mavi Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Hacer Rastgel

Komisyon ekibi

·         Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Nimet Şenoğlu

·         Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç Dr. Ayşe Berna Anıl

·         Eğitim Birimi Sorumlusu Ayşen Özel

·         Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Teknisyeni Elif Karaaslan

 

9) Pembe Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi  Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Hakan Unur

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Sevim Kaya

Teknik Servis

·         Teknisyen Mahmut Bakay

Güvenlik Amiri

·         Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlusu Kuddisi Zorlu

Pediatri Servisi Hemşiresi

·         Çocuk Yan dal Hemşiresi Gülsüm Güder

Komisyon ekibi

·         Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Aykaç

·         Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·         Çocuk Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Görevlisi Doç Dr. Murat Anıl

·         Ebe Fatma Bayraktaroğlu

 

10) Beyaz Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari ve Mali İşler Yöneticisi

·          İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Serpil Todurga

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkilisi Emel Mukadder Şennur

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

·         Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

Güvenlik Amiri

·         Güvenlik Hizmetlerinden Sorumlu İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.Hakan Unur

Beyaz Kod Sorumlusu

·         Sosyal Çalışmacı Melek Aykaç

 

11) Antibiyotik Kontrol Ekibi:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

·          Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Şükran Köse

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

·          Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mete Cüce

Cerrahi Branşlardan Bir Uzman

·          Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Ertan Can

Pediatri Uzmanı

·          Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Oya Baltalı

Eczacı

·          Baş Eczacı Elvan Gökmen

Komisyon ekibi

·         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Okatan

 

 

 

 

12) Bilgi Güvenliği Ekibi:

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

Bilgi İşlem Sorumlusu

·          Bilgi İşlem Sorumlusu Gürdal Demir

 

12) HBTC Sorumlusu:

·           Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Avcı

 

14) Kırmızı Kod Yönetim Komisyonu:

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·          Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Şenay Demir

Komisyon ekibi

·         Baş Mühendis Bilgin Kaya

·         Sivil Savunma Uzmanı Erdal Ergin

·         İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Birol Kıvratma

·         İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Fatih Sevim

 

15) Hasta Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Özlem Ataş

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·         Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Temizlik, Çamaşırhane ve Atık Yönetimi  Sorumlusu

·         Mehmet Ali Togan

Kalite Yönetim Birimi

·         Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Hasta İletişim Birimi

·         Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Hatice Çiftçi

·         Hasta İletişim Birimi Çalışanı Serap Kuzu

·         Hasta İletişim Birimi Çalışanı Perihan Başdan

 

17) Çalışan Görüş/, Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

·          Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Melahat Karakuş

İdari Mali İşler Yöneticisi

·         İdari ve Mali İşler Müdür Yrd. Murat Kocapınar

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

·         Sağlık Bakım Hizmetleri İmza Yetkili Perihan Yetim

Kalite Yönetim Birimi

·         Kalite Yönetim Direktörü Zeynep Ölçerler Gönen

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Fatma Kebabçı

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı İlkay Yıldız

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hacer Başoğlu

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Hülya Kurtalan Bulut

·         Kalite Yönetim Birimi Çalışanı Aslı Erdoğan

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Hekimi Mübeccel Günay

İş  Sağlığı ve Güvenliği Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Kıvratma

Temizlik, Çamaşırhane ve Atık Yönetimi  Sorumlusu

·         Mehmet Ali Togan

 

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.