Misyon/Vizyon/Değerlerimiz

 

VİZYON

“İnsan Değerdir ve Yaşamı Kutsaldır”

Bilinciyle,

Hastamıza “Hizmette Model”

“Bilimde Referans”

Bir Sağlık Sistemi Yaratmak

 

MİSYON

 •  Çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak etik değerlerden ödün vermeyen,
 •  Hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen,
 •  Hasta haklarına saygılı,
 •   Kaliteli, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenli sağlık hizmetini din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden nitelikli ve uzman kadrolarla sunmak

 

 

DEĞERLER

 •   Hakkaniyet: Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız.
 •   Bilimsellik: Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.
 •   Ekip Çalışması: Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.
 •   Çevre Dostluğu: Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.
 •   İş Ahlakı: Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlüğü esas alırız.
 •   Kalite: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız.
 •   Rehberlik: Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

 


  © 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.